Bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo - Mt 28, 16-20


TI

Ti que estás por encima de nós,
Ti que es un de nós,
Ti que estás tamén en nós,
fai que o mundo TE vexa tamén en min
e que eu che prepare o camiño.

Que che agradeza todo o que ocorre,
que non esqueza a miseria dos demais.
Gárdame no teu amor,
como queres que os demais permanezan no meu.

Que todo o que forma parte do meu ser
sirva para a túa loanza
e que non desespere xamais.
Porque eu estou na túa man
e en ti está toda forza e toda bondade.

Dáme un corazón puro para que te vexa,
un espírito humilde para que te escoite,
o espírito de amor para que te sirva,
o espírito de fe para que permaneza en ti.

Ti. a quen non coñezo,
pero a quen pertenzo.

                        Dag Hammarskjold


Comentarios

Publicacións populares