PARA A CATEQUESE: SOBRE O TEMPO PASCUAL IV


Estrutura da Cincuentena na actualidade
  
 Por mor da reforma litúrxica realizada tras o Concilio Vaticano II estableceuse a Cincuentena de Pascua. Oito domingos compoñen a mesma: O sete Domingos de Pascua e o Domingo de Pentecoste. A octava pascual non se modificou, é todo unha semana dedicada a acompañar aos novos bautizados, na súa integración na vida da comunidade cristiá

Ao mesmo tempo, a Liturxia ofrece á comunidade cristiá a oportunidade para celebrar solemnemente a resurrección de Cristo, tomando os relatos de Xesús resucitado do Catro Evanxelistas.

Os Domingos de Pascua

Desde o II Domingo de Pascua até o VII Domingo de Pascua, na eucaristía que cada domingo celebra a comunidade cristiá, escóitase os aspectos máis destacados do acontecemento pascual e reflexiona sobre a mensaxe esperanzadora, goza da gloria de Cristo resucitado, vive a alegría de telo de novo consigo, recibe a forza do Espírito e reforza a vida comunitaria, lembrando e renovando os compromisos do bautismo.

Nos ciclos A, B e C elíxense diferentes pasaxes, pero sempre referentes ao mesmo tema no tres ciclos:
- II domingo: Resumo sobre a vida da Comunidade
- III domingo: Testemuño de San Pedro, anunciando a Boa Nova
- IV domingo: Predicacións de San Pedro e San Pablo
- V domingo: Ministerios ou servizos na comunidade
- VIN domingo: Os anuncios sobre a vinda do Espírito Santo
- VII domingo: Ascensión de Jesús aos ceos (ou: a espera da vinda do Espírito)

A segunda lectura:
- No ciclo A, a segunda lectura tómase da I carta de San Pedro, porque é, fundamentalmente, unha catequese do Bautismo.
- No ciclo B, tómase da I carta de San Xoán, na que se establece que crer en Xesús implica amar ao próximo.
- No ciclo C, do libro da Apocalipse, na que se encomia ao glorioso Cordeiro inmolado, e celébrase a alianza nupcial entre Cristo e a Igrexa.

Evanxeo:
En case todas as ocasións a pasaxe evanxélica tómase do libro de San Xoán (agás o III domingo dos ciclos A e B, que se toman pasaxes de Lucas 24):
- I Aparición de Cristo resucitado. Resurrección gloriosa de Xesús.
- II Aparición de Cristo resucitado.Crer en Xesús resucitado.
- III Aparición de Cristo resucitado. Aparicións do Resucitado.
- IV O Bo Pastor dá a vida polas súas ovellas e recupéraa de novo Xesús como o Bo Pastor.
- V A oración e o diálogo que ten Xesús cos seus apóstolos durante a Última Cea. Xesús anuncia que sobe ao Pai, pero que volverá de novo.
- VI A oración e o diálogo que ten Xesús cos seus apóstolos durante a Última Cea Jesús anuncia que vai ao Pai, pero que volverá de novo.
- VII A oración e o diálogo que ten Xesús cos seus apóstolos durante a Última Cea.
- VII Desde 1977, en España, celébrase a Ascensión do Señor -antes celebrábase o 40º día, en xoves-, Xesús ha ir ao Pai, pero sempre está presente entre os seus.

Comentarios

Publicacións populares