Todo o que ten o Pai é meu; o Espírito recibe do meu e darávolo a coñecer - Xn 16, 12-15


Santísima Trindade C

Comentarios

Publicacións populares