Del, por el e para el se fan todas as cousas - Rm 11, 33-36

Domingo 21 do Tpo.Ordinario - ciclo A


CREO EN XESÚS

Creo en Xesús, o Mestre,
o que coñece o camiño da vida.
Creo nas súas palabras, tan sinxelas,
que espertan o mellor de min mesmo,
que me fan ser máis persoa e máis irmán.

Creo que é mellor dar que recibir,
é mellor perdoar que vingarse,
é mellor compartir que atesourar,
é mellor vivir con pouco,
é mellor sementar que recoller,
é mellor sementarse que conservarse,
é mellor camiñar que instalarse,
é mellor confiar que xulgar.

Creo que son felices, sobre todo,
os que escoitan a Palabra de Deus
e a poñen en práctica.

José Enrique Ruiz de GalarretaComentarios

Publicacións populares