22 de agosto: Santa María Raíña

LECTURASPRIMEIRA Is 9, 1-6 : Déuseno-lo Fillo
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PROFECÍA DE ISAÍAS

9 1O pobo que camiñaba na escuridade, viu unha grande luz.
Unha luz brillou sobre os que habitaban no país das sombras da Morte.

2Multiplicáche-lo xúbilo, fixeches grande a ledicia.
Alegráronse coa túa presencia, como coa alegría da seitura,
o mesmo que saltarán de xúbilo ó repartiren o botín.

3Velaí o xugo da súa carga e o varal do seu ombreiro -o bastón de quen o oprime-:
rompíchelos coma o día de Madián.

4Pois toda bota que tropeza con ruído, e todo manto cuberto de sangue
serán para a queima, serán pasto de incendio.

5Pois velaí que nos naceu un meniño, déusenos un fillo:
a soberanía estará sobre o seu ombreiro,
e será invocado con estes seus nomes:
Marabilla de conselleiro, Heroe divino,
Pai eterno, Soberano da Paz.
6Oh, ¡que grande a súa Soberanía!

A paz non terá fin no trono de David e no seu reino, para afincalo e para afirmalo, co
dereito e coa xustiza,
desde agora e para sempre.
O celo do Señor dos Exércitos fará isto.


[O versiño 3 debe interpretarse segundo a versión hebraica]SALMO RESP. Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
R/ (2) Sexa bendito o nome do Señor para sempre

Ou: Aleluia

Louvade, servidores do Señor,
louvade o nome do Señor.
2Bendito sexa o nome do Señor,
agora e por sempre.

3Desde o nacente ó poñente
louvado sexa o nome do Señor.
4Excelso sobre as xentes é o Señor,
sobre o ceo a sua gloria.

5¿Quen coma o Señor, noso Deus,
que habita nas alturas
6e que baixa para coidar
do ceo e mais da terra?

7El ergue do po os indixentes,
levanta os pobres do esterco,
8para lles dar asento cos nobres,
cos nobres do seu pobo.EVANXEO Lc 1, 26-38 : Velaí concebirás e parirás un fillo
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS

26Ós seis meses, Deus mandou o anxo Gabriel a unha vila chamada Nazaret, 27onda unha mociña prometida a un home da casa de David, que se chamaba Xosé; o nome da mociña era María.

28Entrando onde estaba ela, díxolle:
-Alégrate, chea de gracia, o Señor está contigo.

29Ela turbouse con estas palabras, cavilando no que podería significa-lo saúdo aquel.
30O anxo continuou:
-Non teñas medo, María, porque ti atopaches gracia ante Deus; 31e, fíxate, vas concebir no teu ventre e darás á luz un fillo, ó que lle poñerás de nome Xesús. 32Será grande e chamarase Fillo do Altísimo, e o Señor Deus daralle o trono de David, seu pai; 33reinará por sempre na casa de Xacob, e o seu reinado non terá fin.

34María respondeulle ó anxo:
-¿E como pode ser isto, pois eu son virxe?

35O anxo replicoulle:
-O Espírito Santo baixará sobre ti e o poder do Altísimo cubrirate coa súa sombra; por iso o que vai nacer de ti será santo e chamarase Fillo de Deus. 36Aí te-la túa curmá Isabel, que concebiu un fillo na súa vellez, e xa está de seis meses a que chamaban estéril, 37que para Deus non hai imposibles.

38María contestou:
-Velaquí a escrava do Señor: cúmprase en min o que dixeches.

E o anxo marchou de onda ela. 
VER TAMÉN:Comentarios

Publicacións populares