MÉRCORES DA CINSA 2017 + CARTEIS DE CORESMA


FICHAS MÉRCORES DA CINSA:Mércores de Cinza 
Xl 2 ,12-18 ; Sal 50; 2 Cor 5, 20-6, 1-2.
Mt 6, 1-6.16-18

Xoves despois de Cinza 
Dt 30, 15-20; Sal 1; Lucas 9,22-25

Venres despois de Cinza 
Is 58, 1-9; Sal 50; Mt 9, 14-15

Sábado despois de Cinza
Is 58, 9-14; Sal 85; Lc 5, 27-32

Domingo I de Coresma 
Xen 2, 7-9; 3, 1-7; Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 e 17 ; 
Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11


Adaptado da web: http://www.escolapios21.org


Comentarios

Publicacións populares