Domingo 6 de Ordinario A


PRIMEIRA Sir 15, 16-21 (gr. 15-20):
A ninguén mandou actuar inicuamente
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DO ECLESIÁSTICO

 15Se ti queres, podes garda-lo precepto,
face-la súa vontade é sinal de intelixencia.
16Puxo diante de ti o lume e maila auga:
bota a man ó que prefiras.

17Diante de cada home están a vida e a morte:
o que anceie: iso daráselle;
18pois grande é a Sabedoría do Señor,
El é potente e egrexio e todo o dexerga.
19Os ollos de Deus contemplan as súas creaturas
e El penetra as accións de cadaquén.

20Non lle mandou ó home que pecase
nin deu pé ós homes falsos. SALMO RESP. Sal 118, 1-2. 4-5. 17- 18. 33-34
R/ (1b): Ditosos os que andan coa lei do Señor

1Ditosos os de conducta intachable,
os que andan coa lei do Señor.
2Ditosos os que observan os seus mandatos
e o buscan de todo corazón;

4Ti déche-los teus preceptos
para que se cumpran con esmero.
5Que a miña conducta sexa firme
en garda-los teus decretos.

 17Faille ben ó teu servo, para que viva
e garde a túa palabra.
18Abreme os ollos para que vexa
as marabillas da túa lei.

 33Móstrame, Señor, a vía dos teus mandatos
e seguireina ata a fin.
34Dáme entendemento para observa-la túa lei,
e gardareina de todo corazón.SEGUNDA 1 Cor 2, 6-10
Deus tiña predestinada unha sabedoría antes dos séculos para a nosa gloria
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PRIMEIRA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS CORINTIOS

 Irmáns e irmás:
6O que predicamos entre os perfectos é sabedoría, pero non sabedoría deste mundo nin dos xefes perecedeiros deste mundo. 7Nós predicamos unha sabedoría de Deus, misteriosa, que permanecía gardada, que Deus tiña predestinada desde antes dos séculos para a nosa gloria. 8Ningún dos xefes príncipes deste mundo a coñeceu; pois se a coñecesen, non crucificaban o Señor da Gloria. 9Pero como está escrito:

O que o ollo non viu,
o que o oído non sentiu,
e o que non pasou pola mente do home:
iso preparou Deus para os que o aman.

10E a nós revelóunolo Deus polo Espírito; pois o Espírito esculca todo, mesmo as profundidades de Deus, 11 ALELUIA Cf. Mt 11, 25:
Bendito es ti, Pai, Señor do ceo e mais da terra
porque reveláche-los misterios do Reino ós pequenosEVANXEO Mt 5, 17-37 (máis longa)
Tal se lle dixo ós antigos; pero eu dígovos
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

 Dilles Xesús ós seus discípulos
17Non pensedes que vin derroga-la Lei e os Profetas; non vin para derrogar, senón para dar cumprimento. 18Porque vos aseguro: mentres non pasen o ceo e maila terra non pasará nin unha letra nin un til da Lei ata que todo se cumpra. 19E quen falte a un destes mandamentos máis pequenos e así llelo ensine a facer ós outros, será declarado o máis pequeno no Reino dos Ceos; pero quen os cumpra e ensine será declarado grande no Reino dos Ceos. 20Porque vos aseguro que se a vosa xustiza non é maior cá dos letrados e fariseos, non entraredes no Reino dos Ceos.

21Tedes oído que se lles dixo ós vosos devanceiros: Non matarás, e quen mate será reo ante o tribunal. 22Pero eu dígovos: Todo o que se enrabeche co seu irmán será reo ante o tribunal; quen o alcume será reo ante o Sanedrín; e quen o aldraxe será reo do lume do inferno.

23Se ó presentáre-la túa ofrenda no altar te acordas entón de que o teu irmán ten queixas contra ti, 24pousa a ofrenda alí mesmo, diante do altar, vaite primeiro reconciliar co teu irmán, e logo volve a presenta-la túa ofrenda.

25Ponte de acordo, canto antes, co teu preiteante mentres ides de camiño; non sexa que te entregue ó xuíz, o xuíz ó garda, e te boten na cadea. 26Ten por seguro que non sairás de alí ata que deas pagado o derradeiro céntimo.

27Tedes oído que foi dito: Non cometerás adulterio. 28Pois eu dígovos: Todo aquel que mira a unha muller casada con desexo, xa cometeu adulterio no seu corazón.

29Se o teu ollo dereito che é ocasión de pecado, arríncao e tira con el; que máis che vale que se perda un dos teus membros e non que te boten todo enteiro no inferno. 30Se a túa man dereita che é ocasión de pecado, córtaa e tira con ela lonxe de ti; que máis che vale que se perda un dos teus membros e non que te boten todo enteiro no inferno.

31Ténsevos dito: Quen repudie á súa muller, déalle acta de repudio. 32Pero eu dígovos: Todo o que repudia á súa muller, fóra o caso de estaren malvivindo, expona a ser adúltera e o que case cunha repudiada comete adulterio.

33Tamén tedes oído que se lles dixo ós devanceiros: Non xurarás en falso, e cumprira-las promesas feitas con xuramentos ó Señor. 34Pero eu dígovos: Non xuredes nunca: nin polo ceo, que é o trono de Deus; 35nin pola terra, porque é escano para os seus pés; nin por Xerusalén, que é a cidade do gran Rei. 36Tampouco xures pola túa cabeza, porque nin sequera lle podes virar branco ou negro un só pelo. 37Falade, logo, deste xeito: "Si", cando é si; "Non", cando é non; e todo o que pase de aí vén do Malo.


 Ou máis breve: 20-22a. 27-28, 33-34a. 37 :

Dilles Xesús ós seus discípulos:
20Asegúrovos que se a vosa xustiza non é maior cá dos letrados e fariseos, non entraredes no Reino dos Ceos.

21Tedes oído que se lles dixo ós vosos devanceiros: Non matarás, e quen mate será reo ante o tribunal. 22Pero eu dígovos: Todo o que se enrabeche co seu irmán será reo ante o tribunal.

27Tedes oído que foi dito: Non cometerás adulterio. 28Pois eu dígovos: Todo aquel que mira a unha muller casada con desexo, xa cometeu adulterio no seu corazón.

33Tamén tedes oído que se lles dixo ós devanceiros: Non xurarás en falso, e cumprira-las promesas feitas con xuramentos ó Señor. 34Pero eu dígovos: Non xuredes nunca.

37Falade, logo, deste xeito: "Si", cando é si; "Non", cando é non; e todo o que pase de aí vén do Malo.CANTO GOZOSO

TVG:


Comentarios

Entradas populares