SOLEMNIDADE DA SANTÍSIMA TRINDADE B

Primeira Lectura   Dt 4, 32-34. 39-40

O Señor é Deus no alto dos ceos e no profundo da terra, e non hai outro máis ca El

LECTURA DO LIBRO DO DEUTERONOMIO


            Faloulle Moisés ao pobo e díxolle:

            — Pregúntalles aos tempos antigos que houbo antes de ti desde o día en que Deus creou a humanidade sobre a terra e desde un cabo do ceo ata o outro cabo do ceo. Houbo algo tan grande coma isto ou oíuse algo semellante? Escoitou algún pobo a voz de Deus falándolle desde o medio do lume, tal coma ti a escoitaches, e seguiches vivindo? Ou intentou algún deus vir coller para si unha nación do medio doutros pobos, con castigos, con sinais e prodixios, con guerra, con man forte e brazo estendido, con terrores grandes, de maneira semellante a todo o que o Señor, o voso Deus, fixo no voso favor en Exipto aos teus propios ollos?

            Recoñéceo hoxe e dálle voltas no teu corazón. O Señor é Deus, arriba no ceo e abaixo na terra, e que non hai outro.

            Garda os seus mandatos e leis que eu mando hoxe. Serache bo para ti e para os teus fillos despois de ti, e alongarás os teus días sobre a terra que o Señor, o teu Deus, che vai dar para sempre.


                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus
SALMO RESPONSORIAL   Sal 32, 4-5. 6 e 9. 18-19. 20 e 22

R.: (12b)Feliz o pobo a quen Deus escolleu como herdade.


A palabra do Señor é recta

e todas as súas obras son leais;

el ama o dereito e a xustiza,

a súa misericordia enche a terra.

 

A palabra do Señor fixo os ceos,

o alento da súa boca os astros todos,

pois El falou, e todo existiu,

El mandouno, e todo xurdiu.


Os ollos do Señor están postos nos que o temen,

nos que esperan na súa misericordia,

para librar as súas vidas da morte,

para os manter no tempo da miseria.


Nós agardamos o Señor.

El é o noso socorro, o noso escudo.

Veña a nós, Señor, a túa misericordia,

como de ti o esperamos.

 


Segunda Lectura   Rm 8, 14-17

Recibistes o Espírito de fillos de adopción, no que clamamos: Abba, Pai.

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS ROMANOS


            Irmáns:

            Cantos se deixan guiar polo Espírito de Deus, eses son fillos de Deus. Pois non recibistes un espírito de escravitude, para volverdes ao temor. Non.

            Vós recibistes un espírito de fillos adoptivos, grazas ao que podemos gritar: “Abbá. Pai!”.

            Este mesmo Espírito, xuntamente co noso, dá testemuño de que somos fillos de Deus. E, se fillos, tamén herdeiros; herdeiros de Deus e coherdeiros con Cristo. Se padecemos con el, é para sermos taménglorificados con el.


                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus


 


ALELUIA   Cf. Ap 1, 8

Se non se canta, pódese omitir


Aleluia, aleluia.

Gloria ao Pai e ao Fillo e ao Espírito Santo,

ao Deus que é, e que era, e que virá.

Aleluia.


 


Evanxeo   Mt 28, 16-20

Bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO


            Naquel tempo, os once discípulos foron a Galilea, ao monte onde Xesús os citara. Vendo a Xesús, prostráronse perante el, aínda que algúns dubidaban.

            Entón, acercouse Xesús e díxolles:

            — Déuseme todo poder no ceo e mais na terra. Ide, pois, e facede discípulos meus a todos os pobos, bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo, ensinándolles a gardar canto vos mandei. Asegúrovos que eu estarei sempre convosco ata a fin do mundo.


           Palabra do Señor                             R.: Loámoste, Cristo


Comentarios

Publicacións populares