Bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo - Mt 28, 16-20

 

Solemnidade da Santísima Trindade B

Comentarios

Publicacións populares