O Espírito da verdade conduciravos á verdade - Xn 15, 26-27; 16, 12-15

 


Pentecostés - ciclo B

Comentarios

Publicacións populares