PRESENTACIÓN DA VIRXE MARÍA


NAI DA IGREXA

 

O día 4 de decembro de 1963, na alocución coa que clausuraba a segunda sesión do Concilio, o papa Paulo VI xa manifestaba o seu desexo de venerar un día a María co título de “Nai da Igrexa, para gloria súa e consolo noso”.


            Pois ben, na súa audiencia do 18 de novembro de 1964, o Papa expuxo aos fieis un resumo da constitución sobre a Igrexa e subliñou a importancia que o Concilio estaba dando ao pobo de Deus e á vocación universal á santidade.


            Con iso, exaltábase á humanidade, que atopa o seu vértice en María. Sendo membro da Igrexa, ela pode chamarse nai de todos os crentes e redimidos, é dicir, a Nai da Igrexa, a Nai dos fieis.


            De feito, ese día anunciou que, ao pechar a terceira sesión do Concilio, recoñecería á Virxe María co título de Nai da Igrexa. Ese título axudaría a celebrala como raíña do mundo, centro materno da unidade e piadosa esperanza da nosa salvación.


            O día 21 de novembro, a festa da Presentación da Virxe María no templo, clausurábase a terceira sesión do Concilio. Na súa alocución o Papa explicou que a doutrina sobre o episcopado e a colexialidade en nada se opoñía á mellor tradición da Igrexa.


            Pero na segunda parte dirixiu a súa atención á Virxe María e afirmou que por primeira vez un Concilio Ecuménico presentaba unha reflexión tan ampla sobre o posto que María ocupa no misterio de Cristo e da Igrexa. Ela é “a parte maior, a parte mellor, a parte principal e máis selecta” da Igrexa, como xa escribía Ruperto de Deutz no século XII. E nese espírito proclamaba solemnemente:


            “Para gloria da Virxe e consolo noso, proclamamos a María Santísima Nai da Igrexa, é dicir, Nai de todo o pobo de Deus, tanto dos fieis como dos pastores que a chaman Nai amorosa. E queremos que de agora en diante sexa honrada e invocada por todo o pobo cristián con este gratísimo título”.


            A continuación, Paulo VI explicaba que ese título non era novo para a piedade dos cristiáns, pois “con este nome de Nai, e con preferencia a calquera outro, os fieis e a Igrexa enteira adoitan dirixirse a María”.


            Esperaba o Papa que “coa promulgación da Constitución sobre a Igrexa, selada pola proclamación de María como Nai da Igrexa, é dicir, de todos os fieis e pastores, o pobo cristián ía dirixirse con maior confianza e ardor á Virxe Santísima e ha tributarlle o culto e honor que a ela lle compete”.


A ela dedicaba finalmente unha fermosa oración que merece ser recordada. Nela incluía unha súplica por todos os fieis: “Lémbrate de todos os teus fillos; avala as súas preces ante Deus; conserva sólida a súa fe; fortifica a súa esperanza; aumenta a súa caridade”.

 

 

José-Román Flecha Andrés

 

 

 


Comentarios

Publicacións populares