Domingo 32 do Tpo. Ordinario - ciclo A


Primeira Lectura Sab 6, 12-16 
LECTURA DO LIBRO DA SABEDORÍA 
Encontran a sabedoría aqueles que a buscan 

 Raiante e perenne é a sabedoría
e enxérgana sen dificultade os que a aman; 
déixase atopar dos que a procuran. 
Adiántase a se dar a coñecer polos que a arelan. 

 Quen madrugue por ela non ha de cansar: 
atoparaa chantada a carón da súa porta. 
 O matinar nela é xa o cumio da prudencia, 

quen por ela deixa o sono axiña se verá libre de preocupacións, 
pois ela de seu vai de acá para alá á procura dos que dela sexan dignos, 
aparéceselles benigna nos vieiros, 
sáelles ao encontro en calquera proxecto. 

  Palabra do Señor            R/. Grazas a Deus 


 SALMO RESPONSORIAL 
 Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8 R/. (2b): 
 De ti ten sede a miña alma, Señor, meu Deus. 

 Deus, o meu Deus es ti, por ti madrugo, 
de ti ten sede a miña alma, 
por ti devece o meu corpo, 
coma terra reseca, sedenta, sen auga.

 Miro cara a ti no santuario, 
para ver o teu poder e a túa gloria. 
A túa misericordia é preciosa máis cá vida, 
lóante os meus labios. 

 Toda a miña vida hei bendicirte 
levantando no teu nome as miñas mans. 
Coma de graxa e manteiga, hei quedar satisfeito, 
han loarte xubilosos os meus labios. 

 No leito lémbrome de ti, 
nas vixilias da noite penso en ti. 
Ti es o meu auxilio, 
á sombra das túas ás estou contento.   Segunda Lectura 1 Tes 4, 13-18 (longa) 
LECTURA DA 1ª CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO aos TESALONICENSES 
Deus levará consigo, por medio de Cristo, os que morreron 

 Irmáns: 

 Non queremos que esteades mal informados acerca dos mortos, para que non vos agoniedes coma os outros, os que non teñen esperanza.

 Porque, se cremos que Xesús morreu e que resucitou, do mesmo xeito Deus, por medio de Xesús, levará con El os que xa morreron.

 Iso é o que vos dicimos apoiados na palabra do Señor: que nós, os que vivimos, os que quedemos para a Vinda do Señor, non teremos vantaxe sobre os que xa morreron; pois a un sinal de mando, á voz do arcanxo e ao son da trompeta de Deus, o Señor en persoa baixará do ceo: entón os cristiáns defuntos resucitarán primeiro; despois, nós, os que quedemos vivos, seremos arrebatados xunto con eles nas nubes, para irmos ao encontro do Señor no aire e así estaremos sempre co Señor. Polo tanto, consoládevos uns a outros con estas palabras.

  Palabra do Señor R/. Grazas a Deus 


 ALELUIA Mt 24, 42a. 44 
Se non se canta, pódese omitir 

 Aleluia, aleluia.  

Vixiade e estade preparados, 
porque á hora que non pensades 
virá o Fillo do home. 

 Aleluia. 


  Evanxeo Mt 25, 1-13 
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO 
Velaquí o noivo. Saíde recibilo. 

 Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus discípulos esta parábo­la: 

 ‑ O Reino dos Ceos parecerase a dez virxes que, collendo os seus candís, saíron recibir o noivo. Delas, cinco eran atoladas e cinco asisadas.
 
As atoladas colleron os candís, pero non levaron aceite consigo; as asisadas, en troques, cos candís levaron tamén as aceiteiras cheas.

 Como o noivo tardaba, pegoulles o sono a todas e quedaron durmidas.

 A media noite oíuse berrar: "Velaquí o noivo. Saíde recibilo".

 Erguéronse de seguida todas aquelas virxes e axeitaron os seus candís.

 Entón as atoladas dixeron ás asisadas: "Dádenos do voso aceite, que os nosos candís esmorecen". 

 Responderon as asisadas: "Non vaia ser que non chegue para nós e para vós; mellor será que vaiades onda quen o vende e llo merquedes para vós". 

 No intre que elas ían mercalo, chegou o noivo, e as que estaban preparadas entraron con el no banquete de vodas, e pe­chouse a porta.

 Máis tarde chegaron tamén as outras virxes chamando: "Señor, Señor, ábrenos".

 Pero el respondeulles: "Dígovolo de verdade: Non vos coñe­zo".

 Daquela, vixiade, xa que non sabedes nin o día nin a hora. 

    Palabra do Señor R/. Loámoste, CristoComentarios

Publicacións populares