CATECISMO DOS NENOS (ortografía actualizada)

 CATECISMO DOS NENOS

 


 Bloque 1º.-

  

 1.-Quen é Deus?

 Deus é o noso Pai, que está nos ceos, Creador e Señor de todas as cousas, e nós somos os seus fillos.

  

 2.-Onde está Deus?

 Deus está nos ceos, na terra e en todas partes.

  

 3.-Hai un só Deus?

 Si, hai un só Deus.

  

 4.-Por que dicimos que Deus é Creador?

 Dicimos que Deus é Creador porque fixo todas as cousas da nada.

  

 5.-Podemos atrevernos a falar con Deus Pai?

 Si, podemos atrevernos a falar con Deus, noso Pai. Xesús mesmo mandouno e para isto ensinounos o Noso Pai.

  

 6.-Para que creou Deus aos homes?

 Deus creou Deus aos homes para que o amemos e obedezamos na terra e sexamos felices con El no ceo.

  

7.-Abandonou Deus aos homes despois do seu pecado?

 Non, Deus non abandonou aos homes despois do seu pecado, senon que lles prometeu un Salvador.

  

 8.-Como cumpriu Deus Pai a súa promesa?

Enviando ao seu propio Fillo, que nos salva dos nosos pecados.   

  

 9.-Quen é Xesucristo?

 Xesucristo é o Fillo de Deus feito home, que naceu da  Virxe María.

  

 10.-Para que se fixo home o Fillo de Deus?

 O Fillo de Deus fíxose home para redimirnos do pecado e darnos a vida divina.

  

 11.-Que significa o nome de Xesús?

 O nome de Xesús significa Salvador. El é o Fillo de Deus que vén a salvarnos.

 

  Bloque 2º.-

  

 12.-Quen é o noso modelo no cumprimento da Lei de Deus?

 O noso modelo é Xesucristo, que viu  ao mundo para facer sempre a vontade do Pai.

  

 13.-Quen ama a Deus sobre todas as cousas?

 Ama a Deus sobre todas as cousas o que cumpre todos os seus mandamentos.

  

 14.-Quen toma o nome de Deus en van?

 Toma o nome de Deus en van quen blasfema ou o usa sen o debido respecto.

  

 15.-Que nos manda o quinto mandamento da lei de Deus?

 O quinto mandamento da lei de Deus mándanos querer ben a todos e perdoar aos nosos inimigos.

  

 16.-Que prohíbe o sétimo mandamento da lei de Deus?

O sétimo mandamento da lei de Deus prohíbe facer dano ao próximo nos seus bens.

  

 17.-Cal é o oitavo mandamento da lei de Deus?

 O oitavo mandamento da lei de Deus é: Non dirás falso testimonio nin mentirás.

  

 18.-Que nos manda o oitavo mandamento da lei de Deus?

 O oitavo mandamento da lei de Deus mándanos dicir a verdade e respectar a fama do próximo.

  

 19.-Que prohíbe o décimo mandamento da lei de Deus?

 O décimo mandamento prohíbe o desexo desordenado de riquezas e a envexa dos bens alleos.

  

 20.-Que mandamentos debe cumplir o cristián?

 O cristián debe cumplir os mandamentos da lei de Deus e da Santa Madre Igrexa.

  


  

Bloque 3º.-

  

 21.-Que deberes teñen os fillos para cos seus pais?

 Teñen deberes de gratitude, de confianza, respecto e obediencia e de colaboración para contribuir á paz e á unidade da familia.

  

 22.-Que é  pecado?

 Pecado é toda desobediencia voluntaria á lei de Deus.

  

 23.-Como pode ser o pecado?

 O pecado pode ser venial e mortal.

  

 24.-Que é a Penitencia?

 A penitencia é o sacramento que nos perdoa os pecados cometidos despois do bautismo.

  

 25.-Cando recibimos o sacramento da Penitencia?

 Recibimos o sacramento de la penitencia cando nos confesamos ben e recibimos a absolución.

  

 26.- Que é a Santa Igrexa?

 A Santa Igrexa é o Pobo de Deus que, con Xesucristo resucitado, e guiado polo Espírito Santo, camiña cara a Deus Pai.

  

 27.-Cal é o primeiro mandamento da Santa Madre Igrexa?

 O primeiro mandamento da Santa Madre Igrexa é oír misa enteira todos os domingos e festas de precepto.

  

 28.-Quen está obrigado a oír misa os domingos e festas de gardar?

 Están obligados a oír misa os domingos e festas de precepto todos os cristiáns que cumpliron sete anos e teñen uso de razón.

 


  

Bloque 4º.-

  

 29.-Como pode ser o pecado?

 O pecado pode ser venial e mortal.

  

 30.-Que pecados debemos confesar?

 Debemos confesar todos os pecados mortais e convén dicir tamén os veniais.

  

 31.-Que é es a Penitencia?

 A penitencia é o sacramento que nos perdoa os pecados cometidos despois do bautismo.

  

 32.-Cando recibimos o sacramento da Penitencia?

 Recibimos o sacramento da penitencia cando nos confesamos ben e recibimos a absolución.

  

 33.-Cantas cousas son necesarias para confesarnos ben?

 Para confesarnos ben son necesarias cinco cousas:

 1- Exame de conciencia.

 2- Dolor dos pecados.

 3-Propósito de enmienda.

 4- Dicir os pecados ao confesor. 

 5- Cumplir a penitencia.                                                                                                                                              

  

 34.-Que é exame de conciencia?

 Exame de conciencia é recordar todos os pecados cometidos desde a ultima confesión ben feita.

  

 35.-Que é dolor dos pecados?

 Dolor dos pecados é un sentimiento ou pesar sobrenatural de ter ofendido a Deus.

  

 36.-Que é propósito da enmenda?

 Propósito da enmenda é unha firme resolución de non volver a pecar.

  

 37.-Que é dicir os pecados ao confesor?

 Acercarse ao confesionario e pronunciar coa nosa boca todos aqueles pecados que recordamos no exame de conciencia e dos que nos sentimos doídos con nós mesmos e que estamos decididos a tratar de non repetir nunca máis.

  

 38.-Que é cumplir a penitencia?

 Cumplir a penitencia é compensar da forma que o sacerdote me indique a falta que cometín ao pecar.

 


 

 Bloque 5º.-

  

 39.-Por que quixo sufrir tanto Xesucristo na Paixón e na Cruz?

 Xesucristo quixo padecer e sufrir tanto na Paixón e na Cruz para manifestarnos o seu amor, e amosarnos a malicia do pecado.

  

 40.-Por quen padeceu e morreu Xesucristo?

 Xesucristo padeceu e morreu por toda a humanidade. Morreu verdadeiramente e foi posto no sepulcro.

  

 41.-Que profesamos no Credo cando dicimos que Xesucristo resucitou ao terceiro día de entre os mortos?

 Profesamos que o mesmo Xesús, despois de morre e quedar sepultado, foi devolto á vida polo poder de Deus, o seu Pai, para non morrer xamais.

  

 42.-Como foi glorificado Xesucristo despois da súa paixón e da súa morte na cruz?

 Foi glorificado pola súa Resurrección e Ascensión aos ceos.

 


 

 Bloque 6º.-

  

 43.-Como está Xesucristo na Eucaristía?

 Xesucristo está na Eucaristía verdadeira e realmente presente.

  

 44.-Cantas cousas hai que considerar na Eucaristía?

 Na Eucaristía hai que considerar estas tres cousas:

 1- Que na Eucaristía está real e verdadeiramente Xesucristo.

 2- Que na Eucaristía Xesucristo se ofrece por nós. 

 3- Que na Eucaristía recibimos a Xesucristo na Sagrada Comuñón.

  

 45.-Cando empeza Xesucristo a estar na Eucaristía?

 Xesucristo empeza a estar na Eucaristía no momento da consagración na Misa.

  

 46.-Que sucede na celebración da Eucaristía ou Santa Misa?

 Na Eucaristía ou Santa Misa, Xesucristo renova o sacrificio da cruz, dásenos como alimento espiritual, e manténnos unidos á Santa Igrexa.

  

 47.-Que hai na Patena e no Cáliz antes da consagración?

 A Hostia antes da consagración é pan de trigo e no cáliz hai viño cunhas pingas de auga.

  

 48.-Que é a hostia despois da consagración?

 A Hostia despois da consagración é o Corpo de Xesucristo.

  

 49.-Que hai no cáliz despois da consagración?

 No cáliz, despois da consagración, está o Sangue de Xesucristo.

  

 50.-Por que dicimos que a Santa Misa é un sacrificio?

 Dicimos que a Santa Misa é Sacrificio porque nela Xesucristo se ofrece polo ministerio do sacerdote, en memoria e renovación do sacrificio da cruz.

  

 51.-Que é a Sagrada Comuñón?

 A Sagrada Comuñón é recibir ao mesmo Xesucristo baixo as especies de pan e viño.

  

 52.-Para que recibimos a Xesucristo na Sagrada Comuñón?

 Recibimos a Xesucristo na Sagrada Comuñón para que sexa alimento das nosas almas, nos aumente a graza e nos dea a vida eterna.

  

 53.-Cantas cousas son necesarias para recibir ben a Sagrada Comuñón?

 Para recibir ben a Sagrada Comuñón son necesarias tres cousas:                                                   

               1- Estar en graza de Deus.

               2- Gardar o xaxún Eucarístico.

               3- Saber a quen recibimos.

  

 54.-Que é gardar o xaxún eucarístico?

 Gardar o xaxún eucarístico é no ter comido nin bebido desde unha hora antes de comungar. A auga non rompe o xaxún, polo tanto se pode beber se é necesario.


Ilustracións de

http://dibujosparacatequesis.blogspot.com/


Comentarios

Publicacións populares