25 de Novembro

Aprobado pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas na súa Resolución 50/134 o 17 de decembro de 1999, celébrase anualmente cada 25 de novembro, en memoria das irmás Mirabal"Asegúrovos que canto fixestes cun destes irmáns meus máis pequenos, fixéstelo comigo."

Comentarios

Publicacións populares