Domingo 12 de Ordinario A

DOMINGO  XII  ORDINARIO -  CICLO A


Primeira Lectura     Xer 20, 10-13
Liberou a vida do pobre da man dos malvados
LECTURA DO LIBRO DE XEREMÍAS

            Dixo Xeremías:
            Xa estou oíndo a sentencia,
aumenta o terror arredor:
            "Denunciádeo, denunciémolo".
            Todos os que se fiaban da miña mensaxe de paz,
agardan a miña caída:
            "A ver se se deixa seducir:
poderemos con el, e vingarémonos del".
            Polo Señor suspiro, como por un forte loitador;
por isto os meus perseguidores caen, non me poden.
            Quedarán cubertos de vergonza porque non tiveron éxito,
non deixarán esquecida esta vergonza perpetua.
            Señor dos Exércitos, que pos a proba o xusto,
que ver os sentimentos e mais as intencións,
eu hei ver como te vingas deles,
pois a ti encomendei o meu preito.
            Cantádelle ao Señor,
loade o Señor,
pois libra a vida dun pobre do poder dos malvados.

                        Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus


SALMO RESPONSORIAL     Sal 68, 8-10. 14 e 17. 33-35
R/.  (14c):  Pola túa moita bondade, escóitame, Señor.

Por ti aturo eu afrontas
e cóbreme a cara a vergonza.
Volvinme estraño para meus irmáns,
alleo aos fillos da miña nai.
Consómeme o celo da túa casa
e as aldraxes dos que te aldraxan
caen enriba de min.

Mais eu, Señor, suplico cara a ti,
na hora, meu Deus, do teu favor.
Pola túa moita bondade,
respóndeme, pois ti es o socorro verdadeiro.
Respóndeme, Señor, conforme ao teu amor,
pola túa misericordia, vólvete a min.

Olládeo, humildes, e alegrádevos,
avivecede o corazón os que buscades o Señor,
pois o Señor escoita aos humildes,
non despreza aos seus na cadea.
Lóente o ceo e mais a terra.


Segunda Lectura     Rm 5, 12-15
Non hai comparanza entre o delito e o don
LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS ROMANOS

            Irmáns:
            Como por un home entrou o pecado no mundo e polo pecado a morte, así a todos os homes chegou a morte, pois todos pecaron.
            Porque, ata o tempo da Lei había pecado no mundo, pero o pecado non se imputaba ao non haber Lei.
            Mesmo así, a morte dominou desde Adán ata Moisés, tamén sobre aqueles que non pecaron cunha transgresión semellante á de Adán, que é antecesor do home que debía vir.
            Pero non hai comparanza entre o delito e o don. Porque, se polo delito dun home morreron todos os outros, moito máis a graza de Deus e a liberalidade na benevolencia dun home, Xesús Cristo,  rebordaron sobre todos.

                        Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus



ALELUIA     Xn 15, 26b. 27a
Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, aleluia.
O Espírito da verdade dará testemuño de min, di o Señor;
tamén vós daredes testemuño.
Aleluia.


Evanxeo     Mt 10, 26-33
Non lles teñades medo aos que matan o corpo
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

            Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus apóstolos:
            ‑ Non lles teñades medo aos homes, que non hai cousa encuber­ta que non se acabe descubrindo, nin cousa oculta que non se acaba sabendo. O que vos digo na escuridade, faládeo á plena luz; e o que oídes ás agachadas, pregoádeo desde as azoteas.
            Non lles teñades medo aos que matan o corpo, pero non poden matar a alma; temede máis ben a aquel que pode arruinar o corpo e a alma no inferno.
            Non se venden un par de pardais por un as? Con todo, nin sequera un deles cae no chan sen o consentimento do voso Pai. E en canto a vós, mesmo os cabelos da vosa cabeza están todos contados. Así que non teñades medo, vós valedes máis ca todos os pardais xuntos.
            Todo o que volva por min diante dos homes, tamén eu hei volver por el diante de meu Pai, que está nos ceos; pero quen me negue diante dos homes, eu negareino a el diante de meu Pai, que está nos ceos.

                        Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo


 

      ENTRADA: 
           Que ledos hoxe estamos                        
      LECTURAS: 
           As túas palabras
      OFERTORIO: 
           Velaquí, Señor, o viño        
      COMUÑÓN: 
           Grazas, Señor, graciñas 

Comentarios

Entradas populares