5 nov. 2016

Domingo 32 de Ordinario C


32º DOMINGO DO TEMPO ORDINARIO  -  CICLO C

Primeira Lectura     2 Mac 7, 1-2. 9-14
LECTURA DO LIBRO SEGUNDO DOS MACABEOS
O rei do mundo hanos resucitar para unha vida eterna
  
            Naqueles días, aconteceu que meteron na cadea a sete irmáns e a súa nai, e o rei mandou que os azoutasen con trallas e vergas para facer que, en contra do que era lexítimo, comesen carne de porco.
            Un deles, o primeiro, falou no nome de todos, e dixo:
            ‑ Que máis vas preguntar? Que outra cousa queres saber de nós? Estamos dispostos a morrer antes que quebrantar as leis dos nosos maiores.
            O segundo, cando xa estaba nas últimas, dixo:
            ‑ Ti, criminal, quítasnos a vida presente, pero o rei do universo hanos resucitar para unha vida eterna a cantos morremos pola súa Lei.
            Despois deron en meterse co terceiro. Mandáronlle botar fóra a lingua e fíxoo de contado; estendeu as mans todo decidido e dixo con valentía:
            ‑ De Deus recibín estes membros, e pola súa Lei os entrego; espero recibilos del novamente.
            O rei e os que estaban xunto del quedaron abraiados polo valor do rapaz, que non tiña medo aos tormentos.
            Cando este morreu, torturaron o cuarto de xeito semellante; e cando estaba xa para morrer, dixo:
            ‑ Paga a pena que os homes maten a un, cando se espera que Deus nos vai resucitar. Pero ti non has resucitar para a vida.

  Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus


SALMO RESPONSORIAL     Sal 16, 1. 5-6. 8b e 15
R/.  (15b):  Ao espertar, saciareime da túa presenza, Señor.

Entende, Señor, a causa xusta,
atende ao meu clamor;
escoita a miña pregaria
de labios sen engano.

Guía polas túas pisadas os meus pasos,
para que non tremelen os meus pés.
Eu chamo por ti, meu Deus, respóndeme;
inclínate cara a min, escoita a miña voz.

Escóndeme á sombra das túas ás.
Mais eu, pola miña inocencia,
contemplarei o teu rostro;
ó espertar, saciareime da túa presenza.


Segunda Lectura     2 Tes 2, 16 -- 3, 5
LECTURA DA SEGUNDA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS TESALONICENSES
Deus vos confirme en toda palabra e obra boa

             Irmáns:
            O mesmo Señor noso Xesús Cristo e mais Deus, o noso Pai, que nos amou e que nos deu gratuitamente azos duradeiros e boa esperanza, vos conforte e vos afinque en toda obra e palabra boa.
            Polo demais, irmáns, rogade por nós, para que a mensaxe do Señor se difunda e se acolla con honor como pasou entre vós, e deste xeito nos vexamos libres da xente descamiñada e perversa: pois a fe non a teñen todos. Pero o Señor é fiel e afincaravos e protexeravos do Ruín.
            Tocante a vós, fiámonos no Señor de que estades facendo e de que continuaredes a facer canto vos temos mandado.
            Que o Señor encamiñe os vosos corazóns ao amor de Deus e á paciente espera do Cristo.

  Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus


ALELUIA    Ap 1, 5a. 6b
Se non se canta, pódese omitir

Aleluia, aleluia.
Xesús Cristo é primoxénito dos mortos;
a El a gloria e o poder por sempre eternamente.
Aleluia.


Evanxeo     Lc 20, 27-38 
Deus non é Deus de mortos, senón de vivosPOWER POINTS

*      ENTRADA: Camiñar sen Xesús sen amor / Ti es camiño
*      OFERTORIO: Eiquí están, Señor
*      COMUÑÓN: Acharte presente
TVG:

No hay comentarios:

Publicar un comentario