MISA DE NADAL EN GALEGO- CICLO B


NADAL DO SEÑOR


MISA DA NOITE

Primeira Lectura              Is 9, 1-6
LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS
Déusenos un Fillo

            O pobo que camiñaba na escuridade, viu unha gran luz.
Unha luz brillou sobre os que habitaban no país das sombras da Morte.
Multiplicaches o xúbilo, fixeches grande a ledicia.
            Alegráronse coa túa presenza, como coa alegría da seitura,
o mesmo que saltarán de xúbilo ao repartiren o botín.
            Velaí o xugo da súa carga e o varal do seu ombreiro
‑o bastón de quen o oprime -: rompíchelos coma o día de Madián.
            Pois toda bota que tropeza con ruído, e todo manto cuberto de sangue serán para a queima, serán pasto de incendio.
            Pois velaí que nos naceu un meniño, déusenos un fillo:
a soberanía estará sobre o seu ombreiro,
e será invocado con estes seus nomes:
Marabilla de conselleiro, Heroe divino,
Pai eterno, Soberano da Paz.
            Oh, que grande a súa Soberanía!
A paz non terá fin no trono de David e no seu reino,
para afincalo e para afirmalo, co dereito e coa xustiza,
desde agora e para sempre.
            O celo do Señor dos Exércitos fará isto.         

            Palabra do Señor                             
            R/ Grazas a Deus


SALMO RESPONSORIAL   Sal 95, 1-2a. 2b-3. 11-12, 13
R/. (Lc 2, 11): Hoxe naceunos un Salvador, o Mesías, o Señor.

Cantádelle ao Señor un cántico novo,
cantádelle ao Señor, a terra enteira;
cantádelle ao Señor, bendicide o seu nome.

Pregoade todos os  días a súa salvación.
Anunciade entre as xentes a súa gloria;
ante todos os  pobos, as súas marabillas.

Alégrense os ceos, exulte a terra,
resoe o mar e canto o enche,
relouquen os campos e todo o que hai neles.
Alédense as árbores todas do bosque.

Diante do Señor que vén,
que vén para rexer a terra.
El rexerá o mundo con xustiza
e os pobos con rectitude.


Segunda Lectura            Tit 2, 11-14
LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO A TITO
Desbordou a graza de Deus para todos os  homes

            Benquerido irmán:
            A graza de Deus manifestouse como fonte de salvación para todos os  homes. Ela ensínanos que reneguemos da impiedade e das cobizas mundanas e vivamos no mundo presente dun xeito asisado, xusto e piadoso, agardando a bendita esperanza e a manifestación gloriosa do noso gran Deus e Salvador, Xesús Cristo.
            El entregouse por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si un pobo escollido, dedicado ás boas obras.

                        Palabra do Señor                                         
                        R/. Grazas a DeusALELUIA      Lc 2, 10-11
Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, aleluia.
Anúnciovos un inmenso gozo:
hoxe naceunos o Salvador, Cristo o Señor.
Aleluia.


Evanxeo                Lc  2, 1-14
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS
Hoxe naceunos o Salvador

            Naqueles días, saíu un decreto do emperador Augusto, ordenando facer un censo do mundo enteiro. Este primeiro censo fíxose no tempo en que Quirino era gobernador de Siria. E todos íanse empadroar, cadaquén á súa cidade. Tamén subiu Xosé desde Galilea, da cidade de Nazaret, ata Xudea, á cidade de David chamada Belén, por ser el da casa e da familia de David, para empadroarse con María, a súa prometida, que estaba embarazada.
            Estando alí, chegoulle a María o tempo do parto, e deu a luz o seu fillo primoxénito, envolveuno nuns capizos, e deitouno nunha manxadoira, porque dentro da pousada non había lugar para eles.
            Había naquela comarca uns pastores que pasaban a noite ao descuberto vixiando o seu rabaño. Presentóuselles un anxo do Señor, e a gloria do Señor rodeounos co seu resplandor, e colleu­nos un gran temor. Pero o anxo díxolles:
            ‑ Non teñades medo, que vos veño traer a boa nova dunha grande alegría para todo o pobo: Hoxe, na cidade de David, naceuvos un Salvador, o Mesías, o Señor. E este será o sinal para vós: Atoparedes un neno, envolto en capizos e deitado nunha manxadoira.
            E, de súpeto, arredor do anxo apareceu unha multitude do exército celestial, que loaba a Deus dicindo:
            ‑ Gloria a Deus no ceo, e na terra paz aos homes que gozan do seu amor.

                        Palabra do Señor                                         
                        R/. Loámoste, Cristo


            Nas misas que se celebran o día de Nadal utilízanse os formularios aquí sinalados; non obstante, permítese elixir as lecturas máis aptas dunha das tres misas, tendo en conta a conveniencia pastoral de cada asemblea.

 MISA DO AMENCER

Primeira Lectura  Is 62, 11-12
LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS
Velaí vén a túa salvación

            Velaí o Señor que se fai oír ata o cabo do mundo.
"Dicídelle á filla de Sión:
            Velaí chega o teu Salvador.
Velaí a súa paga con El,
e a súa recompensa diante del".
            Entón chamaráselles: "Pobo santo",
"Os redimidos do Señor",
e a ti chamaráseche "Buscada",
"Cidade non abandonada".

                        Palabra do Señor                             
                        R/. Grazas a Deus


SALMO RESPONSORIAL   Sal 96, 1 e 6. 11-12

R/. Unha luz resplandeceu hoxe sobre nós, porque nos naceu o Señor.

O Señor reina, alégrese a terra,
exulten todas as illas.
Os ceos pregoan a súa rectitude,
e todos os  pobos contemplan a súa gloria.

A luz despunta para os xustos
e para os rectos de corazón a ledicia.
Alegrádevos, xustos, no Señor,
loade o seu nome santo.


Segunda Lectura               Tit 3, 4-7
LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO A TITO
Salvounos segundo a súa misericordia

            Benquerido irmán:
            Cando apareceu a bondade de Deus, noso Salvador, e se manifestou o seu agarimo, salvounos non polas obras boas que nós tiveramos feito, senón pola súa misericordia, por medio do baño do novo nacemento e polo poder renovador do Espírito Santo.
            Ese Espírito que verteu sobre nós con abundancia, por Xesús Cristo, noso Salvador, a fin de que, xustificados pola súa graza, chegásemos a ser en esperanza herdeiros da vida eterna.

                        Palabra do Señor                             
                       R/. Grazas a Deus


ALELUIA      Lc 2, 14
Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, aleluia.
Gloria a Deus nas alturas,
e sobre a terra paz para os homes de boa vontade.
Aleluia.


Evanxeo             Lc 2, 15-20
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS
Os pastores encontraron a María e a Xosé e ao neno

            Naquel día, os pastores dicíanse uns a outros:
            ‑ Vaiamos a Belén ver o que sucedeu e que o Señor nos ma­nifestou.
            Foron correndo, e atoparon a María e mais a Xosé, e ao neno deitado na manxadoira. Ao que o viron, contaron todo o que lles dixeran do meniño aquel.
            E cantos o oíron, quedaron pasmados do que os pastores lles dixeron.
            María, que trataba de comprender, conservaba todas estas cousas no seu corazón.
            Os pastores volveron, glorificando e loando a Deus por canto viran e oíran, tal como lles fora anunciado.

                                   Palabra do Señor                                         
                                   R/. Loámoste, Cristo


 MISA DO DÍA

Primeira Lectura             Is 52, 7-10
LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS
Todos os pobos da terra percibirán a salvación do noso Deus
  
            Que fermosos son sobre os montes
os pés do mensaxeiro de boas novas,
que anuncia a fartura,
que proclama a felicidade,
que pregoa a salvación,
que di:
            Sión, o teu Deus reina!
            Un grito! Os teus vixías levantan a voz, berran xubilosos a un tempo:
            "Todos os ollos contemplarán a volta do Señor a Sión".
            Berrade a coro con xúbilo, ruínas de Xerusalén,
que o Señor consolou o seu pobo, redimiu Xerusalén.
            O Señor remangou o seu brazo santo aos ollos de todos os  pobos,
e todos os  confíns da terra viron a salvación do noso Deus.

                        Palabra do Señor                              
                        R/. Grazas a Deus


SALMO RESPONSORIAL    Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6
R/. (3c): Os confíns todos da terra percibiron a vitoria do noso Deus.

Cantade ao Señor un cántico novo,
pois fixo marabillas;
a súa destra deulle a vitoria,
o seu brazo santo.

O Señor dá a coñecer a súa vitoria,
revela a súa xustiza diante dos pobos.
Lembrou a súa misericordia e a súa fidelidade
coa casa de Israel.

Os confíns todos da terra percibiron
a vitoria do noso Deus.
Aclama ao Señor, terra enteira,
rompede a cantar e a tocar.

Tocade para o Señor a cítara,
a cítara e tamén o salterio;
con claríns e co son das trompetas
aclamade o Señor, noso rei.


Segunda Lectura              Heb 1, 1-6
LECTURA DA CARTA AOS HEBREOS
Deus falounos por medio do Fillo

            Irmáns:
            En moitas ocasións e de moitos xeitos veulles falando Deus en tempos pasados aos nosos devanceiros por medio dos profetas. Agora, neste período definitivo, falounos por medio do seu Fillo, a quen fixo herdeiro de todo, pois xa creara por medio del o mundo e as idades. El é reflexo da súa gloria e imaxe do seu ser, El sostén todas as cousas coa súa poderosa palabra e, despois de realizar a purificación dos pecados, sentouse á dereita da Maxestade nas alturas, facéndose tanto máis poderoso cós anxos, canto que herdou un título máis valioso có deles.
            Porque, a cal dos anxos lle dixo algunha vez: "Ti es o meu fillo, hoxe xereite eu"; ou tamén: "Eu serei para El un pai e El será para min un Fillo"?.
            E cando introduce de novo o seu Fillo primoxénito ao mundo celeste, di: "Adóreno todos os  anxos de Deus".

                        Palabra do Señor                                         
                       R/. Grazas a DeusALELUIA
Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, aleluia.
Resplandeceu para nós un día de santificación:
vinde todos e adorade o Señor:
porque hoxe descendeu unha inmensa luz sobre a terra.
Aleluia.

Evanxeo  Xn 1, 1-18 (longo)
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN
O Verbo fíxose carne e habitou entre nós

            No principio existía a Palabra,
e a Palabra estaba onda Deus,
e a Palabra era Deus.
Ela estaba no principio onda Deus.
            Todo foi feito por ela,
e sen ela non se fixo
nada do que foi feito.
Nela estaba a vida,
e a vida era a luz dos homes;
a luz aluma na tebra,
e a tebra non a deu apagado.
            Houbo un home
mandado por Deus:
o seu nome era Xoán.
Este veu de testemuña
para dar testemuño da luz,
para que todos cresen por el.
            Non era el a luz,
senón que veu para dar testemuño da luz.
A Palabra era a verdadeira luz
que aluma a todo home
que vén a este mundo.
            Ela estaba no mundo,
e o mundo foi feito por ela,
pero o mundo non a recoñeceu.
Veu á súa propiedade,
e os seus non a acolleron.
            Pero a cantos a recibiron,
‑ aos que cren no seu nome ‑
deulles o poder
de seren fillos de Deus.
            Estes, non naceron do sangue,
nin da vontade da carne,
nin da vontade do home,
senón de Deus.
            E a Palabra fíxose carne,
e plantou entre nós a súa tenda,
e nós vimos a súa gloria,
gloria coma de Unixénito
que vén do Pai,
cheo de graza e de verdade.
            Xoán dá testemuño del,
exclamando:
Este évos de quen eu dixen:
"O que vén detrás miña,
pasa diante miña,
pois existía primeiro ca min".
            E da súa abundancia
recibimos todos nós
graza e máis graza.
Pois a Lei deuse
por medio de Moisés;
a graza e a verdade
realizáronse por Xesús Cristo.
            A Deus ninguén o viu;
o Unixénito, que está no seo do Pai,
foi quen nolo revelou.

                        Palabra do Señor                             
                       R/. Loámoste, Cristo
__________________________________________

Ou máis breve:  1-5. 9-14

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

            No principio existía a Palabra,
e a Palabra estaba onda Deus,
e a Palabra era Deus.
            Ela estaba no principio onda Deus.
Todo foi feito por ela,
e sen ela non se fixo
nada do que foi feito.
            Nela estaba a vida,
e a vida era a luz dos homes;
a luz aluma na tebra,
e a tebra non a deu apagado.
A Palabra era a verdadeira luz
que aluma a todo home
que vén a este mundo.
            Ela estaba no mundo,
e o mundo foi feito por ela,
pero o mundo non a recoñeceu.
Veu á súa propiedade,
e os seus non a acolleron.
            Pero a cantos a recibiron,
‑ aos que cren no seu nome ‑
deulles o poder
de seren fillos de Deus.
            Estes, non naceron do sangue,
nin da vontade da carne,
nin da vontade do home,
senón de Deus.
            E a Palabra fíxose carne,
e plantou entre nós a súa tenda,
e nós vimos a súa gloria,
gloria coma de Unixénito
que vén do Pai,
cheo de graza e de verdade.

                        Palabra do Señor                             
                       R/. Loámoste, Cristo
POWER POINTS DE NADAL
Pisar na barra lateral ou directamente aquí:
http://www.xanostesaqui.blogspot.com/p/audiovisual.html

Comentarios

Publicacións populares