FICHA E LECTIO + ORACIONAL GALEGO: DOMINGO 2 DE CORESMA A

  FICHAS ANTERIORES: 

FICHA 1 / FICHA 2 / FICHA 3

LECTIO:

Crermos na alegría 

(5 de marzo de 2023)

            Ímonos introducindo, pouco a pouco, no tempo coresmal con este 2º domingo de Coresma. Seguimos así a consigna que se nos deu no Mércores de Cinza, ó recibirmos a cinza que se nos impuxo coas palabras “Convértete e cre no Evanxeo”.

            “Crer no evanxeo” é crer na súa mensaxe fundamental. Pois ben, podemos dicir que no evanxeo hai invitacións á conversión, hai toma de conciencia da gravidade das ofensas a Deus e ós demais, hai narracións de situacións difíciles para os seguidores de Xesús, hai sufrimentos, hai morte, hai resurrección... En calquera caso, o evanxeo é en definitiva o que está resumido na palabra “evanxeo”, é dicir, “boa noticia”, “boa nova”, “alegre nova”. Así o puxo de relevo o papa Francisco na súa primeira encíclica que leva como título “A Alegría do Evanxeo”. Entre outras cousas dinos el: “Todos teñen o dereito de recibir o Evanxeo. Os cristiáns teñen o deber de anuncialo sen excluír ninguén, non como quen impón unha nova obriga, senón como quen comparte unha alegría, sinala un horizonte fermoso, ofrece un banquete desexábel”.

            Por iso se a actual consigna introdutoria da Coresma inclúe as palabras “cre no Evanxeo”, entón o convite coresmal é un convite a crer firmemente que a noticia que se nos dá e unha boa e alegre noticia. Quizais por iso o cerne das Lecturas deste II Domingo de Coresma é tamén unha boa, unha alegre nova no medio dun tempo litúrxico de penitencia e conversión.

            Efectivamente, xa a primeira Lectura do libro da Xénese nos presenta o prototipo do crente do Antigo Testamento. Abrán, bendicido por Deus cunha boa nova. A de que “todos os pobos da terra se chamarán benditos no nome del”. É esta unha visión profética ante o que vai ocorrer no Novo Testamento coa vinda de Xesús.

            Por iso, nesta mesma liña, na carta que Paulo lle escribe a Timoteo (que os biblistas consideran algo así coma o “testamento” de Paulo), o apóstolo fala desta vinda de Xesús ó mundo como unha vinda que ocorre grazas ó poder de Deus Pai. Un “poder” e unha “graza” “que se manifestou agora”, dinos Paulo, “pola aparición do noso Salvador, Cristo Xesús”. Para Paulo, tal como comenta el mesmo a continuación, esta aparición de Xesús pode sintetizarse así: “El (é dicir, Xesús) destruíu a morte e alumou a vida e a inmortalidade por medio do Evanxeo”.

            De xeito que a grande “boa nova” que nos trae Xesús está xustamente en que ataca e fai secar a raíz mesma de cantos medos e angustias temos as persoas: a morte.

            Tal como xa teño comentado, non hai aínda moitos anos a igrexa, na imposición da cinza do comezo da Coresma, utilizaba aquela vella fórmula: ”Lémbrate de que es po e ó po has volver”. Lembrarse da propia morte non está mal, desde logo. Mais a verdade é que a morte non é en modo algún o pensamento central do evanxeo. Máis ben, todo o contrario: a vida. A morte queda totalmente superada coa mensaxe fundamental da resurrección. Da resurrección de Cristo e mais da nosa. “Eu son a resurrección e a vida”, dirá Xesús. Isto si que é a mensaxe central e básica. Por isto precisamente o Evanxeo é “boa nova”, “alegría”, como con forza e insistencia nos repite o papa Francisco.

            Deste modo, a mensaxe do evanxeo de hoxe vén sendo, en tempo coresmal de conversión e de renuncias, a seguinte. Aínda que Xesús, e con el todos nós, teñamos que enfrontarnos co sufrimento e mais coa morte nas nosas vidas, a nosa meta e o noso destino definitivos están claros: vida para sempre, resurrección para toda unha eternidade. A transfiguración de Xesús diante dos seus tres apóstolos máis representativos, Pedro, Santiago e Xoán, é un sinal ante eles de que os negros nubeiros, que se lle aveciñan a Xesús coa próxima paixón e crucifixión, non poderán borrar do mapa a mensaxe de que el é e seguirá a ser para sempre Vida e Luz: “Eu son a luz do mundo”. Consonte con iso, o evanxelista Mateo dinos que na súa transfiguración “o rostro de Xesús resplandecía coma o sol, e os seus vestidos viraron brancos coma a luz”.

            En calquera caso, cada cousa ó seu tempo. Isto é tamén unha das leccións que aprendeu o impulsivo Pedro cando propuña pola súa parte facer, xa agora mesmo e sen máis dilacións, tres tendas. Para cada un dos tres protagonistas principais: para Moisés, para Elías e para Xesús. Porque, polo que se ve, os tres apóstolos non precisaban tenda algunha. Xa estaban ben tal e como estaban: “¡Señor, que bo sería ficarmos aquí!”.

            Mais a vida é un proceso, unha marcha. Non se poden queimar etapas. Curta é desde logo toda vida, a nosa tamén, en comparanza cos grandes e infinitos desexos que temos de vivir. Mais nesta nosa vida e coa fe, a graza e a paciencia que o Espírito de Deus nos dará poderemos tamén albiscar dalgún xeito aquilo fermoso, grande e infinito que nos espera, aquilo que de maneira efémera e fuxidía viviron Pedro, Santiago e Xoán.

Manuel Cabada Castro


VER TAMÉN:

https://www.gruposdejesus.com/2-coresma-a-mateu-171-9-2/

Enlace SpotifyComentarios

Publicacións populares