SEMANA 4 DE CORESMA - CICLO B

 MÁIS DO QUE PODEMOS SOÑAR


Máis do que podemos soñar e desexar,

máis do que podemos anhelar e esperar,

ámasnos Ti.

Máis do que ninguén nos amou e amará,

máis do que somos capaces de amar,

ámasnos Ti.


A nosa vida, desde o ventre materno,

é unha historia de amor

que penetra e fecunda

todos os recunchos do noso ser

facéndonos vivir, crecer e madurar

a ritmo de máis humanidade.


E, día a día, o manancial do teu amor

desbórdase e rega o noso espírito,

os nosos soños e proxectos,

os nosos sentidos e tempo,

manténdonos lúcidos

na travesía do deserto.


A creación enteira sente o teu amor

e, ás veces, xeme e, outras, canta agradecida

porque nas súas dores de parto

se sente acompañada e realizada,

con luz no seu horizonte

e esperanza renovada nos teus brazos.


As cruces que atopamos no camiño,

ao longo das estacións e anos,

ofrécennos luz e vida,

libérannos de cárceres e condenas,

de desenganos e tebras,

porque Ti estás nelas.


Tanto nos amas Ti

que, a pesar das noites e oasis,

somos persoas que alzamos a vista

e miramos con esperanza,

fixos os ollos en Xesús,

iniciador e meta da nosa aventura.


E noso camiñar, até chegar ao teu colo,

será unha historia de amor

chea de sorpresas e encontros,

de bágoas, dúbidas e gozos

que nos farán madurar

como fill@s con espírito

para vivir liberad@s a fraternidade.


Como brilla a túa luz na nosa escuridade

ao amarnos como ninguén sabe amar!


Florentino Ulibarri


LUNS

PRIMEIRA Is 65, 17-21:

Xa non se oirá máis o pranto nin o clamor

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 29, 2 e 4. 5-6. 11-12a e 13b

R/ (2a): Eu lóuvote, Señor, que me liberas

 

EVANXEO Xn 4, 43-54:

Vaite, que o teu fillo vive

 

MARTES

 PRIMEIRA Ez 47, 1-9. 12:

Vin unha auga que saía do templo, e a cantos chegou esta auga, foron salvados

 (MR, aspersión, tempo pascual)

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9

R/ (8): O Señor poderoso está connosco,

o noso castelo é o Deus de Xacob.

 

EVANXEO Xn 5, 1-16:

Ao momento sandou aquel home

 

MÉRCORES

PRIMEIRA Is 49, 8-15:

Fíxente a ti alianza co pobo, para que a terra revivira

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 144, 8-9. 13cd-14. 17-18

R/ (8a): O Señor é clemente e compasivo

 

EVANXEO Xn 5, 17-30:

Así como o Pai resucita aos mortos e dalles vida, 

así tamén o Fillo vivifica a cantos quere

 

XOVES

PRIMEIRA Ex 32, 7-14:

Móstrate propicio, Señor, co teu pobo

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 105, 19-20. 21-22. 23

R/ (4a): Recórdanos, Señor, por amor ó teu pobo

 

EVANXEO Xn 5, 31-47:

Moisés, en quen esperades, ponvos en evidencia

 

VENRES

PRIMEIRA Sab 2, 1a. 12-22:

Condenémolo a unha morte ignominiosa

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 33, 17-18. 19-20. 21 e 23

R/ (19a): O Señor está preto dos aflixidos

 

EVANXEO Xn 7, 1-2. 10. 25-30:

Buscaban prendelo, pero ainda non chegara a súa hora

 

SÁBADO

PRIMEIRA Xer 11, 18-20:

Eu son coma un año manso, levado ó sacrificio

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 7, 2-3. 9bc-10. 11-12

R/ (2a): Señor, meu Deus, en ti acóllome

 

EVANXEO Xn 7, 40-53:

Non procede de Galilea o Mesías?

 

-----------------------------------------


MATERIAL DE CORESMA 2021

DIOCESE DE OURENSEDomingo 4º de Coresma:

Unha esperanza coidadosa


Reflexión

Neste tempo de confusión e cambio moito importa centrar o central e poñer en valor que é o máis importante. “Tanto amou Deus ao mundo…”  Aquí está todo devandito. Desbordamento de Deus amando, derrámase sobre o mundo na encarnación do Fillo para facer redención. Inundación, desmesura do amor de Deus.

Os seguidores de quen deu a vida polo mundo debemos envolver e abrazar o mundo coa esperanza do Salvador. Por iso é polo que a Igrexa debe ser unha comunidade apaixonada pola vida do home.

Igrexa, fogar cálido para que todos atopen motivos para seguir esperando. Como doe sentir Igrexas sen calor materna, sen acollida cálida. Moitas veces “fai frío na Igrexa” cando non ten entrañas de nai, senón que axuíza, restrinxe ou frea.

Só unha Igrexa nai capaz de amar en desmesura poderá procrear, dar vida, xerar novos convertidos, abrir brechas nos muros da indiferenza; cavar o terreo e sementalo con bágoas de nai para volver cantando traendo feixes de froitos e fecundidade evanxélica.

Somos seguidores do Nazareno que foi executado por facer sitio aos cansos e angustiados, curar leprosos e tolleitos, aliviar a mulleres impuras e viúvas indefensas, liberar a gerasenos infrahumanos.

Apaixonados por Deus, apaixonados pola vida, polas criaturas que necesitan dun Xesús feito contemporáneo. O noso mundo necesita consolo e hai tantos crucifi cados que baixar da cruz!. Unha esperanza coidadosa e coidadora.

Preguntas para ver

Xesús proponse na Cruz como un signo, un signo de misericordia, de perdón, de reconciliación. Que experiencia vives cando miras a Cruz?

Cústache ser acolledor, conciliador, paciente? En que momentos, con que persoas, en que situacións?

Experimentas a túa parroquia como un lugar de acollida, como un hospital que cura aos feridos, máis que un centro penitenciario? Coñeces a algunha persoa que vivira iso?

Evanxeo Xn 3, 14-21

Breve silencio

Xesto · símbolo

Hoxe como xesto colocamos no noso altarciño de Coresma, algo que teña que ver co coidado, de primeros auxilios (betadine, tiritas…) Dando grazas a Deus polas nosas parroquias e a nosa vida, cando se sacrifi can para acoller e coidar.

Oración

Xesús, hoxe a cruz é silenciada e aparcada nun recuncho escuro.

Nos teus diálogos ás agachadas con Nicodemo, amósasnos que a cruz é a testemuña da desmesura do amor de Deus, o abrazo envolvente de Deus á humanidade, pola súa morte veunos a resurrección, a vida e á esperanza.

Xesús, ti queres que a Igrexa se apaixone pola vida de cada un, que sexa fogar cálido, nai que acolle, procrea e dá vida.

Ti, que morriches na cruz para sandar e curar, aliviar e liberar a tantos enfermos e oprimidos polo mal, insignia á túa Igrexa e aos que con orgullo a formamos a ser esperanza coidadora e coidadosa de todos os que hoxe son crucificados e necesitan do consolo, do amor salvador de Deus.

Dános un corazón de coidador, de nai, un corazón samaritano.


Comentarios

Publicacións populares