DOMINGO V DE CORESMA


Primeira Lectura   Xer 31, 31-34

Establecerei unha nova alianza e non me lembrarei do pecado

LECTURA DO LIBRO DO PROFETA XEREMÍAS


            Velaquí os días—é o Señor quen fala—

nos que pactarei coa casa de Xudá e co reino de Israel

unha alianza nova;

non coma a alianza que pactei cos seus pais,

o día no que os collín pola man

para os sacar do país de Exipto;

pois eles quebrantaron o meu pacto,

aínda que eu seguín sendo o seu Señor

—é o Señor quen fala—.


            Velaquí o pacto que eu hei pactar coa casa de Israel

despois deses días—é o Señor quen fala—:


            Hei meter a miña Lei nas súas entrañas,

escribireina nos seus corazóns,

serei para eles o seu Deus,

e eles serán para min o meu pobo.


            Xa ninguén terá que instruír o compañeiro,

xa ninguén terá que instruír o seu irmá,

dicíndolle: “Respectade o Señor”;

senón que todos eles me farán caso,

desde o máis noviño ao máis grande

—é o Señor quen fala—,

pois eu perdoareilles a súa iniquidade,

e xa non me lembrarei máis dos seus pecados.


  Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus


 


SALMO RESPONSORIAL   Sal 50, 3-4. 12-13. 14-15

R.: (12a)Crea, oh Deus, en min un corazón puro.


Compadécete de min, oh Deus, pola túa bondade;

pola túa gran misericordia, borra o meu pecado;

lávame enteiro da miña iniquidade,

límpame da miña culpa.


Crea, oh Deus, en min un corazón puro,

renóvame por dentro con espírito firme;

non me botes da túa presenza,

e non tires de min o teu santo espírito.


Devólveme a alegría da túa salvación,

sostenme cun espírito xeneroso.

Ensinareilles o teu camiño aos pecadores,

e volverán a ti os descarreirados.


 


Segunda Lectura   Heb 5, 7-9

Aprendeu a obediencia e fíxose autor da eterna salvación

LECTURA DA CARTA AOS HEBREOS


            Cristo, nos días da súa vida mortal, a berros e con bágoas, presentou oracións e súplicas a quen o podía salvar da morte e Deus escoitouno por mor da súa docilidade. Aínda que era Fillo, aprendeu sufrindo o que é obedecer e, consumada deste xeito a súa consagración sacerdotal, converteuse para todos os que lle obedecen en causa de salvación eterna.


      Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus


 


VERSÍCULO   Xn 12, 26


Quen me serve que me siga, di o Señor;

e, onde eu estou, alí estará tamén o meu servidor.Evanxeo   Xn 12, 20-33

Se o gran de trigo morre enterrado, dará froito abondoso

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN


            Naquel tempo, algúns dos gregos, que subían a adorar no día da Festa, achegáronse a Filipe, o de Betsaida de Galilea, e pedíronlle:

            — Señor, queremos ver a Xesús.

            Foi Filipe e díxollo a Andrés e Andrés e mais Filipe foron dicirllo a Xesús. Xesús respondeulles:

            — Chegou a hora de que sexa glorificado o Fillo do Home. Évos ben certo, se o gran de trigo cae na terra pero non morre, quedará el só, pero se morre dará froito abondoso. Quen ama a súa vida pérdea, mais quen aborrece a súa vida neste mundo poñeraa a salvo para unha vida eterna. Se alguén quere servirme, que me siga; e alí onde estou eu estará tamén o meu servidor. Se alguén me serve, hao honrar o Pai.

            Agora o meu espírito está turbado. E que hei de dicir: Pai, sálvame desta hora? Pero se para iso cheguei a esta hora! Pai, glorifica o teu Nome.

            Chegou entón unha voz do ceo:

            — Xa o glorifiquei, e glorificareino aínda de novo.

            Ao oílo o xentío alí presente, dicía que fora un trono. Outros dicían: “Faloulle un anxo”. Xesús interveu dicindo:

            — Esta voz non foi por min, senón por vós. Agora é o xuízo deste mundo, agora ao príncipe deste mundo vano botar fóra. E eu, cando me ergan da terra, atraerei a todos cara a min.

            Dicía isto indicando de que morte había de morrer.


    Palabra do Señor                             R.: Loámoste, Cristo


 


Ou ben as lecturas do ano A, núm.34


Comentarios

Publicacións populares