SEMANA 1 DE CORESMA - CICLO BFlorentino Ulibarri

ORACIÓN SEMANAL


Líbrame, Xesús,

do anhelo de ser amado,

do desexo de ser encomiado,

da ansia de ser honrado,

do afán de ser consultado,

do empeño en ser aprobado,

da aspiración a ser perfecto...

líbranos, Xesús.


Do afán de almacenar bens,

do anhelo de ser rico,

do empeño en caer ben,

do desexo de sobresaír,

da ansia de darme á boa vida,

da aspiración a non fallar...

líbranos, Xesús.


Do temor a ser desprezado,

do temor a ser calumniado,

do temor a ser esquecido,

do medo a ser ofendido,

do medo a ser ridiculizado,

do medo a ser acusado...

líbranos, Xesús.


Do temor ao descoñecido,

do temor a ser amado,

do temor a saír perdendo,

do medo a vivir en pobreza,

do medo a renunciar ao necesario,

do medo a fracasar na vida...

líbranos, Jesús.


Florentino Ulibarri  LECTURAS COMPLETAS


LUNS

PRIMEIRA Lev 19, 1-2. 11-18

Xulga xustamente ó teu próximo

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 18, 8. 9. 10. 15

R/ (Xn 6, 63): As túas palabras, Señor, son espírito e vida

 

EVANXEO Mt 25, 31-46:

Canto fixestes por un destes meus irmáns máis humildes, a min mo fixestes

 

 

 


MARTES 

PRIMEIRA Is 55, 10-11

 A miña palabra fará todo canto quixen

  

SALMO RESPONSORIAL Sal 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19

 R/ (18b): Libra ós xustos de tódalas súas angustias

 

EVANXEO Mt 6, 7- 15

Vós rezade así

 

 


MÉRCORES 

 PRIMEIRA Xon 3, 1-10:

Arredáronse os ninivitas do seu camiño malo


SALMO RESPONSORIAL Sal 50, 3-4. 12- 13. 18- 19

R/ (19b): Un corazón contrito e humilde ti, Deus, non o desprezas.

 

EVANXEO Lc 11, 29-32:

Non se lle dará a esta xeración un signo máis ca o signo de Xonás profeta

  

 

XOVES

  PRIMEIRA Est 4, 17 n. p-r. aa-bb. gg-hh:

 Non teño quen me defenda fora de ti, Señor

 

 SALMO RESPONSORIAL Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8

 R/ (3a): Cando te chame, Señor, escóitame

 

EVANXEO Mt 7, 7-12

 Quen pide, recibe

 

 

VENRES

PRIMEIRA Ez 18, 21-28:

É acaso a miña vontade que morra o malvado e non que se converta e viva?

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4e-6. 7-8

R/ (3): Se levas conta dos pecados, quen, Señor, se terá en pé?

 

EVANXEO Mt 5, 20-26: 

Vai primeiro reconciliarte con teu irmán

 

 

SÁBADO

PRIMEIRA Dt 26, 16-19:

Para que sexas o pobo santo do Señor, o teu Deus

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8

R/ (1b): Ditosos os que andan coa lei do Señor.

 

EVANXEO Mt 5, 43-48:

Sede perfectos coma o voso Pai celestial

Comentarios

Publicacións populares