Domingo VI do Tpo. Ordinario - ciclo B


Primeira Lectura   Lev 13, 1-2. 44-46

O leproso vivirá el só fóra do campamento

LECTURA DO LIBRO DO LEVÍTICO


            O Señor faloulles a Moisés e a Aharón:

            — Cando a un lle apareza na pel do seu corpo unha inflamación, un furuncho ou unha mancha de cor abrancazada brillante, que se converte nunha chaga de lepra, será levado a Aharón, o sacerdote, ou a un dos seus fillos sacerdotes.

            Trátase dun home contaxiado de lepra, é impuro e así o deberá declarar o sacerdote. Ten a lepra na cabeza.

            O enfermo de lepra andará coa roupa esgazada e a cabeza descuberta. En troques, tapará cun veo a súa barba, e irá berrando: impuro, impuro.

            Todo o tempo que lle dure a chaga será considerado impuro, porque o é, e vivirá arredado, fóra do campamento da súa morada.


        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

 


SALMO RESPONSORIAL   Sal 31, 1-2. 5. 11

R.: (7)Ti es o meu amparo, gárdasme dos perigos e cínguesme co gozo do rescate.


Ditoso aquel a quen lle foi perdoada a súa culpa,

a quen lle foi enterrado o seu pecado.

Ditoso aquel a quen o Señor

non lle ten en conta o delito,

o que non leva fraude no seu espírito.


Confeseiche o meu pecado,

non che escondín o meu delito;

Dixen: “Voulle confesar a miña culpa ao Señor”,

e ti perdoáchesme a culpa e o pecado.


Alegrádevos no Señor e reloucade os xustos,

aclamádeo todos os rectos de corazón.


 


Segunda Lectura   1 Cor 10, 31-11, 1

Imitádeme a min como eu imito a Cristo

LECTURA DA PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS CORINTIOS


            Irmáns:


            Tanto que comades, como que bebades, coma calquera cousa que realicedes, facédeo todo para gloria de Deus.

            Non sexades tropezo nin para os xudeus, nin para os gregos, nin para a Igrexa de Deus.

            Así tamén eu procuro agradar a todos en todo, non buscando a miña comenencia, senón a da maioría, para que se salven.

            Procurade imitarme a min, como eu imito a Cristo.


        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus


 


ALELUIA   Lc 7, 16

Se non se canta, pódese omitir


Aleluia, aleluia.


Un gran profeta xurdiu entre nós;

Deus visitou o seu pobo.


Aleluia.

 

Evanxeo   Mc 1, 40-45

Desapareceulle a lepra e quedou limpo

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS


            Naquel tempo, acercóuselle un leproso a Xesús, e rogoulle de xeonllos:

            — Ti, se queres, pódesme limpar.


            Xesús, estremecido, estendeu a man, e tocouno, dicindo:

            — Pois quero, queda limpo.


            E no instante desapareceulle a lepra e quedou limpo. E despediuno e, poñéndose moi serio, mandoulle:

            — Mira, non lle vaias dicir nada a ninguén; preséntate ao sacerdote e fai pola túa purificación as ofrendas mandadas por Moisés para que lles conste.


            Pero, mal se foi, aquel home botouse a pregoar a nova, espallándoa de tal xeito que Xesús xa non podía entrar en vila ningunha, senón que quedaba fóra, nos arredores apartados. Pero aínda así acudían a el de todas as partes.


         Palabra do Señor                             R.: Loámoste, Cristo


Comentarios

Publicacións populares