Mensaxe de Pascua do Papa


Queridos irmáns e irmás: Feliz Pascua!

Hoxe resoa en todo o mundo o anuncio da Igrexa:
"Xesucristo resucitou! Verdadeiramente resucitou!".

Esta Boa Noticia acendeuse como unha chama nova na noite, na noite dun mundo que enfrontaba xa desafíos cruciais e que agora se atopa atafegado pola pandemia, que somete á nosa gran familia humana a unha dura proba. Nesta noite resoa a voz da Igrexa: «Resucitou de verdade o meu amor e a miña esperanza!» (Secuencia pascual).

É outro "contaxio", que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esta Boa Noticia. É o contaxio da esperanza: «Resucitou de verdade o meu amor e a miña esperanza!». Non se trata dunha fórmula máxica que fai desaparecer os problemas. Non, non é iso a resurrección de Cristo, senón a vitoria do amor sobre a raíz do mal, unha vitoria que non "pasa por encima" do sufrimento e a morte, senón que os traspasa, abrindo un camiño no abismo, transformando o mal en ben, signo distintivo do poder de Deus.

O Resucitado non é outro que o Crucificado. Leva no seu corpo glorioso as chagas indelebles, feridas que se converten en lumbreras de esperanza. A El diriximos a nosa mirada para que sane as feridas da humanidade abatida.

Hoxe penso sobre todo nos que foron afectados directamente polo coronavirus: os enfermos, os que faleceron e as familias que choran pola morte dos seus seres queridos, e que nalgúns casos nin sequera puideron darlles o último adeus. Que o Señor da vida acolla consigo no seu reino aos defuntos, e dea consolo e esperanza a quen aínda están a atravesar a proba, especialmente aos anciáns e ás persoas que están soas.

Que conceda a súa consolación e as grazas necesarias a quen se atopan en condicións de particular vulnerabilidade, como tamén a quen traballan nos centros de saúde, ou viven nos cuarteis e nos cárceres. Para moitos é unha Pascua de soidade, vivida no medio dos numerosos loitos e dificultades que está a provocar a pandemia, desde os sufrimentos físicos até os problemas económicos.

Esta enfermidade non só nos está privando dos afectos, senón tamén da posibilidade de recorrer en persoa ao consolo que brota dos sacramentos, especialmente da Eucaristía e a Reconciliación. En moitos países non foi posible achegarse a eles, pero o Señor non nos deixou sós. Permanecendo unidos na oración, estamos seguros de que El nos cobre coa súa man (cf. Sal 138,5), repetíndonos con forza: Non temas, «resucitei e aínda estou contigo» (Antífona de ingreso da Misa do día de Pascua, Misal Romano).

Que Xesús, a nosa Pascua, conceda fortaleza e esperanza aos médicos e aos enfermeiros, que en todas partes ofrecen un testemuño de coidado e amor ao próximo ata a extenuación das súas forzas e, non poucas veces, ata o sacrificio da súa propia saúde. A eles, como tamén a quen traballan asiduamente para garantir os servizos esenciais necesarios para a convivencia civil, ás forzas da orde e aos militares, que en moitos países contribuíron a mitigar as dificultades e sufrimentos da poboación, diríxese o noso recordo afectuoso e a nosa gratitude.

Nestas semanas, a vida de millóns de persoas cambiou repentinamente. Para moitos, permanecer en casa foi unha ocasión para reflexionar, para deter o frenético ritmo de vida, para estar cos seres queridos e gozar da súa compañía. Pero tamén é para moitos un tempo de preocupación polo futuro que se presenta incerto, polo traballo que corre o risco de perderse e polas demais consecuencias que a crise actual trae consigo.

Animo a quen ten responsabilidades políticas a traballar activamente en favor do ben común dos cidadáns, proporcionando os medios e instrumentos necesarios para permitir que todos poidan ter unha vida digna e favorecer, cando as circunstancias permítano, a continuación das habituais actividades cotiás.

Este non é o tempo da indiferenza, porque o mundo enteiro está a sufrir e ten que estar unido para afrontar a pandemia. Que Xesús resucitado conceda esperanza a todos os pobres, a quen vive nas periferias, aos prófugos e aos que non teñen un fogar. Que estes irmáns e irmás máis débiles, que habitan nas cidades e periferias de cada recuncho do mundo, non se sentan sós.

Procuremos que non lles falten os bens de primeira necesidade, máis difíciles de conseguir agora cando moitos negocios están pechados, como tampouco os medicamentos e, sobre todo, a posibilidade dunha adecuada asistencia sanitaria.

Considerando as circunstancias, reláxense ademais as sancións internacionais dos países afectados, que lles impiden ofrecer aos propios cidadáns unha axuda adecuada, e afróntense -por parte de todos os Países- as grandes necesidades do momento, reducindo, ou mesmo condonando, a débeda que pesa nos orzamentos daqueles máis pobres.

Este non é o tempo do egoísmo, porque o desafío que enfrontamos nos une a todos e non fai acepción de persoas. Entre as numerosas zonas afectadas polo coronavirus, penso especialmente en Europa. Despois da Segunda Guerra Mundial, este amado continente puido rexurdir grazas a un auténtico espírito de solidariedade que lle permitiu superar as rivalidades do pasado.

É moi urxente, sobre todo nas circunstancias actuais, que esas rivalidades non recobren forza, senón que todos se recoñezan parte dunha única familia e se sosteñan mutuamente. Hoxe, a Unión Europea atópase fronte a un desafío histórico, do que dependerá non só o seu futuro, senón o do mundo enteiro. Que non perda a ocasión para demostrar, unha vez máis, a solidariedade, incluso recorrendo a solucións innovadoras.

É a única alternativa ao egoísmo dos intereses particulares e á tentación de volver ao pasado, co risco de pór a dura proba a convivencia pacífica e o desenvolvemento das próximas xeracións.

Este non é tempo da división. Que Cristo, a nosa paz, ilumine a quen ten responsabilidades nos conflitos, para que teñan a valentía de adherir ao chamamento por un cesamento do fogo global e inmediato en todos os recunchos do mundo. Non é este o momento para seguir fabricando e vendendo armas, gastando elevadas sumas de diñeiro que poderían usarse para coidar persoas e salvar vidas.

Que sexa en cambio o tempo para pór fin a longo prazo guerra que ensanguentou a Siria, ao conflito en Iemen e ás tensións en Iraq, como tamén no Líbano. Que este sexa o tempo no que os israelís e os palestinos renoven o diálogo, e que atopen unha solución estable e duradeira que lles permita a ambos os vivir en paz. Que acaben os sufrimentos da poboación que vive nas rexións orientais de Ucraína. Que se terminen os ataques terroristas perpetrados contra tantas persoas inocentes en varios países de África.

Este non é tempo do esquecemento. Que a crise que estamos a afrontar non nos faga deixar de lado a tantas outras situacións de emerxencia que levan consigo o sufrimento de moitas persoas. Que o Señor da vida se mostre próximo ás poboacións de Asia e África que están a atravesar graves crises humanitarias, como na Rexión de Cabo Delgado, no norte de Mozambique.

Que reconforte o corazón de tantas persoas refuxiadas e desprazadas por mor de guerras, secas e carestías. Que protexa aos numerosos migrantes e refuxiados -moitos deles son nenos-, que viven en condicións insoportables, especialmente en Libia e na fronteira entre Grecia e Turquía. Non quero esquecer a illa de Lesbos. Que permita alcanzar solucións prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar a axuda internacional á poboación que sofre por mor da grave conxuntura política, socioeconómica e sanitaria.

Queridos irmáns e irmás:

As palabras que realmente queremos escoitar neste tempo non son indiferenza, egoísmo, división e esquecemento. Queremos suprimilas para sempre! Esas palabras parece que prevalecen cando en nós triunfa o medo e a morte; é dicir, cando non deixamos que sexa o Señor Xesús quen triunfe no noso corazón e na nosa vida. Que El, que xa venceu a morte abríndonos o camiño da salvación eterna, disipe as tebras da nosa pobre humanidade e nos introduza no seu día glorioso que non coñece ocaso.

Con estas reflexións, quixese desexarvos a todos unha feliz Pascua.


Comentarios

Publicacións populares