ORACIÓNS A MARIA III - O ANGELUS


O ANGELUS

O anxo do Señor tróuxolle o anuncio a María.
E María concibiu do Espírito Santo.

Ave María...

Velaquí a escrava do Señor. 
Fágase en min conforme a túa palabra.

Ave María...

E o Verbo fíxose carne. 
E habitou entre nós.

Ave María...

Roga por nós, Santa Nai de Deus, 
para que sexamos merecentes das promesas de Cristo.

OREMOS:

Señor, noso Deus, concédenos aos teus fieis
gozar sempre da saúde na alma e no corpo.
Que, pola gloriosa intercesión
de Santa María sempre Virxe,
nos vexamos libres das tristezas desta vida
e gocemos das alegrías da vida eterna.
Por Cristo, noso Señor. Amén.


Comentarios

Publicacións populares