ORACIÓN SEMANA 5 DE CORESMA
Benaventuranzas da Coresma 
(contra un corazón de pedra)

Feliz quen percorre o camiño coresmal cun sorriso no rostro 
e senten como brota do seu corazón un sentimento de alegría incontido.

Feliz quen durante o tempo de Coresma, e na súa vida diaria, 
practica o xaxún do consumismo, de programas lixo da televisión, 
das críticas, da indiferenza.

Feliz quen tenta ir suavizando no cotián o seu corazón de pedra, 
para dar paso á sensibilidade, a tenrura, a compaixón, 
a indignación tinguida de propostas.

Feliz quen cre que o perdón, en todos os ámbitos, 
é un dos eixos centrais na posta en práctica do Evanxeo de Xesús, 
para conseguir un mundo reconciliado.

Feliz quen se illa de tanto ruído e información vertixinosa, 
e fai un espazo no deserto do seu corazón 
para que o silencio se transforme en soidade sonora.

Feliz quen lembra a promesa do seu bo Pai e Nai Deus, 
quen renova a cada momento a súa alianza 
de proximidade e presenza alentadora cara a todo o xénero humano.

Feliz quen pecha a porta aos agoreiros, á tristeza e ao desencanto, 
e abre todas as xanelas da súa casa ao sol da ilusión, do encanto, 
da beleza, da solidariedade.

Feliz quen emprega as súas mans, a súa mente, 
os seus pés no servizo gozoso dos demais, 
quen máis aló de todas as crises, mantén, 
ofrece e practica a esperanza da resurrección a todos os desvalidos, 
marxinados e oprimidos do mundo. 

Entón si que brotaría a flor da Pascua 
ao final dun gozoso carreiro coresmal.


Miguel Anxo Mesa 

(Benaventuranzas da Vida -PPC-)
TOMADO DE: 

Comentarios

Publicacións populares