CHRISTUS VIVIT (V)

Capítulo oitavo: A vocación
  
FOTO: pixabay.com 

248. É verdade que a palabra "vocación" pode entenderse nun sentido amplo, como chamado de Deus. Inclúe o chamado á vida, o chamado á amizade con El, o chamado á santidade, etc. Isto é valioso, porque sitúa toda a nosa vida de face ao Deus que nos ama, e permítenos entender que nada é froito dun caos sen sentido, senón que todo pode integrarse nun camiño de resposta ao Señor, que ten un precioso plan para nós.

249. Na Exhortación Gaudete et exsultate quixen determe na vocación de todos a crecer para a gloria de Deus, e propúxenme «facer resoar unha vez máis o chamado á santidade, procurando encarnalo no contexto actual, cos seus riscos, desafíos e oportunidades»[136]. O Concilio Vaticano II axudounos a renovar a consciencia deste chamado dirixido a cada un: «Todos os fieis, cristiáns, de calquera condición e estado, fortalecidos con tantos e tan poderosos medios de salvación, son chamados polo Señor, cada un polo seu camiño, á perfección daquela santidade coa que é perfecto o mesmo Pai»[137].


O seu chamado á amizade con El

250. O fundamental é discernir e descubrir que o que quere Xesús de cada mozo é ante todo a súa amizade. Ese é o discernimiento fundamental. No diálogo do Señor resucitado co seu amigo Simón Pedro a gran pregunta era: «Simón de Xoán, ámasme?» (Xn 21,16). É dicir: Quéresme como amigo? A misión que recibe Pedro de coidar ás súas ovellas e años estará sempre en conexión con este amor gratuíto, con este amor de amizade.

251. E se fose necesario un exemplo contrario, lembremos o encontro-desencontro do Señor co mozo rico, que nos di claramente que o que este mozo non percibiu foi a mirada amorosa do Señor (cf. Mc 10,21). Foise entristecido, despois de seguir un bo impulso, porque non puido sacar a vista das moitas cousas que posuía (cf. Mt 19,22). El perdeuse a oportunidade do que seguramente podería ser unha gran amizade. E nós quedámonos sen saber o que podería ser para nós, o que podería facer para a humanidade, ese mozo único ao que Xesús mirou con amor e tendeulle a man.

252. Porque «a vida que Xesús nos regala é unha historia de amor, unha historia de vida que quere mesturarse coa nosa e botar raíces na terra de cada un. Esa vida non é unha salvación colgada "na nube" esperando ser descargada, nin unha "aplicación" nova a descubrir ou un exercicio mental froito de técnicas de autosuperación. Tampouco a vida que Deus nos ofrece é un "tutorial" co que aprender a última novidade. A salvación que Deus nos regala é unha invitación a formar parte dunha historia de amor que se entretece coas nosas historias; que vive e quere nacer entre nós para que deamos froito alí onde esteamos, como esteamos e con quen esteamos. Alí vén o Señor a plantar e a plantarse»[138].


O teu ser para os demais

253. Quixese determe agora na vocación entendida no sentido preciso do chamado ao servizo misioneiro dos demais. Somos chamados polo Señor a participar na súa obra creadora, prestando noso achegar ao ben común a partir das capacidades que recibimos.

254. Esta vocación misioneira ten que ver co noso servizo aos demais. Porque a nosa vida na terra alcanza a súa plenitude cando se converte en ofrenda. Recordo que «a misión no corazón do pobo non é unha parte da miña vida, ou un adorno que me podo quitar; non é un apéndice ou un momento máis da existencia. É algo que eu non podo arrincar do meu ser se non quero destruírme. Eu son unha misión nesta terra, e para iso estou neste mundo»[139]. Por conseguinte, hai que pensar que: toda pastoral é vocacional, toda formación é vocacional e toda espiritualidade é vocacional.

255. A túa vocación non consiste só nos traballos que teñas que facer, aínda que se expresa neles. É algo máis, é un camiño que orientará moitos esforzos e moitas accións nunha dirección de servizo. Por iso, no discernimiento dunha vocación é importante ver se un recoñece en si mesmo as capacidades necesarias para ese servizo específico á sociedade.

256. Isto dá un valor moi grande a esas tarefas, xa que deixan de ser unha suma de accións que un realiza para gañar diñeiro, para estar ocupado ou para compracer a outros. Todo iso constitúe unha vocación porque somos chamados, hai algo máis que unha mera elección pragmática nosa. É en definitiva recoñecer para que estou feito, para que paso por esta terra, cal é o proxecto do Señor para a miña vida. El non me indicará todos os lugares, os tempos e os detalles, que eu elixirei prudentemente, pero si hai unha orientación da miña vida que El debe indicarme porque é o meu Creador, o meu oleiro, e necesito escoitar a súa voz para deixarme moldear e levar por El. Entón si serei o que debo ser, e serei tamén fiel á miña propia realidade.

257. Para cumprir a propia vocación é necesario desenvolverse, facer brotar e crecer todo o que uno é. Non se trata de inventarse, de crearse a si mesmo da nada, senón de descubrirse a un mesmo á luz de Deus e facer florecer o propio ser: «Nos designios de Deus, cada home está chamado a promover o seu propio progreso, porque a vida de todo home é unha vocación»[140]. A túa vocación oriéntate a sacar fóra o mellor de ti para a gloria de Deus e para o ben dos demais. O asunto non é só facer cousas, senón facelas cun sentido, cunha orientación. Respecto diso, san Alberto Furtado dicía aos mozos que hai que tomarse moi en serio o rumbo: «Nun barco ao piloto que se descoida despídeselle sen remisión, porque xoga con algo demasiado sagrado. E na vida, coidamos do noso rumbo? Cal é o teu rumbo? Se fose necesario deterse aínda máis nesta idea, eu rogo a cada un de vós que lle deades a máxima importancia, porque acertar nisto é sinxelamente acertar; fallar nisto é simplemente fallar»[141].

258. Este "ser para os demais" na vida de cada mozo, normalmente está relacionado con dúas cuestións básicas: a formación dunha nova familia e o traballo. As diversas enquisas que se fixeron aos mozos confirman unha e outra vez que estes son os dous grandes temas que os preocupan e ilusionan. Ambos deben ser obxecto dun especial discernimiento. Deteñámonos brevemente neles.


O amor e a familia

259. Os mozos senten con forza o chamado ao amor, e soñan atopar a persoa adecuada con quen formar unha familia e construír unha vida xuntos. Sen dúbida é unha vocación que Deus mesmo propón a través dos sentimentos, os desexos, os soños. Sobre este tema detívenme amplamente na Exhortación Amoris laetitia e convido a todos os mozos a ler especialmente os capítulos 4 e 5.

260. Gústame pensar que «dous cristiáns que casan recoñeceron na súa historia de amor a chamada do Señor, a vocación a formar de dous, home e muller, unha soa carne, unha soa vida. E o Sacramento do matrimonio envolve este amor coa graza de Deus, o enraíza en Deus mesmo. Con este don, coa certeza desta chamada, pódese partir seguros, non se ten medo de nada, pódese afrontar todo, xuntos!»[142].

261. Neste contexto, recordo que Deus creounos sexuados. El mesmo «creou a sexualidade, que é un agasallo marabilloso para as súas creaturas»[143]. Dentro da vocación ao matrimonio hai que recoñecer e agradecer que «a sexualidade, o sexo, son un don de Deus. Nada de tabús. Son un don de Deus, un don que o Señor nos dá. Teñen dous propósitos: amarse e xerar vida. É unha paixón, é o amor apaixonado. O verdadeiro amor é apaixonado. O amor entre un home e unha muller, cando é apaixonado, lévache a dar a vida para sempre. Sempre. E a dala con corpo e alma»[144].

262. O Sínodo resaltou que «a familia segue sendo o principal punto de referencia para os mozos. Os fillos aprecian o amor e o coidado dos pais, dan importancia aos vínculos familiares e esperan lograr á súa vez formar unha familia. Sen dúbida o aumento de separacións, divorcios, segundas unións e familias monoparentais pode causar nos mozos grandes sufrimentos e crises de identidade. Ás veces deben facerse cargo de responsabilidades desproporcionadas para a súa idade, que lles obrigan a ser adultos antes de tempo. Os avós con frecuencia son unha axuda decisiva no afecto e a educación relixiosa: coa súa sabedoría son un elo decisivo na relación entre xeracións»[145].

263. É verdade que estas dificultades que sofren na súa familia de orixe levan a moitos mozos a preguntarse se paga a pena formar unha nova familia, ser fieis, ser xenerosos. Quero dicirvos que si, que paga a pena apostar pola familia e que nela atoparán os mellores estímulos para madurar e as máis belas alegrías para compartir. Non deixedes que vos rouben o amor, en serio. Non deixedes que vos enganen eses que lles propoñen unha vida de desenfreo individualista que finalmente leva ao illamento e á peor soidade.

264. Hoxe reina unha cultura do provisorio que é unha ilusión. Crer que nada pode ser definitivo é un engano e unha mentira. Moitas veces «hai quen di que hoxe o matrimonio está "pasado de moda" [...]. Na cultura do provisional, do relativo, moitos predican que o importante é "gozar" o momento, que non paga a pena comprometerse para toda a vida, facer opcións definitivas [...]. Eu, en cambio, pídovos que sexades revolucionarios, pídovos que vaiades contracorrente; si, nisto pídovos que vos rebeledes contra esta cultura do provisional, que, no fondo, cre que vós non sodes capaces de asumir responsabilidades, cre que vós non sodes capaces de amar verdadeiramente»[146]. Eu si teño confianza en vós, e por iso o alento a optar polo matrimonio.

265. É necesario prepararse para o matrimonio, e isto require educarse a si mesmo, desenvolver as mellores virtudes, sobre todo o amor, a paciencia, a capacidade de diálogo e de servizo. Tamén implica educar a propia sexualidade, para que sexa cada vez menos un instrumento para usar aos demais e cada vez máis unha capacidade de entregarse plenamente a unha persoa, de maneira exclusiva e xenerosa.

266. Os Bispos de Colombia ensináronnos que «Cristo sabe que os esposos non son perfectos e que necesitan superar a súa debilidade e inconstancia para que o seu amor poida crecer e durar. Por iso, concede aos cónxuxes a súa graza que é, á vez, luz e forza que lles permite ir realizando o seu proxecto de vida matrimonial de acordo co plan de Deus»[147].

267. Para aqueles que non son chamados ao matrimonio ou á vida consagrada, hai que lembrar sempre que a primeira vocación e a máis importante é a vocación bautismal. Os solteiros, mesmo se non son intencionais, poden converterse en testemuño particular da devandita vocación no seu propio camiño de crecemento persoal.


O traballo

268. Os Bispos de Estados Unidos sinalaron con claridade que a mocidade, chegada a maioría de idade, «a miúdo marca a entrada dunha persoa no mundo do traballo. "Que fas para vivir?" é un tema constante de conversación, porque o traballo é unha parte moi importante das súas vidas. Para os mozos adultos, esta experiencia é moi fluída porque se moven dun traballo a outro e mesmo pasan de carreira a carreira. O traballo pode definir o uso do tempo e pode determinar o que poden facer ou comprar. Tamén pode determinar a calidade e a cantidade do tempo libre. O traballo define e inflúe na identidade e o autoconcepto dun adulto novo e é un lugar fundamental onde se desenvolven amizades e outras relacións porque xeralmente non se traballa só. Homes e mulleres mozas falan do traballo como cumprimento dunha función e como algo que proporciona un sentido. Permite aos adultos novos satisfacer as súas necesidades prácticas, pero aínda máis importante buscar o significado e o cumprimento dos seus soños e visións. Aínda que o traballo pode non axudar a alcanzar os seus soños, é importante para os adultos novos cultivar unha visión, aprender a traballar dunha maneira realmente persoal e satisfactoria para a súa vida, e seguir discerniendo o chamado de Deus»[148].

269. Rogo aos mozos que non esperen vivir sen traballar, dependendo da axuda doutros. Iso non fai ben, porque «o traballo é unha necesidade, parte do sentido da vida nesta terra, camiño de maduración, de desenvolvemento humano e de realización persoal. Neste sentido, axudar aos pobres con diñeiro debe ser sempre unha solución provisoria para resolver urxencias»[149]. Por iso é polo que «a espiritualidade cristiá, xunto coa admiración contemplativa das criaturas que atopamos en san Francisco de Asís, desenvolveu tamén unha rica e sa comprensión sobre o traballo, como podemos atopar, por exemplo, na vida do beato Carlos de Foucauld e os seus discípulos»[150].

270. O Sínodo remarcou que o mundo do traballo é un ámbito onde os mozos «experimentan formas de exclusión e marxinación. A primeira e a máis grave é o desemprego xuvenil, que nalgúns países alcanza niveis exorbitados. Ademais de empobrecelos, a falta de traballo cerna nos mozos a capacidade de soñar e de esperar, e prívaos da posibilidade de contribuír ao desenvolvemento da sociedade. En moitos países esta situación débese a que algunhas franxas de poboación xuvenil atópanse desprovistas das capacidades profesionais adecuadas, tamén debido ás deficiencias do sistema educativo e formativo. Con frecuencia a precariedade ocupacional que aflixe aos mozos responde á explotación laboral por intereses económicos»[151].

271. É unha cuestión moi delicada que a política debe considerar como un tema de primeira orde, particularmente hoxe que a velocidade dos desenvolvementos tecnolóxicos, xunto coa obsesión por reducir os custos laborais, pode levar rapidamente a substituír innumerables postos de traballo por máquinas. E trátase dun asunto fundamental da sociedade porque o traballo para un mozo non é sinxelamente unha tarefa orientada a conseguir ingresos. É expresión da dignidade humana, é camiño de maduración e de inserción social, é un estímulo constante para crecer en responsabilidade e en creatividade, é unha protección fronte á tendencia ao individualismo e á comodidade, e é tamén dar gloria a Deus co desenvolvemento das propias capacidades.

272. Non sempre un mozo ten a posibilidade de decidir a que vai dedicar os seus esforzos, en que tarefas vai despregar as súas enerxías e a súa capacidade de innovar. Porque ademais dos propios desexos, e aínda máis aló das propias capacidades e do discernimento que un realice, están os duros límites da realidade. É verdade que non podes vivir sen traballar e que ás veces tes que aceptar o que atopes, pero nunca renuncies aos teus soños, nunca enterres definitivamente unha vocación, nunca te deas por vencido. Sempre segue buscando, polo menos, modos parciais ou imperfectos de vivir o que no teu discernimiento recoñeces como unha verdadeira vocación.

273. Cando un descobre que Deus o chama a algo, que está feito para iso -sexa a enfermaría, a carpintaría, a comunicación, a enxeñaría, a docencia, a arte ou calquera outro traballo- entón será capaz de facer brotar as súas mellores capacidades de sacrificio, de xenerosidade e de entrega. Saber que un non fai as cousas porque si, senón cun significado, como resposta a un chamado que resoa no máis fondo do seu ser para achegar algo aos demais, fai que esas tarefas lle dean ao propio corazón unha experiencia especial de plenitude. Así o dicía o antigo libro bíblico do Eclesiastés: «Decateime que non hai cousa mellor que o home se goce das súas obras» (Qo 3,22).


Vocacións a unha consagración especial

274. Se partimos da convicción de que o Espírito segue suscitando vocacións ao sacerdocio e á vida relixiosa, podemos "volver botar as redes" en nome do Señor, con toda confianza. Podemos atrevernos, e debemos facelo, a dicirlle a cada mozo que se pregunte pola posibilidade de seguir este camiño.

275. Algunhas veces fixen esta proposta a xoves que me responderon case con burla dicindo: "Non, a verdade é que eu non vou para ese lado". Con todo, anos despois algúns deles estaban no Seminario. O Señor non pode faltar á súa promesa de non deixar á Igrexa privada dos pastores sen os cales non podería vivir nin realizar a súa misión. E se algúns sacerdotes non dan un bo testemuño, non por iso o Señor deixará de chamar. Ao contrario, El redobra a aposta porque non deixa de coidar á súa Igrexa amada.

276. No discernimiento dunha vocación non hai que descartar a posibilidade de consagrarse a Deus no sacerdocio, na vida relixiosa ou noutras formas de consagración. Por que excluílo? Ten a certeza de que, se recoñeces un chamado de Deus e séguelo, iso será o que che fará pleno.

277. Xesús camiña entre nós como o facía en Galilea. El pasa polas nosas rúas, detense e míranos aos ollos, sen présa. O seu chamado é atractivo, é fascinante. Pero hoxe a ansiedade e a velocidade de tantos estímulos que nos bombardean fan que non quede lugar para ese silencio interior onde se percibe a mirada de Xesús e escóitase o seu chamado. Mentres tanto, chegaranche moitas propostas maquilladas, que parecen belas e intensas, aínda que co tempo soamente deixaranche baleiro, canso e só. Non deixes que iso che ocorra, porque o bulebule deste mundo lévate a unha carreira sen sentido, sen orientación, sen obxectivos claros, e así se malograrán moitos dos teus esforzos. Máis ben busca eses espazos de calma e de silencio que che permitan reflexionar, orar, mirar mellor o mundo que che rodea, e entón si, con Xesús, poderás recoñecer cal é a túa vocación nesta terra.Capítulo noveno: O discernimiento

FOTO: pixabay.com 

278. Sobre o discernimiento en xeral xa me detiven na Exhortación apostólica Gaudete et exsultate. Permítanme retomar algunhas desas reflexións aplicándoas ao discernimiento da propia vocación no mundo.

279. Recordo que todos, pero «especialmente os mozos, están expostos a un zapping constante. É posible navegar en dous ou tres pantallas simultaneamente e interactuar ao mesmo tempo en diferentes escenarios virtuais. Sen a sabedoría do discernimiento podemos converternos facilmente en marionetas a mercé das tendencias do momento»[152]. E «isto resulta especialmente importante cando aparece unha novidade na propia vida, e entón hai que discernir se é o viño novo que vén de Deus ou é unha novidade enganosa do espírito do mundo ou do espírito do diaño»[153].

280. Este discernimiento, «aínda que inclúa a razón e a prudencia, supéraas, porque se trata de entrever o misterio do proxecto único e irrepetible que Deus ten para cada un [...]. Está en xogo o sentido da miña vida ante o Pai que me coñece e me ama, o verdadeiro para que da miña existencia que ninguén coñece mellor que El»[154].

281. Neste marco sitúase a formación da conciencia, que permite que o discernimiento creza en fondura e en fidelidade a Deus: «Formar a conciencia é camiño de toda unha vida, no que se aprende a nutrir os sentimentos propios de Xesucristo, asumindo os criterios das súas decisións e as intencións da súa maneira de obrar (cf. Flp 2,5)»[155].

282. Esta formación implica deixarse transformar por Cristo e ao mesmo tempo «unha práctica habitual do ben, valorada no exame de conciencia: un exercicio no que non se trata só de identificar os pecados, senón tamén de recoñecer a obra de Deus na propia experiencia cotiá, nos acontecementos da historia e das culturas das que formamos parte, no testemuño de tantos homes e mulleres que nos precederon ou que nos acompañan coa súa sabedoría. Todo iso axuda a crecer na virtude da prudencia, articulando a orientación global da existencia con eleccións concretas, coa conciencia serena dos propios dons e límites»[156].


Como discernir a túa vocación

283. Unha expresión do discernimiento é o empeño por recoñecer a propia vocación. É unha tarefa que require espazos de soidade e silencio, porque se trata dunha decisión moi persoal que outros non poden tomar por un: «Aínda que o Señor nos fala de modos moi variados no medio do noso traballo, a través dos demais, e en todo momento, non é posible prescindir do silencio da oración detida para percibir mellor esa linguaxe, para interpretar o significado real das inspiracións que cremos recibir, para acougar as ansiedades e recompor o conxunto da propia existencia á luz de Deus»[157].

284. Este silencio non é unha forma de illamento, porque «hai que lembrar que o discernimiento orante require partir dunha disposición a escoitar: ao Señor, aos demais, á realidade mesma que sempre nos desafía de maneiras novas. Só quen está disposto a escoitar ten a liberdade para renunciar ao seu propio punto de vista parcial ou insuficiente [...]. Así está realmente dispoñible para acoller un chamado que rompe as súas seguridades pero que o leva a unha vida mellor, porque non basta que todo vaia ben, que todo estea tranquilo. Deus pode estar a ofrecer algo máis, e na nosa distracción cómoda non o recoñecemos»[158].

285. Cando se trata de discernir a propia vocación, é necesario facerse varias preguntas. Non hai que empezar preguntándose onde se podería gañar máis diñeiro, ou onde se podería obter máis fama e prestixio social, pero tampouco convén comezar preguntándose que tarefas dar máis pracer a un. Para non equivocarse hai que empezar desde outro lugar, e preguntarse: coñézome a min mesmo, máis aló das aparencias ou das miñas sensacións?, coñezo o que alegra ou entristece o meu corazón?, cales son as miñas fortalezas e as miñas debilidades? Inmediatamente seguen outras preguntas: como podo servir mellor e ser máis útil ao mundo e á Igrexa?, cal é o meu lugar nesta terra?, que podería ofrecer eu á sociedade? Logo seguen outras moi realistas: teño as capacidades necesarias para prestar ese servizo?, ou podería adquirilas e desenvolvelas?

286. Estas preguntas teñen que situarse non tanto en relación cun mesmo e as súas inclinacións, senón cos outros, fronte a eles, de maneira que o discernimiento expoña a propia vida en referencia aos demais. Por iso quero lembrar cal é a gran pregunta: «Moitas veces, na vida, perdemos tempo preguntándonos: "Pero, quen son eu?". E ti podes preguntarche quen es e pasar toda unha vida buscando quen es. Pero pregúntache: "Para quen son eu?"»[159]. Es para Deus, sen dúbida. Pero El quixo que sexas tamén para os demais, e puxo en ti moitas calidades, inclinacións, dons e carismas que non son para ti, senón para outros.


O chamado do Amigo

287. Para discernir a propia vocación, hai que recoñecer que esa vocación é o chamado dun amigo: Xesús. Aos amigos, se se lles regala algo, regálaselles o mellor. E iso mellor non necesariamente é o máis caro ou difícil de conseguir, senón o que un sabe que ao outro o alegrará. Un amigo percibe isto con tanta claridade que pode visualizar na súa imaxinación o sorriso do seu amigo cando abra o seu agasallo. Este discernimiento de amizade é o que propoño aos mozos como modelo se buscan atopar cal é a vontade de Deus para as súas vidas.

288. Quero que saibades que cando o Señor pensa en cada un, no que desexaría regalarlle, pensa nel como o seu amigo persoal. E se ten planeado regalarche unha graza, un carisma que che fará vivir a túa vida a pleno e transformarche nunha persoa útil para os demais, en alguén que deixe unha pegada na historia, será seguramente algo que che alegrará no máis íntimo e che entusiasmará máis que ningunha outra cousa neste mundo. Non porque o que che vaia a dar sexa un carisma extraordinario ou raro, senón porque será xusto á túa medida, á medida da túa vida enteira.

289. O agasallo da vocación será sen dúbida un agasallo esixente. Os agasallos de Deus son interactivos e para gozalos hai que pór moito en xogo, hai que arriscar. Pero non será a esixencia dun deber imposto por outro desde fóra, senón algo que che estimulará a crecer e a optar para que ese agasallo madure e convértase en don para os demais. Cando o Señor suscita unha vocación non só pensa no que es senón en todo o que xunto a El e aos demais poderás chegar a ser.

290. A potencia da vida e a forza da propia personalidade aliméntanse mutuamente no interior de cada mozo e impúlsano a ir máis aló de todo límite. A inexperiencia permite que isto flúa, aínda que ben pronto se transforma en experiencia, moitas veces dolorosa. É importante pór en contacto este desexo de «o infinito do comezo aínda non posto a proba»[160] coa amizade incondicional que nos ofrece Xesús. Antes de toda lei e de todo deber, o que Xesús nos propón para elixir é un seguimento como o dos amigos que se seguen e se buscan e se atopan por pura amizade. Todo o demais vén despois, e ata os fracasos da vida poderán ser unha inestimable experiencia desa amizade que nunca rompe.


Escoita e acompañamento

291. Hai sacerdotes, relixiosos, relixiosas, laicos, profesionais, e mesmo xoves capacitados, que poden acompañar aos mozos no seu discernimiento vocacional. Cando nos toca axudar a outro a discernir o camiño da súa vida, o primeiro é escoitar. E esta escoita supón tres sensibilidades ou atencións distintas e complementarias:

292. A primeira sensibilidade ou atención é á persoa. Trátase de escoitar ao outro que se nos está dando el mesmo nas súas palabras. O signo desta escoita é o tempo que lle dedico ao outro. Non é cuestión de cantidade senón de que o outro senta que o meu tempo é seu: o que el necesita para expresarme o que queira. El debe sentir que o escoito incondicionalmente, sen ofenderme, sen escandalizarme, sen molestarme, sen cansarme. Esta escoita é a que o Señor exercita cando se pon a camiñar á beira dos discípulos de Emaús e acompáñaos longo intre por un camiño que ía en dirección oposta á dirección correcta (cf. Lc 24,13-35). Cando Xesús fai ademán de seguir adiante porque eles chegaron á súa casa, aí comprenden que lles regalou o seu tempo, e entón regálanlle o seu, brindándolle hospedaxe. Esta escoita atenta e desinteresada indica o valor que ten a outra persoa para nós, máis aló das súas ideas e das súas eleccións de vida.

293. A segunda sensibilidade ou atención é discernidora. Trátase de pescar o punto xusto no que se discierne a graza ou a tentación. Porque ás veces as cousas que se nos cruzan pola imaxinación son só tentacións que nos apartan do noso verdadeiro camiño. Aquí necesito preguntarme que me está dicindo exactamente esa persoa, que me quere dicir, que desexa que comprenda do que lle pasa. Son preguntas que axudan a entender onde se encadean os argumentos que moven ao outro e a sentir o peso e o ritmo dos seus afectos influenciados por esta lóxica. Esta escoita oriéntase a discernir as palabras salvadoras do bo Espírito, que nos propón a verdade do Señor, pero tamén as trampas do mal espírito -as súas falacias e as súas seducións-. Hai que ter a valentía, o agarimo e a delicadeza necesarios para axudar ao outro a recoñecer a verdade e os enganos ou escusas.

294. A terceira sensibilidade ou atención inclínase a escoitar os impulsos que o outro experimenta "cara a adiante". É a escoita profunda de "cara a onde quere ir verdadeiramente o outro". Máis aló do que sente e pensa no presente e do que fixo no pasado, a atención oriéntase cara ao que quixese ser. Ás veces isto implica que a persoa non mire tanto o que lle gusta, os seus desexos superficiais, senón o que máis agrada ao Señor, o seu proxecto para a propia vida que se expresa nunha inclinación do corazón, máis aló da casca dos gustos e sentimentos. Esta escoita é atención á intención última, que é a que en definitiva decide a vida, porque existe Alguén como Xesús que entende e valora esta intención última do corazón. Por iso El está sempre disposto a axudar a cada un para que a recoñeza, e para iso bástalle que alguén lle diga: "Señor, sálvame! Ten misericordia de min!".

295. Entón si, o discernimiento convértese nun instrumento de loita para seguir mellor ao Señor[161]. Dese modo, o desexo de recoñecer a propia vocación adquire unha intensidade suprema, unha calidade diferente e un nivel superior, que responde moito mellor á dignidade da propia vida. Porque en definitiva un bo discernimiento é un camiño de liberdade que fai aflorar iso único de cada persoa, iso que é tan seu, tan persoal, que só Deus o coñece. Os outros non poden nin comprender plenamente nin prever desde fóra como se desenvolverá.

296. Por tanto, cando un escoita a outro desta maneira, nalgún momento ten que desaparecer para deixar que el siga ese camiño que descubriu. É desaparecer como desaparece o Señor da vista dos seus discípulos e déixaos sós co ardor do corazón que se converte en impulso irresistible de porse en camiño (cf. Lc 24,31-33). De regreso á comunidade, os discípulos de Emaús recibirán a confirmación de que verdadeiramente resucitou o Señor (cf. Lc 24,34).

297. Xa que «o tempo é superior ao espazo»[162], hai que suscitar e acompañar procesos, non impor traxectos. E son procesos de persoas que sempre son únicas e libres. Por iso é difícil armar receitarios, aínda cando todos os signos sexan positivos, xa que «se trata de someter os mesmos factores positivos a un coidadoso discernimiento, para que non se illen o un do outro nin estean en contraste entre si, absolutizándose e opóndose recíprocamente. O mesmo pode dicirse dos factores negativos: non hai que rexeitalos en bloque e sen distinción, porque en cada un deles pode esconderse algún valor, que espera ser descuberto e reconducido á súa plena verdade»[163].

298. Pero para acompañar a outros neste camiño, primeiro necesitas ter o hábito de percorrelo ti mesmo. María fíxoo, afrontando as súas preguntas e as súas propias dificultades cando era moi nova. Que ela renove a túa mocidade coa forza da súa pregaria e te acompañe sempre coa súa presenza de Nai.


* * *


E ao final... un desexo


299. Queridos xoves, serei feliz véndovos correr máis rápido que os lentos e medorentos. Correde «atraídos por ese Rostro tan amado, que adoramos na Sacra Eucaristía e recoñecemos na carne do irmán sufriente. O Espírito Santo vos empuxe nesta carreira cara a adiante. A Igrexa necesita o voso entusiasmo, as vosas intuicións, a vosa fe. Fannos falta! E cando cheguen onde nós aínda non chegamos, tede paciencia para esperarnos»[164].

Loreto, xunto ao Santuario da Santa Casa, 25 de marzo, Solemnidade da Anunciación do Señor, do ano 2019, sétimo de pontificado.Francisco

[136] N. 2.
[137] Const. dogm. Lumen gentium, sobre a Igrexa, 11.
[138] Discurso na Vixilia cos mozos na XXXIV Xornada Mundial da Mocidade en Panamá (26 xaneiro 2019): L'Osservatore Romano, ed. semanal en lingua española (1 febreiro 2019), p. 12.
[139] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembro 2013), 273: AAS 105 (2013), 1130.
[140] S. Paulo VI, Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 15: AAS 59 (1967), 265.
[141] Meditación de Semana Santa para xoves, escrita a bordo dun barco de carga, regresando de Estados Unidos, 1946, en :https://www.padrealbertohurtado.cl/escritos-2/.
[142] Encontro cos mozos de Umbría en Asís (4 outubro 2013): AAS 105 (2013), 921.
[143] Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia (19 marzo 2016), 150: AAS 108 (2016), 369.
[144] Audiencia aos mozos da diocese de Grenoble-Vienne (17 setembro 2018): L'Osservatore Romano (19 setembro 2018), p. 8.
[145] DF 32.
[146] Encontro cos voluntarios da XXVIII Xornada Mundial da Mocidade en Río de Xaneiro (28 xullo 2013):Insegnamenti, 1,2 (2013), 125.
[147] Conferencia Episcopal de Colombia, Mensaxe Cristiá sobre o matrimonio (14 maio 1981).
[148] Conferencia dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, Sons and Daughters of Lixeiro: A Pastoral Plan for Ministry with Young Adults (12 novembro 1996), I, 3.
[149] Carta enc. Laudato si (24 maio 2015), 128: AAS 107 (2015), 898.
[150] Ibíd., 125: 897.
[151] DF 40.
[152] Exhort. ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 167.
[153] Ibíd., 168.
[154] Ibíd., 170.
[155] DF 108.
[156] Ibíd.
[157] Exhort. ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 171.
[158] Ibíd., 172.
[159] Discurso na Vixilia de oración en preparación para a XXXIV Xornada Mundial da Mocidade, Basílica de Santa María a Maior (8 abril 2017): AAS 109 (2017), 447.
[160] Romano Guardini, Lle età della vita, en Opera omnia IV, 1, Brescia 2015, 209.
[161] Cf. Exhort. ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 169.
[162] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembro 2013), 222: AAS 105 (2013), 1111.
[163] S. Xoán Paulo II, Exhort. ap. postsin. Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 10: AAS 84 (1992), 672.
[164] Encontro e oración con mozos italianos no Circo Máximo de Roma (11 agosto 2018): L'Osservatore Romano (13-14 agosto 2018), p. 6.

Comentarios

Publicacións populares