FICHA E LECTIO: Domingo 27 de Ordinario C


LECTIO:
DOMINGO XXVII ORDINARIO
Pesos pesados na crenza

A temática da fe é a que aparece no comezo mesmo do evanxeo de hoxe, ó lle pediren os apóstolos a Xesús que lles “aumente a fe”. Unha fe que é considerada polos teólogos como a primeira das chamadas “virtudes teologais” (xunto coas virtudes da “esperanza” e da “caridade” ou do amor). “Teologais” porque están en relación directa con Deus mesmo, que as suscita ou promove en nós por medio do seu Espírito. Só el, o Deus Pai que se nos amosa en Xesús, pode “aumentala” en nós se llo pedimos con aquela confianza que el mesmo nos dá.
Unha fe, que –como en teoría ben sabemos- non é tal sen as obras, é dicir, sen o exercicio e a práctica da nosa confiada relación con Deus e do noso amor a todos. Isto último é en calquera caso decisivo, teña ou non teña quen leva á práctica o amor aquela fe explícita que pola nosa parte nós recoñecemos ter recibido como don gratuíto e xeneroso de Deus Pai por medio do seu Fillo Xesús. Trátase así dunha práctica ou realización cristiá da fe que nos converte a todos en “servidores” de Deus e do seu Fillo Xesús, á maneira do humilde criado cumpridor do que se nos fala na curta parábola de hoxe.

Unha vez máis é tamén aquí Lucas o único dos redactores dos textos dos evanxeos que non quixo que permanecese no esquecemento esa parábola de Xesús que remata con aquela lección tan fermosa de humildade e alegría en relación co noso traballo pola realización do Reino de Deus: “Cando fagades todo o que se vos mande, dicide: ‘Somos simples servidores: total, non fixemos máis do que tiñamos que facer’”. Logo de aludir a estes dous temas, o da nosa fe e o do noso servizo a ela como condición necesaria para que esta fe sexa unha fe verdadeiramente viva e non morta, quixera facer unha curta alusión a unha santa e mais a dous santos que poderían ser considerados como verdadeiros “pesos pesados” na categoría da súa fe en Deus, sen con isto lle querer restar méritos a ningún outro santo do calendario litúrxico. Pois resulta que temos ben próximas as festividades dos tres e por iso quero facer unha curta lembranza deles, porque coido que se distinguiron precisamente nesa fe e nesa realización práctica da mesma ás que me estou a referir. Son estes tres: Santa Teresa do Neno Xesús, San Francisco de Borxa e San Francisco de Asís. As súas festividades, practicamente seguidas, celébranse nos días 1, 3 e 4 do mes de outubro.

Santa Teresiña do Neno Xesús, como ben saberedes, foi un limpo e inimaxinábel modelo de fe e confianza feliz e absoluta en Deus. Viviu e practicou unha espiritualidade que se adoita chamar “infancia espiritual”. Tiña unha relación de fe e confianza en Deus á maneira dunha nena cos seus pais. Unha relación deste tipo non vale só pra os cativos, senón tamén para persoas adultas, porque ante Deus somos ou debemos ser todos sempre nenos, por moitos particulares aniversarios teñamos xa celebrado. Disto decatouse ben o gran pensador e escritor vasco, Unamuno, naquel poema seu que a min tanto me gusta e que por iso algúns de vós posibelmente me oístes recitar desde aquí algunha vez. Vén sendo unha réplica poética daquilo de Xesús: “Se non vos facedes coma nenos non entraredes no Reino dos ceos”. Recítovos, pois, unha vez máis o poema de Unamuno: "Agranda la puerta, padre, / porque no puedo pasar; / la hiciste para los niños, / yo he crecido a mi pesar. / Si no me agrandas la puerta, / achícame, por piedad; / vuélveme a la edad bendita / en que vivir es soñar". A santa francesa, Teresiña do Neno Xesús, puido coa graza de Deus “achicarse” ata ela se sentir coma nena pequena ante o Pai Deus, tal como llo pedía Unamuno ó seu e noso Pai Deus. Teresiña tiña 24 anos cando se foi á casa do Pai Deus.

En canto ó santo valenciano Francisco de Borxa, hai que indicar que el tiña de todo na vida: diñeiro, moi altos cargos políticos, etc. Mais non permitiu que o diñeiro ou os honores se fixesen donos del, seguindo as palabras de Xesús, que comentabamos o outro domingo, de que “non podemos servir a Deus e mailo diñeiro”. Deixouno, pois, todo e fíxose humilde xesuíta, aínda que chegase despois a desempeñar como Prepósito Xeral o máximo cargo dirixente na Compañía de Xesús. Cóntase del que, á morte da emperatriz Isabel, tivo que acompañar o seu cadáver desde Toledo ata Granada para testemuñar nesta cidade andaluza a autenticidade da defunta. Tan impresionado quedou pola morte e transformación física da emperatriz que decidiu pedir ser admitido na Compañía de Xesús pra se dedicar o resto da súa vida a testemuñar a súa fe en Xesús, convertido para el dende aquel momento en único fiábel Señor seu. “Non servirei señor que se me poida morrer”, cóntase que dixo.

Varios séculos antes que estes dous - Francisco de Borxa e Teresa do Neno Xesús
viviu o terceiro gran santo: Francisco de Asís. É precisamente o nome de pía deste santo o que escolleu para si o actual papa por el simpatizar moito coa súa figura. Un santo que revolucionou a Igrexa de Deus co seu amor ós pobres e á natureza toda. Unha natureza esta que reflicte en si a fermosura de Deus nas aves, nos animais, na auga, no sol. Sendo como é un santo dos tempos medievais conecta, como ben sabedes, moi ben cos desexos e arelas de moitas persoas e culturas do noso tempo.


Por iso hoxe, e ante a proximidade temporal a este domingo das festividades destes tres grandes santos que tiveron unha fe tan firme e agradecida no Deus de Xesús, estamos todos convidados a desexar vivamente que esa fe “aumente” en nós tal e como ocorreu neles e tal como explicitamente llo pediran tamén a Xesús os seus apóstolos, segundo nos conta Lucas no evanxeo de hoxe.


 Manuel Cabada Castro


VER MÁIS:
https://www.gruposdejesus.com/27-tempo-ordinario-c-lc-175-10/


Comentarios

Publicacións populares