Preparade o camiño do Señor - Is 40, 1-5. 9-11

Domingo 2 de Advento - ciclo B


UNHA VEZ MÁIS

Unha vez máis, invítasme a preparar os camiños
polos que Ti vés traendo boas novas.
Grazas, Señor.

Porque contas comigo para achandar penedos e vales
e para desterrar mentiras e opresións,
Grazas, Señor.

Por poñerte no vieiro polo que vou camiñando
para que te atopemos,
Grazas, Señor.

Porque entras na miña casa e queres facer dela unha morada nova
para todas as persoas que camiñan e se achegan,
Grazas, Señor.

Ti atopáchesme, e ese toque teu estame transformando.
A vida vai xermolando dentro do meu corazón.
Grazas, Señor.
Ulíbarri, Fl.


Comentarios

Publicacións populares