Domingo 3 de Advento - ciclo B


 PRIMEIRA Is 61, 1-2a. 10-11
Alegrareime con grande gozo no Señor
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PROFECÍA DE ISAÍAS


61 1O Espírito do Señor, Deus, está sobre min,
porque o Señor me unxiu.

Mándame anuncia-la boa nova ós pobres,
cura-los de corazón destrozado,
proclamarlles ós cativos a liberdade
e ós presos que abran os ollos,
2para proclamar un ano de gracia do Señor

10Exultarei ledicioso polo Señor,
e a miña alma brincará de xúbilo polo meu Deus,
xa que me fixo vestir roupas da salvación
e envolveume co manto da xustiza,
coma o noivo que veste solemnemente o turbante,
e coma a noiva que se adorna coas súas xoias.

11Pois, como a terra fai saí-los seus gromos,
e como un horto fai brota-las súas sementeiras,
así o Señor Iavé fará brota-la xustiza,
e a louvanza ante tódolos pobos.SALMO RESP. Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54
R/ (Is 61, 10b): A miña alma exultará no Señor, meu Deus


46Entón María exclamou:
A miña alma proclama a grandeza do Señor,
47e alégrase o meu espírito en Deus, o meu Salvador,
48porque reparou na súa humilde escraviña.
Velaí: desde agora
tódalas xeracións me van felicitar.

 49¡Marabillas o Poderoso fixo en min!
O seu nome é Santo;
50a súa misericordia chega xeración tras xeración
a tódolos que o temen.

53ós famentos éncheos de bens,
e ós ricos despídeos baleiros.
54Ampara a Israel, o seu Servidor,
lembrándose da súa misericordia,


 SEGUNDA 1 Tes 5, 16-24
Gardade a vosa vida, o voso espírito, o voso corpo para a chegada do Señor
 PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PRIMEIRA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS TESALONICENSES

 Irmáns e irmás:

16Estade sempre alegres. 17Orade constantemente. 18Dade gracias en tódalas ocasións:
que isto é o que Deus quere de vós coma cristiáns. 19Non apaguéde-lo Espírito; 20non
desprecéde-las palabras inspiradas. 21Exami-nádeo todo e agarrádevos ó que é bo.
22Arre-dade de toda especie de mal.

23Que o Deus da paz vos santifique totalmente: que todo o voso ser -espírito, alma e
corpo- se conserve indemne na Parusía do noso Señor Xesús Cristo. 24Pois o que vos
chama é fiel, e hao facer.

ALELUIA Coma no n. 7

 

EVANXEO Xn 1, 6-8. 19-28
No medio de vós está aquel a quen non coñecedes
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

 6Houbo un home
mandado por Deus:
o seu nome era Xoán.

7Este veu de testemuña
para dar testemuño da luz,
para que todos cresen por el.
8Non era el a luz,
senón que veu para dar testemuño da luz.

19E este é o testemuño de Xoán cando os xudeus lle mandaron de Xerusalén sacerdotes
e levitas onda el, para lle preguntar:
-¿Ti quen es?

20El declarou e non negou. Declarou:
-Eu non son o Cristo.

21Preguntáronlle:
-Entón ¿quen es ti? ¿Es Elías?

Contestou:
-Non son.

-¿E-lo profeta?

Respondeu:
-Non.

22Daquela dixéronlle:
-¿E, logo, quen es? Para que lles poidamos dar unha resposta ós que nos mandaron.
¿Que dis de ti mesmo?

23El dicía:
-Eu son a voz do que clama no deserto, "endereitade o camiño do Señor" (como
escribira o profeta Isaías).

24Algúns dos mandados eran fariseos 25e preguntáronlle:
-Entón ¿por que bautizas, se non es ti o Cristo nin Elías nin o profeta?

26Xoán respondeulles:
-Eu bautizo con auga; mais entre vós está quen vós non coñecedes; 27o que vén detrás
miña e eu non son merecente de lle desata-lo amalló da sandalia.

28Todo isto pasou en Betania, pola outra banda do Xordán, onde estaba Xoán

bautizando.

Palabra do Señor                            T/ Loámoste, Cristo
o   ENTRADA: 

o   LECTURAS: 

o   OFERTORIO: 

o   COMUÑÓN: 

Comentarios

Publicacións populares