DOMINGO 1 DE ADVENTO B

PRIMEIRA Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7:
¡Ai, se racháse-lo ceo (e) baixases!
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PROFECÍA DE ISAÍAS

Ti, Señor, e-lo noso pai,
o "noso Redentor desde sempre" é o teu Nome.
 17¿Por que, Señor, nos deixaches descarriar lonxe dos teus vieiros,
 e fixeches endurece-lo noso corazón apartándose do teu respeto?
¡Cambia de actitude por amor dos teus servos,
por amor das tribus da túa herdanza!

¡Ai, se racháse-lo ceo (e) baixases!
¡Coa túa presencia rebulirían os montes,
Baixaches, (e) coa túa presencia tremeron os montes:
3unha cousa que desde antigo nunca se oíra,
(pero) certo que se nos fixo escoitar:
 O ollo non viu fóra de ti ningún deus, que tal lle faga a quen espera nel.

4Atopácheste co que se alegraba e practicara a xustiza,
cos que se lembraban de ti nos teus vieiros.
Velaí: estabas enfadado porque pecaramos,
(pero) estaremos sempre nos teus vieiros e salvarémonos.

5Todos nós fomos coma un impuro,
e toda a nosa xustiza como a roupa da menstruante.
Todos nós murchamos coma a folla,
e as nosas iniquidades leváronnos coma o vento.

6Non había quen invocase o teu nome,
quen espertase para acollerse a ti,
porque ti escondícheno-la túa cara,
e alagáchesnos co lote das nosas culpas.

7Pero agora, Señor, ti e-lo noso Pai.
Nós sómo-lo barro e ti e-lo oleiro,
pois obra das túas mans somos todos nós.


SAL. RESP. Sal 79, 2ac e 3b. 15-16. 18-19
R/ (4): Deus, convértenos,
ilumina sobre nós o teu rostro e salvarémonos

 2Escoita, pastor de Israel,
ti que sentas sobre os querubíns,
esperta o teu poder e ven salvarnos.

15Da a volta, Deus dos exércitos,
olla desde o ceo e ve.
Atende esta vide,
16este sarmento que plantaches coa túa man,
o bacelo que ti fortaleciches.

18Que a túa man protexa ó teu elixido,
o home que ti fortaleciches.
19Non nos afastaremos máis de ti;
danos vida de novo, e invocarémo-lo teu nome.SEGUNDA 1 Cor 1, 3-9:
Esperámo-la manifestación do noso Señor Xesús Cristo
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PRIMEIRA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS CORINTIOS

Irmáns e irmás:

 3desexámosvos gracia e paz de parte de Deus, noso Pai, e do Señor Cristo.

4Non paro de lle dar gracias a Deus por vós, pola gracia de Deus que se vos deu por
medio de Cristo Xesús. 5Porque por medio del quedastes ricos en todo, nos dons da
palabra e do coñecemento: 6e así confirmouse solidamente entre vós o testemuño en
favor de Cristo. 7De xeito que non carecedes de ningún don, mentres agardáde-la
revelación do Noso Señor Xesús Cristo. 8El é quen vos manterá firmes deica á fin, para
que ninguén vos poida acusar de nada no día do Noso Señor Xesús Cristo. 9Deus é fiel e
foi El quen vos chamou á comunidade do seu Fillo Xesús Cristo, noso Señor.ALELUIA Sal 84, 8:
Móstranos, Señor, a túa misericordia,
e dáno-la túa salvación 


EVANXEO. Mc 13, 33-37:
Estade á espreita: non sabedes cándo vai chega-lo señor da casa
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS

Dilles Xesús ós seus discípulos:
- 33Estade á espreita e atentos, que non sabedes cando será o momento.

 34É coma un home que foi ó estranxeiro, deixando a casa e maila facenda nas mans
dos seus criados, encargándolles a cada un o que tiña que facer; e ó porteiro ordenoulle
que velase.

35Vixiade vós, polo tanto, pois non sabedes cando chegará o amo da casa: se á tardiña
ou con noite cerrada, se co canto do galo ou no amencer. 36Non vaia ser que chegue de
repente, e vos atope durmindo. 37E o que vos digo e vós, tamén llelo digo a todos:
¡Estade en vela!


ENTRADA: 
LECTURAS: 
OFERTORIO: 
COMUÑÓN: 

Comentarios

Publicacións populares