FICHA E LECTIO + ORACIONAL GALEGO: BAUTISMO DO SEÑOR A

 FICHAS ANTERIORES: 

FICHA 1 / FICHA 2 


LECTIO:

Mergullado en Deus e nos pobres 

( 8 xaneiro 2023)

         Polo menos os máis maiores de nós recibimos o bautismo cando eramos pequechos. Os nosos pais ou padriños leváronnos no colo á fonte bautismal e as augas do sacramento recibido transformáronnos oficialmente en cristiáns e uníronnos ó corpo místico de Cristo, á súa Igrexa. Isto é, máis ou menos, o que lemos ou temos escoitado sobre o que entón ocorreu. Trátase, en calquera caso, dun rito. Mais o importante é o que nel se agacha. Se, andando o tempo, non asumimos persoalmente o que este rito significaba, de pouco el nos vale. Porque o bautismo debería ser en realidade unha fonda transformación, un mergullarse nas augas purificadoras de Deus, para deixármonos levar pola súa claridade, o seu frescor e o seu poder vivificador.

         En calquera caso, poderiamos dicir que Xesús foi tamén bautizado dunha maneira especial sendo neno. Tal bautismo sería no seu caso o de nacer pobre e entre pobres, sendo ó tempo moi rico nun grande amor: o que seus pais, Xosé e María, lle ofreceron. A natureza, os pobres e necesitados, as plantas e animais convertéronse na súa primeira auga bautismal, purificadora e vivificadora. Xesús sentiuse así e para sempre identificado cos pobres e necesitados. Deus, o seu Pai e noso pai, aprendeulle así a el que estes eran e de maneira especial os seus irmáns.

         Este que poderiamos chamar o primeiro bautismo de Xesús recibiu moito máis tarde a súa forma ritual ó ser bautizado polo Bautista, palabra que quere dicir o que somerxe, o “mergullador”. Pois ese rito era daquela practicado por “inmersión” na auga. Claro que o humilde Bautista non quería realizar ese rito con Xesús, porque –como ben pensaba- era máis ben o propio Bautista quen se debería deixar bautizar por el.

         Así que o bautismo do Señor foi moi distinto do noso infantil bautismo. Se nós eramos entón infantes inconscientes, Xesús era xa un mozo adulto, que se estaba a abrir paso na vida. Un acto, pois, moi consciente e persoal. El sentiríase atraído, como tamén outros dos seus compañeiros ou coñecidos, pola figura, o comportamento e as palabras do Bautista que chamaba á conversión e a se preocupar por facer o ben desde o seu propio e persoal testemuño de vida. Moito do atractivo do Bautista consistía en que aquilo que el predicaba ou proclamaba estábao a levar á práctica na súa propia vida. Pois el era unha persoa consecuente coa experiencia que sentía de Deus no seu interior, por limitada que fose esa experiencia se a comparamos coa de Xesús.

         Pola súa parte, Xesús percibía en si mesmo unha fonda e misteriosa experiencia de se sentir querido por Deus, por un Deus que se lle manifestaba a el como paiciño moi querido. Él falaba con absoluta confianza co seu Pai Deus, un pai que o quería a el infinitamente. Mateo dinos que, tras ser bautizado, “se oíu desde o ceo unha voz que dicía: Este é o meu fillo benquerido, o predilecto”.

         Non deixa de ser curioso e sorprendente. Xesús déixase bautizar por Xoán. Mais o que se produce en Xesús tras este bautismo é algo moi diferente do que ocorría co bautismo de Xoán. Os entendidos dinnos que Xoán Bautista centraba no pecado toda a súa predicación e a súa práctica relixiosa, convidando e intimando os pecadores á conversión, mais -a diferenza de Xesús- Xoán non realizaba con eles xestos de compaixón, de misericordia ou de bondade. O Bautista non se preocupaba dos enfermos, dos nenos, dos leprosos, dos marxinados. Habitaba no deserto. Xesús, en cambio, percorrerá toda Galilea, achegándose ós lugares onde estaba a xente, sandando, consolando, facendo o ben a todos.

         Aparentemente, Xesús era un máis dos que se achegaban ó Bautista pra se deixar interpelar por el. En tal sentido, poderiamos dicir que el estaba tan unido ó seu Pai Deus coma ó seu pobo, á súa relixión, á súa cultura, á súa lingua, ós seus costumes. Mais no seu interior ardía ó tempo un lume divino e espiritual que quería que servise para dar luz e calor a todos. Era un lume interior que procedía dun sentirse Fillo “benquerido” de Deus e irmán de todos.

         Foi esta intimidade de Xesús con Deus-Pai e con toda a humanidade a que fixo que o seu achegamento ó Bautista non fose máis có comezo da súa propia misión “evanxelizadora”, é dicir, anunciadora de boas ou alegres noticias. Aquilo que o papa Francisco concentrou na súa primeira encíclica que leva como título “A alegría do Evanxeo”. Xesús cumpre, pois, ó ser bautizado polo Bautista, cun rito relixioso, mais non para ficar fixado nel, petrificado coma quen di, inmóbil e satisfeito co rito cumprido. A través deste acto penitencial vaise el converter nunha persoa absolutamente disposta para se deixar levar, polo Espírito e polo Pai, por onde durante o resto da súa vida eles queiran levalo.

         En certo modo, no bautismo de Xesús ten o Bautista unha función moi secundaria. O protagonista da interna transformación operada en Xesús é Deus mesmo, o Deus Pai de Xesús e o Espírito que se pousa sobre a súa cabeza -como nos di Mateo- coma unha pomba. Por iso, Xesús non se converte, á maneira do seu bautizador Xoán, nun ardente fustrigador do pecado, senón, polo contrario, nun anunciador da alegría do evanxeo. Todo isto grazas a que nel, en Xesús, habitan felices e contentos o Deus Pai, que o “quere ben”, e o Deus Espírito amoroso.

         Finalmente, cómpre aínda engadir que tamén cantos sendo nenos fomos bautizados fómolo de feito -tal como se di no ritual do bautismo, “no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo”. Agora ben, onde están Pai, Fillo e Espírito alí está o Deus Pai de todos, que nos converte por medio do seu Espírito en fillos seus e irmáns de Xesús e de tódolos seres humanos.

Manuel Cabada Castro


VER TAMÉN:

https://www.gruposdejesus.com/bautismo-do-senor-a-mateu-313-17-2/

Enlace Spotify

Comentarios

Publicacións populares