II Domingo do Tpo.Ordinario - CICLO A

 


LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS

Primeira Lectura      Is 49, 3. 5-6

Fareite luz dos pobos, para que se dea a miña salvación


             Díxome o Señor: "Ti es o meu servo, Israel, de ti virame a sona".

"Serei glorificado coa presenza do Señor, e o meu Deus será a miña forza".

            Pois agora ‑fala o Señor que desde o seo da nai me formou para ser o seu servo, para facer volver onda El a Xacob e para que Israel se xunte con El ‑:

"é moi fácil para ti ser o meu servo,

restablecendo as tribos de Xacob e facendo volver os protexidos de Israel,

pois convértote en luz das nacións,

e serás a miña salvación ata o confín da terra".


Palabra do Señor
SALMO RESPONSORIAL        Sal 39, 2 e 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

R/. (8a e 9a): Aquí veño, Señor, para facer a túa vontade.


Esperei arelante no Señor:

el volveu cara a min os seus ollos

e escoitou o meu lamento.

Púxome na boca un cantar novo,

un himno de loanza ao noso Deus.


Sacrificios e ofrendas non os queres,

pero formáchesme uns oídos.

Non pides holocaustos nin sacrificios de expiación;

entón eu digo: "Aquí veño".


No texto do libro está escrito de min

que debo facer a túa vontade.

Meu Deus, iso é o que eu quero,

e o teu mandato está no meu corazón.


Proclamei a túa xustiza diante da grande asemblea,

non pechei os meus labios: ben o sabes, Señor.


 


LECTURA DO COMEZO DA PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS CORINTIOS

Segunda Lectura    1 Cor 1, 1-3

A graza e a paz para vós de parte de Deus Pai e do Señor Xesús


            Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Xesús pola vontade de Deus, e mais o irmán Sóstenes: á Igrexa de Deus que está en Corinto, aos santificados en Cristo Xesús, chamados a ser santos, cos que en calquera lugar invocan o nome do noso Señor Xesús Cristo, Señor deles e noso, desexámosvos graza e paz de parte de Deus, noso Pai, e do Señor Xesús Cristo.


Palabra do Señor


 


ALELUIA  Xn 1, 14a. 12a

Se non se canta, pódese omitir


Aleluia, aleluia.

O Verbo fíxose carne e habitou entre nós;

a cantos o recibiron deulles o poder de seren fillos de Deus.

Aleluia.LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

Evanxeo     Xn 1, 29-34

Velaí o Año de Deus, o que arrinca o pecado do mundo!


            Naquel tempo, vendo Xoán a Xesús, que viña cara a el, dixo:

            ‑ Velaí o Año de Deus, o que arrinca o pecado do mundo! Este é de quen eu dixen: "Detrás miña vén un home que pasa diante miña, pois existía primeiro ca min".

            Eu non o coñecía, mais para iso vin eu bautizar con auga: para que se amosara a Israel. E Xoán seguiu testemuñando:

            ‑ Eu vin o Espírito baixar do ceo coma unha pomba e pousar enriba del. Eu non o coñecía, pero o que me mandou bautizar con auga, díxome: "Cando vexas o Espírito baixar e pousar sobre un, ese é o que bautiza co Espírito Santo".

            E eu vino e dou testemuño de que este é o Fillo de Deus.Palabra do Señor

Comentarios

Publicacións populares