Mt 3, 13-17 Bautizado Xesús, viu o Espírito de Deus que descendía sobre del

 


Bautismo do Señor A

Comentarios

Publicacións populares