FICHA E LECTIO: EPIFANÍA DO SEÑOR

   FICHAS ANTERIORES: 

FICHA 1 / FICHA 2 


LECTURAS


LECTIO:

Agasallados de Deus 

(6. I. 2023)

         A escena que tradicionalmente se nos pon á vista na festividade da Epifanía do Señor ten que ver con reis, estrelas e coa alegría dos agasallos de ouro, incenso e mirra que os Reis Magos lle ofrecen ó Neno Xesús.

         Os Reis Magos seguen aquela estrela da que nos di o evanxelista Mateo que lles daba luz na súa busca da Verdade e da Vida. Unha busca que neles se concretaría no encontro agarimoso con Xesús, o Emmanuel, o “Deus connosco”. Son así eles símbolo de cantos, humildes ou poderosos, se poñen en camiño para ofreceren os seus dons e agarimo ós necesitados deste mundo, representados na pobreza de Xesús e dos seus pais.

         Porque ben sabemos que é neles onde se atopa Deus e onde el quere que aprendamos a atopalo. Lección que non nos resulta doada de aprender. Pois no Neno Xesús identifícase Deus cos pobres e humildes do mundo enteiro. É neles onde Deus quere ser servido e agasallado. Mirade con que forza o papa Francisco se referiu algunha vez ó lugar central que deberían ocupar os pobres no seo da Igrexa: “Quero unha igrexa pobre para os pobres. Eles teñen moito que ensinarnos... É necesario que todos nos deixemos evanxelizar por eles. A nova evanxelización é un convite a recoñecer a forza salvadora das súas vidas e a poñelos no centro do camiño da Igrexa. Estamos chamados a descubrir a Cristo neles, a prestarlles a nosa voz nas súas causas, mais tamén a sermos amigos seus, a escoitalos, a interpretalos e a recoller a misteriosa sabedoría que Deus quere comunicarnos a través deles”.

         Volvendo a vista ós Reis Magos, móstrannos eles no seu comportamento que é precisamente neste servizo ó próximo necesitado, representado na pobreza do Neno Xesús, onde se atopa a verdadeira grandeza de cantos dispoñen de bens e de riquezas. Estes só son grandes e poderosos cando saben engrandecer e alegrar os que carecen de posibilidades para desenvolveren con dignidade a súa vida.

         Por outra parte, non pensemos que esta decisión, a dos Reis Magos ou a de cantos adoptan unha decisión semellante, foi ou é unha acción puramente persoal. É sempre o Deus que dirixe a historia e os acontecementos, aínda que sexa dende o humilde lugar dun presebe, o que de moi diversas maneiras suscita en todos bos pensamentos e desexos. El é sempre quen inspira e atrae cara ó ben, cara ó humilde servizo dos pobres e necesitados deste mundo.

         Cos seus relatos de Nadal os redactores destes acontecementos salvíficos sobre o Neno Xesús estannos a ofrecer, nunha linguaxe mitolóxica, unha mensaxe moi concreta que suscita e provoca alegría e esperanza. Temos aí diante un Deus salvador, un Deus Pai que se fai irmán de todos en Xesús. A fraternidade queda así instaurada no mundo como realidade e como fermoso e esperanzador proxecto a realizar.

         Este anuncio á humanidade é todo o contrario do comportamento dun Herodes preocupado pola posibilidade de que o anunciado “rei dos xudeus” vaia desbancalo do seu posto real, da súa posición privilexiada. Porque cando un fai depender a súa vida do propio poder verase inevitabelmente tentado a recorrer a toda clase de artimañas para se manter no seu posto fronte a quen o poida desbancar.

         O tempo de Nadal é así un tempo forte que convida a converternos a novas categorías. É, ademais, un tempo litúrxico que contén unha mensaxe dirixida non só ós cristiáns, senón á humanidade toda. Porque o verdadeiro templo de Xesús é o mundo enteiro e non o pequeno interior das nosas igrexas onde podemos contemplar as variadas  representacións do seu nacemento. Á fin e ó cabo, pagáns eran tamén os Reis Magos que camiñaron cara ó encontro do Neno Xesús para agasallalo. Por iso o xudeu Paulo, reconvertido en cristián, alude expresamente, na segunda Lectura,  e con grande abraio, o gran “misterio” de que tamén “os xentís son parceiros, membros do mesmo corpo e copartícipes da promesa en Cristo Xesús polo Evanxeo”.

         Este Deus universal e concreto, aberto a todas e cada unha das persoas de calquera espazo cultural, de calquera país, de calquera relixión ou de calquera tempo histórico, é o que os seguidores de Xesús temos que ofrecer con humildade, agradecemento e alegría a todos.

         Día de Reis é tradicionalmente un día de regalos e ilusións para moitos, sobre todo para os máis pequenos. Deberiamos desexar que tódolos días da nosa curta ou longa vida sexan “Día de Reis” para cantos se atopen nalgún momento das súas vidas connosco.


Manuel Cabada Castro

 


VER TAMÉN:

https://www.gruposdejesus.com/epifania-do-senor-a-mateu-21-12-2/Enlace Spotify 

Comentarios

Publicacións populares