Lc 16, 19-31 Ti recibiches bens e Lázaro males; agora este é consolado, mentres que ti es atormentado

 


Domingo XXVI do Tpo.Ordinario C

Comentarios

Publicacións populares