26º DOMINGO DO TEMPO ORDINARIO CICLO C

 

Primeira Lectura     Am 6, 1a. 4-7

Será extirpada a facción dos nugalláns

LECTURA DO LIBRO DE AMÓS


            Isto di o Señor omnipotente:


            "Malia os que viven no lecer en Sión,

os despreocupados no monte de Samaría!

Déitanse en leitos de marfil,

vaguean nas súas camas,

xantando os carneiros do rabaño

e os xatos sacados da corte.


            Cantaruxan  ao son da arpa

e, coma novos David, inventan instrumentos.


            Beben viño nas grandes copas

e únxense coa esencia dos perfumes,

mais a desfeita de Xosé non os deprime.


            Por iso agora van partir para o exilio

á cabeza dos deportados,

pois rematou a esmorga dos nugalláns".

- Oráculo do Señor, Deus dos Exércitos ‑.


       Palabra do Señor                             R/.  Grazas a Deus


 SALMO RESPONSORIAL     Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10

R/.  (1b):  Loa, alma miña, o Señor.

Ou:  Aleluia.


O Señor garda por sempre a súa fidelidade:

failles xustiza aos oprimidos

e dálles pan aos famentos.

O Señor libra os cativos.


O Señor abre os ollos dos cegos,

o Señor endereita os dobrados,

o Señor ama os xustos.

O Señor protexe os forasteiros.


O Señor sostén os orfos e as viúvas,

extravía os camiños dos malvados.

O Señor reina eternamente,

o teu Deus, Sión, por xeracións e xeracións.

Aleluia.


 


Segunda Lectura     1 Tim 6, 11-16

Garda os mandamentos ata a chegada do Señor

LECTURA DA PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO A TIMOTEO


            Benquerido irmán, home de Deus:

            Practica a xustiza, a piedade, a fe, o amor, a paciencia e a mansedume. Combate a fermosa loita da fe, procura a vida eterna á que te chamaron e da que fixeches clara profesión diante de moita xente.

            Mándocho en presenza Deus, que fai vivir todas as cousas, e diante Cristo Xesús, que deu bo testemuño ante Poncio Pilato: garda o mandamento, sen lixo e sen tacha, ata a manifestación gloriosa do noso Señor  Xesús Cristo.

            No seu debido tempo amosarao o Deus bendito e único soberano, Rei dos reis e Señor dos señores: o único que ten a inmortalidade e que habita nunha luz inaccesible. A El ningún home o viu nin o pode ver.

            A El a honra e o poder eterno. Amén.


    Palabra do Señor                             R/.  Grazas a Deus


 


ALELUIA       2 Cor  8, 9

Se non se canta, pódese omitir


Aleluia, aleluia.

Xesús Cristo fíxose pobre, sendo rico,

para que vós vos fixésedes ricos coa súa pobreza.

Aleluia.


 


Evanxeo     Lc 16, 19-31

Ti recibiches bens e Lázaro males; agora este é consolado, mentres que ti es atormentado

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS


            Naquel tempo, díxolles Xesús aos fariseos:

            - Había un home rico que vestía roupa de púrpura e liño fino, e que celebraba todos os días espléndidos banquetes.

            Ó pé da súa porta xacía un pobre chamado Lázaro, todo cuberto de chagas, que estaba desexando matar a  fame co que caía da mesa do rico; e incluso os cans se achegaban a lle lamber as chagas.

            Resulta que morreu o pobre, e levárono os anxos  ao seo de Abrahán. Morreu tamén o rico, e enterrárono. Estando no lugar dos mortos, no medio dos tormentos, erguendo os ollos viu a Abrahán e mais a Lázaro no seu seo.

            Entón suplicoulle dicindo: "Ai, pai Abrahán, ten dó de min; mándame a Lázaro para que molle o seu dedo na auga e refresque a miña lingua, porque me atormenta o lume". Pero Abrahán contestoulle: "Fillo, recorda que ti recibiches bens na túa vida, mentres Lázaro recibiu males; agora el recibe consolo e ti tormento.

            Ademais, entre nós e vós hai un abismo insalvable; de xeito que desde aquí non se pode pasar onda vós, nin desde aí se pode vir onda nós".

            Entón el insistiu: "Suplícoche, pai Abrahán, que o mandes a casa do meu pai, onde teño cinco irmáns, para que lles fale claramente e non veñan dar a este lugar de tormentos". Pero Abrahán respondeulle: "Xa teñen a Moisés e os Profetas: que lles fagan caso a eles".

            El volveu insistir: "Pero non llelo van facer, pai Abrahán, non; se un morto vai onda eles, seguro que se converterán". Pero Abrahán replicoulle: "Se a Moisés e mais aos Profetas non lles fan caso, tampouco llo farán nin a un morto resucitado".


           Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo

Comentarios

Publicacións populares