27º DOMINGO DO TEMPO ORDINARIO CICLO C

 


Primeira Lectura     Hab 1, 2-3; 2, 2-4

O xusto vive pola súa fe

LECTURA DO LIBRO DE HABACUC


            Ata que día, Señor, hei de estar pedindo auxilio,

sen que ti fagas caso?


            Ata que día clamarei cara a ti: "Violencia", sen que salves?


            Por que me fas ver a iniquidade e me fas contemplar o crime?

Rapina e violencia diante de min: hai rifas e suscítase a disputa.


            Respondeume o Señor e díxome:

            ‑Escribe a visión e grávaa en taboíñas,

para que se lea de corrido,

pois aínda volverá ser unha visión no seu momento,

falará da fin e non mentirá.


            Se tarda, espéraa, pois virá e non demorará.


            Velaquí: o temerario faise forte,

o seu alento camiña con el,

pero o xusto vivirá pola súa fe.


       Palabra do Señor                             R/.  Grazas a Deus


 SALMO RESPONSORIAL     Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9

R/.  (8):  Oxalá escoitedes hoxe a voz do Señor!

     Non endurezades os vosos corazóns.


Vinde, cantémoslle  ao Señor,

Aclamemos a nosa rocha salvadora;

acheguémonos á súa presenza dándolle grazas,

aclamémolo con cancións.


Vinde, adorémolo prostrados,

axeonllémonos diante do Señor, que nos creou,

pois el é o noso Deus,

e nós somos o seu pobo, o rabaño que el guía.


Oxalá escoitedes hoxe a súa voz:

non endurezades os vosos corazóns, coma en Meribah,

coma o día de Masah, no deserto,

onde os vosos pais me tentaron:

provocáronme, por máis que tiñan visto os meus feitos.


 


Segunda Lectura     2 Tim 1, 6-8. 13-14

Non te avergonces do testemuño do noso Señor

LECTURA DA SEGUNDA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO A TIMOTEO


            Benquerido irmán:

            Recórdoche que reavives o don de Deus, que tes recibido pola imposición das miñas mans.

            Porque Deus non nos deu un espírito feble senón forte, agarimoso e sobrio.

            Non teñas vergonza de noso Señor, nin de min, preso por el;  ao contrario, comparte comigo os sufrimentos polo Evanxeo, contando co poder de Deus.

            Mantén como modelo, na fe e no amor de Cristo Xesús, as ben fundadas palabras que me escoitaches.

            E garda o precioso depósito por medio do Espírito Santo, que mora en nós.


           Palabra do Señor                             R/.  Grazas a Deus


 


ALELUIA     1 Pe 1, 25

Se non se canta, pódese omitir


Aleluia, aleluia.

A palabra do Señor permanece eternamente;

e esta é a palabra que se vos anunciou.

Aleluia.


 


Evanxeo     Lc 17, 5-10

Se tivésedes fe!

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS


            Naquel tempo, rogáronlle os apóstolos  ao Señor:

            ‑ Auméntanos a fe!


            O Señor respondeulles:

            ‑ Se tivésedes polo menos unha fe coma un gran de mostaza, diriádeslle a esta moreira: "Arríncate e plántate no mar", e seguro que vos obedecía.

            E quen de vós que teña un criado arando ou pastoreando, lle di cando chega da veiga: "Entra axiña e ponte á mesa". Non lle dirá máis ben: "Prepara a cea, viste a roupa de traballo e ponme a comida; e cando eu remate de comer e beber, comerás e beberás ti?" Ou é que aínda lle vai ter que estar agradecido  ao criado por facer o que lle manda?

            Así tamén vós, cando fagades todo o que se vos mande, dicide: "Somos simples servidores: total, non fixemos máis do que tiñamos que facer".


     Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo

Comentarios

Publicacións populares