25º DOMINGO DO TEMPO ORDINARIO - CICLO C


Primeira Lectura     Am 8, 4-7

Contra aqueles que teñen sometidos polo diñeiro aos necesitados

LECTURA DO LIBRO DE AMÓS


            Escoitade isto, vós que asoballades o pobre

e exterminades a xente humilde do país;

vós que dicides:


            "Cando pasará o festivo da lúa nova para vendermos o trigo

e o sábado para fornecer o gran

traficando ata co farelo,

para minguar a medida,

aumentar o prezo

e defraudar con balanza falsa,

para mercarmos por diñeiro o mendigo

e o pobre pola débeda dun par de sandalias?"


            Xura o Señor pola soberbia de Xacob:

            "Endexamais esquecerei os seus delitos”.


            Palabra do Señor                             R/.  Grazas a Deus


 


SALMO RESPONSORIAL     Sal 112, 1-2. 4-6. 7-8

R/. (cf. 1a e 7b): Loade o Señor, que levanta os pobres.

Ou: Aleluia.


Loade, servos do Señor,

loade o nome do Señor.

Bendito sexa o nome do Señor,

agora e por sempre.


Sobre todos os pobos é excelso o Señor,

sobre o ceo a súa gloria.

Quen se compara  ao Señor, noso Deus,

que habita nas alturas

e se inclina para mirar

polo ceo e pola terra?


El ergue do po os indixentes,

levanta da varredura os pobres,

para lles dar asento cos príncipes,

cos príncipes do seu pobo.

 



Segunda Lectura     1 Tim 2, 1-8

Fáganse oracións por todos os homes a Deus, que quere que todos os homes se salven

LECTURA DA PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO A TIMOTEO


            Benquerido irmán:

            Rogo primeiro de todo que se fagan peticións, oracións, súplicas, accións de grazas en favor de toda a xente, polos reis e por todos os que ocupan altos cargos, para que poidamos ter unha vida calma e serena baseada na piedade e na decencia.

            Isto é fermoso e grato a Deus noso Salvador. El quere que todos os homes se salven e cheguen  ao coñecemento da verdade.

            Porque hai un único Deus e un único mediador entre Deus e os homes: o home Cristo Xesús, que se entregou como rescate por todos.

            Tal é o testemuño dado no tempo oportuno. A min fíxome o seu pregoeiro e apóstolo ‑ digo a verdade e non minto ‑, mestre dos xentís na fe e na verdade.

            Por iso quero que en todos os sitios recen os homes levantando as mans limpas, sen ira nin discusións.


        Palabra do Señor                             R/.  Grazas a Deus


 


ALELUIA     2 Cor 8, 9

Se non se canta, pódese omitir


Aleluia, aleluia.

Xesús Cristo fíxose pobre sendo rico,

para que vós vos fixésedes ricos coa súa pobreza.

Aleluia.


 


Evanxeo     Lc 16, 1-13 (longa)

Non podedes servir a Deus e á riqueza

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS


            Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus discípulos:

            ‑ Dunha vez había un home rico que tiña un administrador, do que lle foron contar que estaba a lle acabar cos bens. Chamou por el e díxolle: "Que é iso que sinto falar de ti? Dáme conta da túa administración, que quedas despedido".

            O administrador púxose a cavilar: "E agora que vou facer, que quedo sen traballo? Cavar, non podo; e botarme a pedir, dáme vergonza. Ora! Xa sei o que vou facer para que cando me despidan haxa quen me acolla na súa casa!".

            Vaise, e chama por cada un dos debedores do seu amo e pregúntalle  ao primeiro: "Ti canto lle debes  ao meu amo?". El respondeulle: "Débolle cen bocois de aceite". El díxolle: "Pois colle o teu recibo e escribe axiña cincuenta".

            Despois preguntoulle  ao segundo: "Ti canto debes?". Respondeulle: "Debo cen ferrados de trigo". Díxolle el: "Pois colle o teu recibo e escribe oitenta".

            O amo loou a aquel administrador inxusto pola astucia con que actuara, pois os fillos deste mundo son máis asisados nas cousas deles cós fillos da luz.


            Por iso eu avísovos:

            ‑ Facede amigos coas riquezas inxustas, para que cando vos falten, vos acollan nas moradas eternas. Quen é fiel no pouco, tamén será fiel no moito; e quen é inxusto no pouco, tamén será inxusto no moito.           Pois, se coa riqueza inxusta non sodes fieis, quen vos vai confiar a verdadeira? E se no alleo non sodes fieis, quen vos vai confiar o voso? Ningún criado pode servir a dous amos, porque ou lle ten xenreira a un e ama o outro; ou ben atende a un e menospreza o outro. Non podedes servir a Deus e mais o diñeiro.


          Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo

_______________________________________________________________


Ou:  10-13 (máis breve)

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS


            Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus discípulos:

            Quen é fiel no pouco, tamén será fiel no moito; e quen é inxusto no pouco, tamén será inxusto no moito. Pois, se coa riqueza inxusta non sodes fieis, quen vos vai confiar a  verdadeira? E se no alleo nos sodes fieis, quen vos vai confiar o voso? Ningún criado pode servir a dous amos, porque ou lle ten xenreira a un e ama o outro; ou ben atende a un e menospreza o outro. Non podedes servir a Deus e mais o diñeiro.


        Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo

Comentarios

Publicacións populares