O BAUTISMO DO SEÑOR


Primeira Lectura   Is 42, 1-4. 6-7

Velaquí o meu servo en quen eu me comprazo

LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS


            Isto di o Señor:


            Velaí o meu servo, a quen teño collido da man;

velaí o meu escollido no que eu me comprazo.


            Teño posto sobre el o meu espírito:

ditaralles sentencia xusta ás nacións.


            Non berrará,

non levantará a súa voz nin a fará oír nas rúas.


            Canivela fendida non a romperá,

e torcida esmorecente non a apagará.


            Con fidelidade proclamará a xustiza,

non desfalecerá nin crebará

ata establecer na terra a xustiza,

e a súa lei, que esperan as nacións.


            Eu, o Señor, chameite por causa da xustiza, collinte pola man e protexinte,

e convertinte en Alianza dun pobo e en luz das nacións,

para que lles abras os ollos aos cegos, para que libres do cárcere aos presos,

da prisión aos que viven na escuridade.


                   Palabra do Señor                                         R/. Grazas a DeusSALMO RESPONSORIAL      Sal 28, 1a e 2. 3ac-4. 3b e 9b-10

R/. (11b): O Señor ha bendicir o seu pobo coa paz.


Tributádelle ao Señor, fillos de Deus,

tributádelle ao Señor gloria do seu nome,

adorade o Señor no seu atrio sagrado.


A voz do Señor sobre as augas,

o Señor sobre as augas copiosas.

A voz do Señor é poderosa,

a voz do Señor é maxestosa.


O Deus glorioso fai tronar.

No seu santuario todo di: Gloria!

O Señor sentou sobre as augas,

o Señor senta como rei eterno.


 


Segunda Lectura     Feit 10, 34-38

Unxiuno Deus co Espírito Santo

LECTURA DO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS


            Naqueles días, tomou Pedro a palabra e dixo:

            ‑ Abofé, vexo que Deus non fai distinción de persoas, senón que acepta a quen lle é fiel e practica a xustiza, sexa da nación que sexa.

            El mandoulles a súa palabra aos fillos de Israel, anunciándolles a Boa Nova da paz por Xesús Cristo: este é o Señor de todos.

            Vós sabedes o que pasou en toda a Xudea, comezando desde Galilea, despois do bautismo que Xoán predicou: como Deus unxiu con Espírito Santo e con poder a Xesús de Nazaré, que pasou facendo o ben e curando a todos os  que estaban asoballados por Satán; pois Deus estaba con el. 


                Palabra do Señor                                         R/. Grazas a Deus


 


ALELUIA    Cf. Mc 9, 6

Se non se canta, pódese omitir


Aleluia, aleluia.

Abríronse os ceos e tronou a voz do Pai:

Este é o meu Fillo predilecto; escoitádeo.

Aleluia.Evanxeo  Lc 3, 15-16. 21-22

Bautizado Xesús, e cando estaba en oración, abriuse o ceo

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS


            Naquel tempo, como o pobo estaba esperando polo Mesías, empezaba a pensar se acaso non o sería Xoán; pero el declarou diante de todos:

            ‑Eu bautízovos con auga, pero está a chegar o que é máis forte ca min, e a quen eu non son digno de lle desatar os amallós do seu calzado. El havos bautizar con Espírito Santo e con lume.


            Durante un bautismo xeral, e despois de se bautizar tamén Xesús, mentres oraba, abriuse o ceo e baixou sobre el o Espírito Santo na aparencia corporal dunha pomba. Entón oíuse unha voz desde o ceo:

            ‑Ti es o meu fillo benquerido, o meu predilecto; en ti me comprazo.


               Palabra do Señor                                         R/. Loámoste, Cristo

Comentarios

Publicacións populares