DOMINGO 2 DESPOIS DE NADAL

 


PRIMEIRA Sir 24, 1-4. 12-16 (gr 1-2. 8-12)

A sabedoría de Deus habitará no pobo elixido

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DO ECLESIÁSTICO


 24 1A Sabedoría fai a propia louvanza

e gábase no medio do seu pobo;


2Abre a boca na asemblea do Altísimo,

proclama a súa gloria diante do seu exército:


3-"Eu saín da boca do Altísimo

e recubrín a terra coma a néboa;

4plantei a miña tenda no máis alto

e pousei o meu trono nunha columna de nubes.


8Foi entón cando o creador universal me ordenou

e o que me formou fíxome planta-la tenda

dicíndome: Afinca en Xacob,

colle por herdanza a Israel.


9Antes dos séculos, desde o comezo, creoume

e endexamais non deixarei de existir;

10oficiei na súa tenda santa, diante del,

e deste modo estableceume en Sión;


11do mesmo xeito, fíxome acougar na súa cidade amada,

Xerusalén, onde goberno.

12Botei raiceiras nun pobo de moita sona

e teño a miña herdanza na parcela do Señor.
SALMO RESP. Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20

R/ (Xn 1, 14): O Verbo fíxose carne, e habitou entre nós

Ou: Aleluia


12Glorifica ó Señor, Xerusalén,

louva o teu Deus, Sión.


13El reforza os ferrollos das túas portas

e bendice os teus fillos no teu seo.


 14Establece a paz nos teus confíns

e fártate de flor de trigo.

15El manda á terra a súa mensaxe

e a súa palabra corre lixeira.


 19El anuncia a Xacob os seus proxectos,

os seus estatutos e mandatos a Israel.

20Non fai así con outros pobos

que descoñecen as súas decisións.
SEGUNDA Ef 1, 3-6. 15-18

Predestinounos a sermos fillos de adopción por medio de Xesús

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS EFESIOS


 3¡Bendito sexa o Deus e Pai do noso Señor Xesús Cristo, que por medio de Cristo nos

bendiciu no ceo con toda clase de bendicións do Espírito! 4Porque nos escolleu antes da

formación do mundo, para que fosemos santos e sen mancha perante El polo amor.


5El decidiu xa daquela profillarnos por medio de Xesús Cristo, para El, conforme o

designio da súa vontade


15Por iso, tamén eu, tendo oído falar da vosa fe no Señor Xesús e do voso amor a

tódolos crentes, 16non paro de lle dar gracias a Deus por vós, recordándovos nas miñas

oracións, 17de xeito que o Deus do noso Señor Xesús Cristo, o Pai glorioso, vos

conceda espírito de sabedoría e de revelación, para coñece-lo ben; 18que manteña

iluminados os ollos da vosa alma, para que comprendáde-las esperanzas que abre a súa

chamada, a riqueza que supón a súa gloriosa herdanza destinada ós crentes


 


ALELUIA Cf 1 Tim 3, 16

Gloria a ti, Cristo, predicado a tódolos pobos;

gloria a ti, Crsto, a quen se cre no mundo enteiro


 


EVANXEO Xn 1, 1-18 (longo)

O Verbo fíxose carne e habitou entre nós

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN


1 1No principio existía a Palabra,

e a Palabra estaba onda Deus,

e a Palabra era Deus.


2Ela estaba no principio onda Deus.


3Todo foi feito por ela,

e sen ela non se fixo

nada do que foi feito.


4Nela estaba a vida,

e a vida era a luz dos homes;

5a luz aluma na tebra,

e a tebra non a deu apagado.


6Houbo un home

mandado por Deus:

o seu nome era Xoán.


7Este veu de testemuña

para dar testemuño da luz,

para que todos cresen por el.


8Non era el a luz,

senón que veu para dar testemuño da luz.


9(A Palabra) era a verdadeira luz

que aluma a todo home

que vén a este mundo.


10Ela estaba no mundo,

e o mundo foi feito por ela,

pero o mundo non a recoñeceu.


11Veu á súa propiedade,

e os seus non a acolleron.


12Pero a cantos a recibiron,

-ós que cren no seu nome-

déulle-lo poder

de seren fillos de Deus.


13Estes, non naceron do sangue,

nin da vontade da carne,

senón de Deus.


14E a Palabra fíxose carne,

e plantou entre nós a súa tenda,

e nós vímo-la súa gloria,

gloria coma de Unixénito

que vén do Pai,

cheo de gracia e de verdade.


15Xoán dá testemuño del,

exclamando:

Este évos de quen eu dixen:

"O que vén detrás miña,

pasa diante miña,

pois existía primeiro ca min".


16E da súa abundancia

recibimos todos nós

gracia e máis gracia.


17Pois a Lei deuse

por medio de Moisés;

a gracia e a verdade

realizáronse por Xesús Cristo.


18A Deus ninguén o viu;

o Unixénito, que está no seo do Pai,

foi quen nolo revelou.Ou máis breve: 1-5. 9-14


1 1No principio existía a Palabra,

e a Palabra estaba onda Deus,

e a Palabra era Deus.


2Ela estaba no principio onda Deus.


3Todo foi feito por ela,

e sen ela non se fixo

nada do que foi feito.


4Nela estaba a vida,

e a vida era a luz dos homes;

5a luz aluma na tebra,

e a tebra non a deu apagado.


9(A Palabra) era a verdadeira luz

que aluma a todo home

que vén a este mundo.


10Ela estaba no mundo,

e o mundo foi feito por ela,

pero o mundo non a recoñeceu.

11Veu á súa propiedade,

e os seus non a acolleron.


12Pero a cantos a recibiron,

-ós que cren no seu nome-

déulle-lo poder

de seren fillos de Deus.


13Estes, non naceron do sangue,

nin da vontade da carne,

senón de Deus.


14E a Palabra fíxose carne,

e plantou entre nós a súa tenda,

e nós vímo-la súa gloria,

gloria coma de Unixénito

que vén do Pai,

cheo de gracia e de verdade.


 

Comentarios

Publicacións populares