Lc 4, 21-30 - Xesús, coma Elías e Eliseo, non é mandado soamente para os xudeus


Domingo IV do Tpo.Ordinario - ciclo C 

Comentarios

Publicacións populares