Natividade do Señor 

Primeira Lectura            Is 52, 7-10

LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS

Todos os pobos da terra percibirán a salvación do noso Deus

 

            Que fermosos son sobre os montes

os pés do mensaxeiro de boas novas,

que anuncia a fartura,

que proclama a felicidade,

que pregoa a salvación,

que di:

            Sión, o teu Deus reina!

            Un grito! Os teus vixías levantan a voz, berran xubilosos a un tempo:

            "Todos os ollos contemplarán a volta do Señor a Sión".

            Berrade a coro con xúbilo, ruínas de Xerusalén,

que o Señor consolou o seu pobo, redimiu Xerusalén.

            O Señor remangou o seu brazo santo aos ollos de todos os  pobos,

e todos os  confíns da terra viron a salvación do noso Deus.

 

                        Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus

 

 

SALMO RESPONSORIAL              Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6

R/. (3c): Os confíns todos da terra percibiron a vitoria do noso Deus.

 

Cantade ao Señor un cántico novo,

pois fixo marabillas;

a súa destra deulle a vitoria,

o seu brazo santo.

 

O Señor dá a coñecer a súa vitoria,

revela a súa xustiza diante dos pobos.

Lembrou a súa misericordia e a súa fidelidade

coa casa de Israel.

 

Os confíns todos da terra percibiron

a vitoria do noso Deus.

Aclama ao Señor, terra enteira,

rompede a cantar e a tocar.

 

Tocade para o Señor a cítara,

a cítara e tamén o salterio;

con claríns e co son das trompetas

aclamade o Señor, noso rei.

 

 

Segunda Lectura            Heb 1, 1-6

LECTURA DA CARTA AOS HEBREOS

Deus falounos por medio do Fillo

 

            Irmáns:

            En moitas ocasións e de moitos xeitos veulles falando Deus en tempos pasados aos nosos devanceiros por medio dos profetas. Agora, neste período definitivo, falounos por medio do seu Fillo, a quen fixo herdeiro de todo, pois xa creara por medio del o mundo e as idades. El é reflexo da súa gloria e imaxe do seu ser, El sostén todas as cousas coa súa poderosa palabra e, despois de realizar a purificación dos pecados, sentouse á dereita da Maxestade nas alturas, facéndose tanto máis poderoso cós anxos, canto que herdou un título máis valioso có deles.

            Porque, a cal dos anxos lle dixo algunha vez: "Ti es o meu fillo, hoxe xereite eu"; ou tamén: "Eu serei para El un pai e El será para min un Fillo"?.

            E cando introduce de novo o seu Fillo primoxénito ao mundo celeste, di: "Adóreno todos os  anxos de Deus".

 

                        Palabra do Señor                                         R/. Grazas a Deus

 

ALELUIA

Se non se canta, pódese omitir.

 

Aleluia, aleluia.

Resplandeceu para nós un día de santificación:

vinde todos e adorade o Señor:

porque hoxe descendeu unha inmensa luz sobre a terra.

Aleluia.

 

 

Evanxeo  Xn 1, 1-18 (longo)

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

O Verbo fíxose carne e habitou entre nós

 

            No principio existía a Palabra,

e a Palabra estaba onda Deus,

e a Palabra era Deus.

Ela estaba no principio onda Deus.

            Todo foi feito por ela,

e sen ela non se fixo

nada do que foi feito.

Nela estaba a vida,

e a vida era a luz dos homes;

a luz aluma na tebra,

e a tebra non a deu apagado.

            Houbo un home

mandado por Deus:

o seu nome era Xoán.

Este veu de testemuña

para dar testemuño da luz,

para que todos cresen por el.

            Non era el a luz,

senón que veu para dar testemuño da luz.

A Palabra era a verdadeira luz

que aluma a todo home

que vén a este mundo.

            Ela estaba no mundo,

e o mundo foi feito por ela,

pero o mundo non a recoñeceu.

Veu á súa propiedade,

e os seus non a acolleron.

            Pero a cantos a recibiron,

‑ aos que cren no seu nome ‑

deulles o poder

de seren fillos de Deus.

            Estes, non naceron do sangue,

nin da vontade da carne,

nin da vontade do home,

senón de Deus.

            E a Palabra fíxose carne,

e plantou entre nós a súa tenda,

e nós vimos a súa gloria,

gloria coma de Unixénito

que vén do Pai,

cheo de graza e de verdade.

            Xoán dá testemuño del,

exclamando:

Este évos de quen eu dixen:

"O que vén detrás miña,

pasa diante miña,

pois existía primeiro ca min".

            E da súa abundancia

recibimos todos nós

graza e máis graza.

Pois a Lei deuse

por medio de Moisés;

a graza e a verdade

realizáronse por Xesús Cristo.

            A Deus ninguén o viu;

o Unixénito, que está no seo do Pai,

foi quen nolo revelou.

 

                        Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo

 

 

Ou máis breve:  


Xn1-5. 9-14

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

 

            No principio existía a Palabra,

e a Palabra estaba onda Deus,

e a Palabra era Deus.

            Ela estaba no principio onda Deus.

Todo foi feito por ela,

e sen ela non se fixo

nada do que foi feito.

            Nela estaba a vida,

e a vida era a luz dos homes;

a luz aluma na tebra,

e a tebra non a deu apagado.

A Palabra era a verdadeira luz

que aluma a todo home

que vén a este mundo.

            Ela estaba no mundo,

e o mundo foi feito por ela,

pero o mundo non a recoñeceu.

Veu á súa propiedade,

e os seus non a acolleron.

            Pero a cantos a recibiron,

‑ aos que cren no seu nome ‑

deulles o poder

de seren fillos de Deus.

            Estes, non naceron do sangue,

nin da vontade da carne,

nin da vontade do home,

senón de Deus.

            E a Palabra fíxose carne,

e plantou entre nós a súa tenda,

e nós vimos a súa gloria,

gloria coma de Unixénito

que vén do Pai,

cheo de graza e de verdade.

 
    Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo

Comentarios

Publicacións populares