INMACULADA CONCEPCIÓN 2021

ORACIÓN DO PAPA FRANCISCO
A MARÍA INMACULADA

Oh María, a nosa Nai Inmaculada,
no día da túa festa veño a ti, e non veño só:
Traio comigo a todos aqueles 
que o teu Fillo me confiou,
nesta cidade e no mundo enteiro,
para que ti os bendígas e os salves dos perigos.

Tráioche, Nai, aos nenos,
especialmente aqueles sós, abandonados,
que por ese motivo son enganados e explotados.

Tráioche, Nai, ás familias,
que levan adiante a vida e a sociedade
co seu compromiso cotián e escondido;
en modo particular ás familias 
que teñen máis dificultades
por tantos problemas internos e externos.

Tráioche, Nai, a todos os traballadores, 
homes e mulleres,
e encoméndoche especialmente a quen, 
por necesidade,
se esforza por desempeñar un traballo indigno
e a quen o traballo o perdeu ou non pode atopalo.

Necesitamos a túa mirada inmaculada,
para recuperar a capacidade de mirar 
ás persoas e cousas
con respecto e recoñecemento
sen intereses egoístas ou hipocrisías.

Necesitamos do teu corazón inmaculado,
para amar en modo gratuíto
sen segundos fins, 
senón buscando o ben do outro,
con sinxeleza e sinceridade, 
renunciando a máscaras e maquillaxes.

Necesitamos as túas mans inmaculadas,
para acariñar con tenrura,
para tocar a carne de Xesús
nos irmáns pobres, enfermos, desprezados,
para levantar aos que se caeron 
e soster a quen vacila.

Necesitamos dos teus pés inmaculados,
para ir ao encontro de quen non saben dar 
o primeiro paso,
para camiñar polos carreiros de quen se perdeu,
para ir atopar ás persoas soas.

Agradecémosche, oh Nai, 
porque ao mostrarche a nós 
libre de toda mancha de pecado,
lémbrasnos que ante todo está a graza de Deus,
está o amor de Xesucristo 
que deu a súa vida por nós,
está a fortaleza do Espírito Santo que fai novas todas as cousas.
Fai que non cedamos ao desánimo,
senón que, confiando na túa axuda constante,
traballemos duro para renovarnos a nós mesmos,
a esta cidade e ao mundo enteiro.

Roga por nós, Santa Nai de Deus!

 
 Papa Francisco, 8 de deciembre de 2016
  A ver se inda vos chega a tempo, lembrade 
que tedes material de abondo no apartado 
que recolle os textos de anos anteriores: 

Comentarios

Publicacións populares