UN FUTURO COMPARTIDO“Crear un futuro compartido nun mundo fracturado”. 
Ese foi o lema do encontro do Foro Económico Mundial, reunido en Davos, Suíza, os días 23-26 de xaneiro 
deste ano 2018. Convidada a Santa Sé a participar nesa prestixiosa reunión, o papa Francisco enviou 
unha mensaxe moi interesante.


 En primeiro lugar, sinalaba algo tan evidente como a crecente fragmentación entre 
os Estados e as institucións, favorecida polas novas tecnoloxías que chegaron a este 
"mundo globalizado, condicionado por intereses persoais e pola ambición de beneficio 
a toda costa".

Entre os novos problemas sinalaba "o crecemento do desemprego, o aumento das 
diversas formas de pobreza, o aumento da brecha socioeconómica e as novas formas 
de escravitude".

O Papa retomou o seu discurso ao Parlamento Europeo e constatou "o predominio das 
cuestións técnicas e económicas no centro do debate político, en detrimento de unha 
orientación antropolóxica auténtica".


Unha consecuencia disto? "O ser humano corre o risco de ser reducido a unha sinxela 
engrenaxe dun mecanismo que o trata como un simple ben de consumo para ser 
utilizado, de modo que, cando a vida xa non serve o devandito mecanismo, déixase de 
lado sen tantos reparos".  

Mais había que mirar tamén ao futuro. Así que o Papa lembrou aos participantes no 
Foro que "é esencial salvagardar a dignidade da persoa humana". E engadiu unha 
referencia á dignidade e ao benestar da familia.   

Citando unha vez máis a Paulo VI, afirmou que "os modelos económicos deben respectar
unha ética de desenvolvemento integral e sustentable, baseada en valores que poñan 
no centro a persoa humana e os seus dereitos".

Despois, o Papa incluíu un serio aviso que nos afecta a todos: "Non podemos 
permanecer en silencio ante o sufrimento de millóns de persoas cuxa dignidade está 
ferida, nin podemos seguir avanzando como lla difusión da pobreza e da inxustiza non 
tivesen ningunha causa".


Ninguén pode permanecer indiferente ante a cultura do descarte e ante a indiferenza 
que nos invade. Hai que  aumentar a calidade da produtividade, crear novos postos 
de traballo, respectar as leis laborais, loitar contra a corrupción pública e persoal e 
promover a xustiza social, xunto coa distribución xusta e equitativa dos beneficios. 
Querer un futuro máis próspero e seguro, é necesario orientar o compás cara ao 
"verdadeiro Norte", representado polos valores auténticos. "É este o momento de 
tomar medidas valentes e audaces para o noso amado planeta. É este o momento 
acomodado para traducir en acción a nosa responsabilidade de contribuír ao 
desenvolvemento da humanidade".

Unha achega tan realista como oportuna a un foro tan importante. É de desexar 
que estas palabras do papa Francisco no caian no baleiro.                                                     José-Román Frecha Andrés

Comentarios

Publicacións populares