Visitar 7 igrexas

TOMADO E ADAPTADO DE:

Guía de oración para visitar as 7 igrexas en Semana Santa
Redacción ACI Prensa


Da noite do Xoves Santo ata o Venres Santo na mañá é devoción bíblica e católica o visitar sete igrexas, tradición iniciada en Roma por San Felipe Neri e que se propagou polo mundo enteiro.

A finalidade destas visitas é agradecer a Xesucristo o don da Eucaristía e do Sacerdocio que instituiu aquela noite santa e acompañarlle na soidade e sufrimentos no Horto de Xetsemaní, así como nas afrontas recibidas nas casas de Anás, Caifás, Herodes, Pilato, no Calvario e no silencio do sepulcro.

Ante o Monumento, onde se reserva ao Señor Sacramentado, dáselle grazas a Xesús pola súa Paixón coa que redimiu con amor ao mundo. De igual maneira, ofréceselle desculpas polo abandono con que frecuentemente se lle deixa no Sagrario e quizais pola pouca frecuencia á Santa Misa e á Comuñón.

Aquí compartimos unha guía de oración que pode ser útil mentres se realiza este percorrido en familia, grupo, comunidade ou de maneira persoal.


Meditacións e oracións

Primeira Igrexa: Xesús no horto

Medita: Serían como as 10 da noite ao chegar Xesús ao Horto de Xetsemaní. A súa alma encheuse de tristeza, entrou en agonía ante a visión dos sufrimentos que se lle viñan encima e a ingratitud da humanidade. Orou por espazo de tres horas con bágoas e suor de sangue, que en pingas caeu en terra. Aquí chegou Xudas e cun bico entregouno a quen viñeron aprenderlle, aínda que máis ben foi o seu Amor a ti o que lle entregou.

Oración: Compadecémoste, Xesús, e dámosche grazas polo que sufriches pola nosa Salvación na Oración do Horto. Dóenos a traizón e aleivosía con que fuches feito preso. Concédenos fortaleza nos nosos sufrimentos e dános o don da oración.

Rézanse 3 Noso Pai.


Segunda Igrexa: Xesús en casa de Anás

Medita: Xesús, coas mans atadas como un vulgar malfeitor, interrogado por Anás sobre os seus discípulos e doutrina, responde con enteireza e mansedume que pregunte a quen lle escoitaron e que saben ben o que El dixo e ensinou. Un gardián deulle unha labazada que de seguro o fixo cambalearse.

Oración: Xesús, compadecémoste; dámosche grazas pola inxusta humillación que sufriches ao ser losqueado. Pedímosche que nos axudes a falar con verdade, serenidade e educación e a respectar aos nosos interlocutores.

Rézanse 3 Noso Pai.


Terceira Igrexa: En casa de Caifás

Medita: Aquí Xesús ten que ouvir como se terxiversan as súas doutrinas. Como se aducen falsos testemuños na súa contra. Como se lle reta a proclamar que é Fillo de Deus, pero sen intención de recoñecerlle. Como Pedro nega coñecerlle. Como se lle declara reo de morte.

Oración: Xesús, ti es a verdade e amontóanse mentiras para calarte. Dixeches: a verdade faravos libres e tes que ver como a mentira nos escraviza. Dixeches: vós sodes os meus amigos e con que facilidade negámoste. En ti somos fillos de Deus e que pobreza a da nosa vida. Compadecémoste, Xesús, por esas traizóns e pedímosche a graza de ser as túas testemuñas valentes, fieis ao teu amor.

Rézanse 3 Noso Pai.


Cuarta Igrexa: En casa de Pilato

Medita: Xesús é acusado ante Pilato de malfeitor, alborotador do pobo, que prohibe pagar o tributo ao César e que se proclama rei. Pero El tamén anuncia que todo o que é da verdade escoita a súa voz. O que piden é que sexa condenado á morte.

Oración: Xesús, proclamámoste Cristo Rei, porque es o único Rei da Verdade, da Vida e do Amor. Compadecémoste pola tristeza que ten que darche o descaro con que te calumnian e pola cegueira con que xogan coas palabras saídas da túa boca. Pedímosche que limpes estes beizos e estes corazóns cos que che recibimos, e que as nosas vidas dean testemuño de Ti.

Rézanse 3 Noso Pai.


Quinta Igrexa: En casa de Herodes

Medita: Herodes, curioso, pero sen compromiso, alégrase de ver a Xesús. Espera divertirse véndolle facer algún milagre. Xesús garda silencio ante a palabrería con que Herodes lle louva. Ao non ter resposta, desprézalle, búrlase del, póndolle unha túnica branca.

Oración: Xesús, Sabedoría do Pai, agora gardas silencio. Por ti os sinxelos e humildes viron o poder de Deus e celebrárono con gozo grande. Agora estás tristeiro. Agradecémosche a lección que nos dás, compadecémoste pola ultraxe que recibes e pedímosche a graza de falar e calar oportunamente.

Rézanse 3 Noso Pai.


Sexta Igrexa: De novo en casa de Pilato

Medita: Pilato recoñece que Xesús nin é alborotador nin cometeu delito algún dos que lle acusan. Como que quere deixalo libre; pero claudica ante as presións dos adversarios que xuraron acabar con Xesús porque lles resulta incómodo, a súa conduta e os seus ensinos chocan cos seus intereses. Total: Xesús é condenado á morte de cruz, flaxelado, coroado de espiñas.

Oración: Xesús, compadecémoste polas inxustizas cometidas neste proceso ao que fuches sometido e no que nós metemos as nosas mans. Compadecemos en ti a cantos, por serlle fieis á verdade e á causa de Deus nos seus fillos, son tratados inxustamente. Pedímosche a graza da piedade divina ante as nosas inxustizas.

Rézanse 3 Noso Pai.


Sétima Igrexa: No Santo Sepulcro

Medita: Xesús morreu na cruz entre indicibles dores, burlas, desprezos e abandonado de Deus. A Nai e os amigos que o acompañaron nestes duros momentos, non puideron facer nada. Uns amigos sepúltano piadosamente. Cumpríronse as escrituras. Agora a esperar o terceiro día. El, o poderoso en obras e palabras, dixo que resucitará.

Oración: Xesús, acompañarémoste no silencio estes días, na espera de que a túa palabra xermole nos nosos corazóns e contigo resucitemos homes e mulleres novos na túa Resurrección. Grazas, Pai Deus, ti sempre escoitaches ao teu Fillo e así, vencedor da súa morte e da nosa, resucitáchelo.

Rézanse 3 Noso Pai.

Comentarios

Publicacións populares