CATEQUESE CORESMA 1

ITINERARIO 
DE 
CORESMA
Por Angelines e Fernando,
Catequistas de xoves

TOMADO DE http://www.educadormarista.com/pastoral/Itinerario_de_Cuaresma.htm

Tempo da Palabra
Coresma é o tempo da Palabra de Deus. A comunidade dos crentes é convocada para alimentarse dos relatos bíblicos máis destacados e que revelan mellor o misterio da vida e morte de Xesús. A Palabra ofrécenos, ó longo da Coresma, un itinerario ou progresión de acontecimentos entrelazados uns cos outros que se explican e apoian mutuamente. Nada é "porque si". Todo é un plan de salvación.
- Os evanxeos de cada domingo son referencia obligada para vivir e rezar en Coresma. É bo que estes evanxeos estean ben visibles en forma de murais (oo como sexa) xa no inicio da Coresma. A razón: que nenos, xoves e fieis vexan que se trata dun proceso, dun misterio de morte e resurrección tan denso que necesitamos contemplalo paso a paso.

Traballa-lo debuxo
·          O debuxo presenta o modelo principal da Coresma, tomado do Ciclo A. Os mesmos elementos saen nos outros ciclos. O debuxo agrúpaos e ordena para unha mellor comprensión catequística.


- Observación do debuxo. O debuxo ofrécenos dous recorridos dunha única realidade:
a) Fóra da cruz están os acontecimentos que preparan para o que pasa dentro dela.
Viñeta 1: O primeiro domingo se nos dá como alimento de  meditación e oración o episodio da tentación de Xesús 
Viñeta 2: A transfiguración, o segundo domingo 
Viñeta 3: A auga, o terceiro domingo 
Viñeta 4: A curación do cego, o cuarto domingo 
b) Dentro da cruz: 
Viñeta 5: Domingo quinto de Coresma, a resurrección  de Lázaro 
Viñeta 6: Domingo de Ramos, a entrada en Xerusalén 
Viñeta 7: Xoves Santo, a Cea Pascual 
Viñeta 8: Venres Santo, a morte 
Viñeta 9: Noite pascual, a resurrección 


NOTA: Dentro da cruz introdúcese a viñeta 5 da resurrección de Lázaro que corresponde ao domingo 5° de Cuaresma. Equipárase este domingo ao Sábado Santo, día da espera na resurrección. Así se anuncia que o que pasou con Lázaro pasará con Xesús.EXPLICACIÓN: 
Viñeta 1: Xesús preséntase coma o obediente ao Pai. Elixe ser o que o Pai quere del. Non obra por capricho. Lnlevará a cabo a súa obra non con cartos nin poder, senón coa forza da obediencia e o apoio do seu Pai.
Viñeta 2: A transfiguración adianta a gloria da resurrección,o que o Pai reserva ó Fillo.
Viñeta 3: No el diálogo coa samaritana, Xesús revélase como o Mesías prometido, como a fonte de vida para a sed da humanidade. 
Viñeta 4: Xesús revélase como luz, como o que quere ser acollido polos ollos da fe. 
Viñeta 5: A resurrección de Lázaro. Xesús maniféstase co poder para romper a morte. 
Viñeta 6: Domingo de Ramos. Xesús entra como rei pacífico en Xerusalén. Unha procesión ben distinta da que se organizará o Venres Santo. 
Viñeta 7: Xoves Santo, Xesús parte o pan e dállo os seus amigos, é o día da Eucaristía. A súa vida é unha entrega total, sen reserva. 
Viñeta 8: O cumprimento da entrega, a morte hasta da- la vida. Están presentes poucos, só os que máis aman. Momento da revelación de Deus como Deus do amor. 
Viñeta 9: Cumio e vértice de todo o debuxo: a resurrección de Xesús como resposta do Pai á obediencia do Fillo.

RESUMO:
A Coresma é un itinerario que recorre os puntos máis esenciais que o crente ten que admitir á hora de dicir: Creo en Xesús, mortoey resucitado. Será bo que aqueles con quen se fai a catequese usen os textos bíblicos, recoñezan os elementos que están debuxados, que os comparen con outros debuxos ou pinturas que plasman o mesmo acontecimento, que comparen os elementos que se dan nun sitio e noutro e busquen os porques. Haberá que suxerir un compromiso á medida da idade dos destinatarios, para cada semana, para toda a Coresma.Comentarios

Publicacións populares