Xn 10, 27-30 - Eu doulles a vida eterna ás miñas ovellas

 


Domingo 4 Pascua C

Comentarios

Publicacións populares