DOMINGO V DE PASCUA - CICLO C

 


Primeira Lectura     Feit  14, 21b-27

Comunicáronlle á Igrexa as marabillas que Deus realizara con eles

LECTURA DO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS


            Naqueles días, Paulo e mais Bernabé volveron para Listra, Iconio e Antioquía, fortalecendo o espírito dos discípulos e animándoos a perseveraren na fe, porque – dicíanlles ‑ temos de pasar por moitos traballos para entrarmos no Reino de Deus. E despois de designarlles presbíteros en cada Igrexa, oraban, xaxuaban e encomendábanos ao Señor, en quen creran.

            Atravesando a Pisidia, chegaron a Panfilia e, logo de anunciaren a palabra en Perxe, baixaron cara a Atalía.

            De alí embarcaron para Antioquía, desde onde foran confiados á graza de Deus para a misión que viñan de cumprir.

            Chegando, reuniron a Igrexa e contaron todo canto Deus fixera con eles e como lles abrira aos pagáns a porta da fe.


               Palabra do Señor                                         R/. Grazas a Deus
SALMO RESPONSORIAL     Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

R/. (cf. 1): Bendicirei o teu nome para sempre, meu Deus e meu Rei.

Ou:  Aleluia.


O Señor é clemente e compasivo,

tardo á ira e rico en misericordia.

O Señor é bo para todos,

agarimoso con todas as súas obras.


Que te loen, Señor, as túas obras,

e te bendigan os teus amigos.

Que pregoen a gloria do teu reino,

e falen do teu poder.


Que ensinen aos homes os teus feitos,

e a maxestade gloriosa do teu reino.

O teu reino é reino eterno,

o teu goberno dura por todas as xeracións.


 


Segunda Lectura      Ap 21, 1-5a

Enxugará todas as bágoas dos seus ollos

LECTURA DO LIBRO DA APOCALIPSE


            Eu, Xoán, vin un ceo novo e unha terra nova, pois o primeiro ceo e a primeira terra xa pasaran; e o mar xa non existía.

            Tamén vin que a cidade santa, unha Xerusalén nova, baixaba do ceo de onda Deus, preparada coma a esposa que está engalanada para o seu esposo. E sentín unha forte voz que desde o trono dicía:


            "Velaquí a tenda de Deus onda os homes.

Acampará entre eles:

eles serán o seu pobo

e El será o seu Deus e compañeiro.


            Enxugará todas as bágoas dos seus ollos,

e a morte xa non existirá máis.


            Nin haberá máis loito nin pranto nin dor,

porque as primeiras cousas pasaron xa".


            O que estaba sentado no trono dixo: "Vede que volvo novas todas as cousas".


           Palabra do Señor                                         R/. Grazas a Deus


 


ALELUIA    Xn 13, 34

Se non se canta, pódese omitir.


Aleluia, aleluia.

Douvos un mandamento novo, di o Señor;

que vos amedes uns a outros como eu vos amei.

Aleluia.Evanxeo     Xn 13, 31-33a. 34-35

Douvos un mandamento novo, que vos amedes uns a outros

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN


            Cando Xudas saíu do cenáculo, díxolles Xesús:

            ‑Agora queda glorificado o Fillo do Home e Deus queda glorificado nel. Se Deus queda glorificado nel, tamén Deus o glorificará a el e hao glorificar axiña.

            Meus fillos: só un pouquiño estarei convosco.

            Douvos un mandamento novo: amádevos uns a outros; como eu vos amei, amádevos tamén entre vós.

            Nisto coñecerán todos que sodes os meus discípulos: se vos tedes amor uns a outros.


      Palabra do Señor                                         R/. Loámoste, Cristo

Comentarios

Publicacións populares