FICHA E LECTIO: Domingo XV do Tpo.Ordinario B

 FICHAS ANTERIORES: FICHA 1/FICHA 2


LECTIO:

Pra telo todo, non querer nada

(B - 11.VII.21)

            Na Segunda Lectura deste domingo hai un fermoso e famoso himno, que está incluído algo artificialmente nunha das cartas do apóstolo Paulo. É o chamado “himno cristolóxico”. Os comentadores do Novo Testamento, é dicir, do que acontece arredor da vida e mensaxe de Xesús e do xurdimento das primeiras comunidades cristiás, adoitan dicir verbo deste himno que vén sendo un dos fragmentos máis densos e profundos de todo o Novo Testamento. De modo que será bo que lle prestemos algo de atención.

            Lembremos algunhas das ideas que se formulan neste precioso fragmento do Novo Testamento: “Bendito sexa Deus”, ese Deus grande e bo, que é o Pai de Xesús e que está connosco como “Emmanuel”, é dicir, coma “Deus connosco”. Con este Xesús-Manuel chégannos “toda clase de bendicións”. Neste Xesús, Fillo de Deus, habitamos todos nós en canto seres humanos que somos. En Xesús óllanos o Pai bondadosamente a todos, pois somos da súa mesma carne e do seu mesmo sangue. Neste Xesús estamos todos “predestinados “ a “sermos fillos adoptivos de Deus”. Esa é a mente e o designio de Deus Pai para con todos. Iso é o que El quere e o que vai facer. Neste Xesús acadamos a nosa redención e salvación, porque por medio del verte Deus Pai abondosamente, xenerosamente, a súa graza sobre nós. El, por ser infinito, non é agarrado nin avaro. Por moito que nos dea, segue a ser sempre infinito en poder e grandeza. Dinos Paulo neste himno que Deus Pai “verteu xenerosamente sobre nós a súa graza”, é dicir, a súa bondade e o seu amor e que fixo “rebordar sobre nós a riqueza da súa graza”.

            Cal é, pois, o proxecto de Deus Pai sobre nós e sobre toda a realidade creada por el? Gravemos nas nosas mentes e nos nosos corazóns agradecidos a resposta que nos dá Paulo a esta gran cuestión: o proxecto de Deus é “unificar en Cristo tódalas cousas, canto hai no ceo e canto hai na terra”.

            En consecuencia, non podemos ser apoucados, encollidos ou de curtas miras. Si, Deus Pai quere asemellarnos a Xesús, o seu fillo benquerido. Quere que participemos da vida divina, esa vida divina que está chea de felicidade e que non vai rematar endexamais, como endexamais vai rematar tampouco Deus mesmo. El amounos e ámanos por pura graza, por puro amor, sen merecemento ningún da nosa parte. Fomos chamados a participar desta súa vida divina, tal como nos di Paulo, “desde antes da creación do mundo”. Foi el que nos escolleu para esta vida. Foi iniciativa súa, non nosa, pois nós non eramos nada nin somos agora tampouco nada sen a súa graza, sen a graza e o poder de Deus.

            Á vista do marabilloso contido deste grande “himno cristolóxico”, no que Paulo ou algún dos seus discípulos nos resume de maneira concentrada o proxecto divino da nosa salvación, o que se nos di no Evanxeo de hoxe non é máis ca simple consecuencia, algo que flúe de maneira natural das ideas formuladas no himno paulino.

            Os verdadeiros discípulos ou “apóstolos”, é dicir, mandados, por Xesús están tan cheos da graza e das promesas de Deus que non precisan practicamente de nada máis: “nin pan, nin alforxas, nin cartos nin faixa”. Só unha túnica lixeira e mailas sandalias para poderen camiñar e comunicar con presteza a gran “boa nova”. Os mandados por Xesús téñeno todo e non precisan case de nada. Téñeno todo, porque o teñen todo con Deus-Pai, algo así como un neno pequeno teno todo e vive feliz porque sabe que seus pais estarán sempre amorosamente atentos a canto el precise.

            Isto faime lembrar San Xoán da Cruz. O gran místico de Ávila escribiu uns fermosos versos sobre como chegar ó que el chamaba o “Monte da perfección”. Para subir a este monte hai que andar lixeiro de equipaxe, tal como fan os montañeiros e escaladores. Hai que renunciar a cousas inútiles, pesadas ou entorpecedoras se se quere chegar ó máis alto. Porque, para Xoán da Cruz, Deus ten que ver co que el chama “o Todo”. ¿E como se chega a este “Todo”?

            Dínolo el así:

                                                           Para vir gustalo todo,

                                               non queiras ter gusto en nada.

Para vir posuílo todo,

non queiras posuír algo en nada.

Para vir selo todo,

non queiras ser algo en nada.

...

 

Cando reparas en algo,

deixas de te lanzar ó todo.

Porque para vir de todo ó todo

has negarte de todo en todo.

E cando o veñas de todo ter,

has telo sen nada querer.

Porque, se queres ter algo en todo,

non tes puro en Deus o teu tesouro”.

 

            Linguaxe poética, dialéctica e conceptuosa, si, pero que vai ó fondo da mensaxe de Xesús do desprendemento das cousas para comunicarmos a boa nova de que Deus é “todo”. Un desprendemento que se ha reflectir no modo de vivir e de se comportar de cantos anuncian a mensaxe de Xesús. Dicía o papa Paulo VI: “O home contemporáneo escoita máis a gusto os que dan testemuño cós que ensinan, ou se escoitan os que ensinan é porque dan testemuño... Será sobre todo mediante a súa conduta, mediante a súa vida, como a Igrexa evanxelizará o mundo, é dicir, mediante o testemuño vivido de fidelidade a Xesús Cristo, de pobreza e desprendemento dos bens materiais, de liberdade fronte ós poderes do mundo”.

            Por algo o noso papa Francisco insiste tanto tamén no moito que a el lle gustaría unha Igrexa pobre e para os pobres. E respecto do P. Seixas, sobre o que de cando en vez vos refiro algunha anécdota, velaquí vos vai unha máis. Alguén que por entón era unha nena e agora é unha importante política lembra así unha das visitas del á súa casa tras el aceptar o convite de seus pais de ir xantar con eles:    

            “Teño a lembranza limpa e nidia das súas grandes gargalladas inzando o seu queixo cara ó ceo. A súa branca barba... e as fondas, ceibes gargalladas perante a sobremesa asombrábanme e engaiolábanme. Tamén recordo a miña nai remendando a mesma cazadora tódolos domingos ó remate do xantar...

            - Pai, qué fixo coa chaqueta que lle din...?

            - É que había un moreniño que non tiña ningunha...”

Pois iso!

Manuel Cabada CastroVER TAMÉN:
Comentarios

Publicacións populares