Santísima Trindade


Primeira Lectura     Ex 34, 4b-6. 8-9

LECTURA DO LIBRO DO ÉXODO

O Señor, o Señor Deus, compasivo e benfeitor


     Naqueles días, Moisés ergueuse cedo e subiu ao monte Sinaí, conforme lle mandara o Señor, levando consigo as dúas táboas de pedra.

     O Señor baixou na nube e presentouse alí onda Moisés, que invocaba o nome do Señor. O Señor, pasando diante del, proclamou:

     ‑ Oh Señor, oh Señor, Deus compasivo e benfeitor, tardo á ira, rico en amor e lealdade.


     Moisés, ao tempo que se prostraba polo chan e adoraba, dixo:

     ‑ Se acadei graza na túa presenza, Señor, pídoche que veñas ti connosco; este é sen dúbida un pobo de dura caluga, pero ti perdoarás as nosas culpas e pecados e farás de nós a túa herdade.


Palabra do Señor                   R/. Grazas a Deus
SALMO RESPONSORIAL     Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56

R/.  (52b):  Ti es digno de gloria e loanza por sempre.


            Bendito es Ti, Señor, Deus dos nosos pais,

            bendito o teu nome, santo e glorioso.


            Bendito es Ti no templo santo da túa gloria,

            Bendito es Ti sobre o trono do teu reino,


            Bendito es Ti que sondas os abismos,

            e estás sentado sobre querubíns.


            Bendito es Ti no firmamento do ceo.


 Segunda Lectura     2 Cor 13, 11-13

LECTURA DA SEGUNDA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO aos CORINTIOS

A graza de Xesús Cristo, o amor de Deus e a comuñón do Espírito Santo


            Irmáns:


            Estade alegres, camiñade cara á perfección, dádevos azos, andade de acordo, vivide en paz e o Deus do amor e da paz estará convosco.

            Saudádevos uns aos outros co ósculo santo. Mándanvos saúdos todos os cristiáns.

            Que a graza do Señor Xesús Cristo, o amor de Deus e a comuñón do Espírito Santo vos acompañen a todos.


Palabra do Señor                  R/. Grazas a Deus


 


ALELUIA    Cf. Ap 1, 8

Se non se canta, pódese omitir


Aleluia, aleluia.

Gloria ao Pai e ao Fillo e ao Espírito Santo,

ó Deus que é, e que era, e que virá.

Aleluia.


 Evanxeo     Xn 3, 16-18

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

Mandou Deus o seu Fillo para que, por El, se salve o mundo


            Naquel tempo, díxolle Xesús a Nicodemo:

De tal xeito amou Deus o mundo, que lle deu o seu Fillo Unixénito, para que todo o que cre

nel non se perda, senón que teña vida eterna.


            Non mandou Deus o Fillo ao mundo para que xulgue o mundo, senón para que por el se salve o mundo. O que cre nel, non é xulgado; mais o que non cre, xa está xulgado, porque non creu no Fillo Unixénito de Deus. 


Palabra do Señor                  R/. Loámoste, Cristo

Comentarios

Publicacións populares